รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว72602220ทำแล้ว 29/06/255823310210110099
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7275156138ทำแล้ว 29/06/255836125959593
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5144122107ทำแล้ว 30/06/255822104747474
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7125127146ทำแล้ว 29/06/255893159120120120
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 30/04/2558845322727
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว71166966ทำแล้ว 30/06/255859554
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว7319315315ทำแล้ว 24/06/255849171717
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11147123139ทำแล้ว 29/06/2558888848484
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว7107107107ทำแล้ว 30/10/2558841151413
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7134122118ทำแล้ว 10/06/255863191918
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7437331381ทำแล้ว 30/06/255889898989
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว7197171161ทำแล้ว 01/08/255960595957
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7254257257ทำแล้ว 18/02/2559140282828
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7656565ทำแล้ว 29/06/25582755222
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7510510510ทำแล้ว 30/06/2558756423937
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7231443225ทำแล้ว 06/10/25583458211918
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว5144168141ทำแล้ว 29/06/255810153241515
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7379153112ทำแล้ว 29/06/2558131204135135133
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7363636ทำแล้ว 26/06/255817111111
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7462397361ทำแล้ว 29/06/255867323232
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว4155117117ทำแล้ว 25/06/25586941117
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7706666ทำแล้ว 29/06/255858988
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว71086865ทำแล้ว 30/06/255874666363
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7339346346ทำแล้ว 18/06/255824149707070
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7286267289ทำแล้ว 29/06/255886494848
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว7186173231ทำแล้ว 29/06/255890655958
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว5342349349ทำแล้ว 18/06/255836252525
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว5146144135ทำแล้ว 30/06/2558196636262
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7169174174ทำแล้ว 11/06/2558169111
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว812989112ทำแล้ว 18/06/2558129856360
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7231231231ทำแล้ว 17/06/2558672344
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7115116116ทำแล้ว 26/06/255828665
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว711696105ทำแล้ว 10/06/25584070686864
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว7346354350ทำแล้ว 29/06/2558346484846
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว7144145145ทำแล้ว 23/06/255847313129
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว7353307340ทำแล้ว 04/06/25582789161616
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7503504503ทำแล้ว 11/06/25593104757474
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว61009696ทำแล้ว 12/05/2558148888
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7501501501ทำแล้ว 17/06/255811107797878
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว7104105110ทำแล้ว 18/06/255824202020
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว711710498ทำแล้ว 14/05/255857262626
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว71866463ทำแล้ว 30/06/2558353282721
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว6161149150ทำแล้ว 16/06/25583114777777
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว6282929ทำแล้ว 01/10/255821111111
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว512010495ทำแล้ว 28/05/2558391466
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7222222222ทำแล้ว 05/06/25582797787873
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7107107126ทำแล้ว 12/06/25582791727267
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว7152153142ทำแล้ว 15/06/25586845131212
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว612661265ทำแล้ว 29/06/255869151212
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 29/06/2558867343433
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว7123152152ทำแล้ว 15/05/255886484646
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว7107108108ทำแล้ว 12/06/255869575657
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8155157157ทำแล้ว 29/06/2558139282826
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7126119170ทำแล้ว 16/06/25581942303030
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว7176180180ทำแล้ว 29/06/255845323232
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว5972923ทำแล้ว 16/06/25584997655147
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6131126119ทำแล้ว 29/06/255879343434
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว6140143143ทำแล้ว 15/06/255845151514
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว863286221ทำแล้ว 15/06/2558558131313
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7157209195ทำแล้ว 15/08/255819333
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8132133123ทำแล้ว 30/06/2558372636361
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว790105105ทำแล้ว 11/06/255890515151
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว7228228220ทำแล้ว 12/05/2558462626261
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7301302302ทำแล้ว 29/06/255848753
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7159159159ทำแล้ว 01/06/255858262625
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 26/06/2558287212120
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7898958ทำแล้ว 22/06/255843292929
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6110112112ทำแล้ว 29/06/255838333333
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7909393ทำแล้ว 29/06/25584444262424
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว5947775ทำแล้ว 27/05/255811111010
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว6330328328ทำแล้ว 11/06/25585566514242
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 16/06/25584432252523
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7197154ทำแล้ว 15/06/25581496343434
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว787148141ทำแล้ว 24/06/25581566494948
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว5157166134ทำแล้ว 25/06/255825134989896
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว6476476476ทำแล้ว 13/05/2558518744
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7307261280ทำแล้ว 15/06/255810141100100100
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7214184188ทำแล้ว 30/06/25582453232320
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7317317317ทำแล้ว 11/06/255848111111
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว715510597ทำแล้ว 09/06/25582074636362
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5267219ทำแล้ว 25/06/25581171575757
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6233129129ทำแล้ว 18/06/255832171717
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว72454027ทำแล้ว 01/10/2558111737373
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7133150126ทำแล้ว 24/06/255858353434
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7201132132ทำแล้ว 29/05/2558444373737
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว5187187187ทำแล้ว 15/06/25581369535252
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4236236236ทำแล้ว 25/06/25582877555554
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8117132121ทำแล้ว 22/06/25586179414140
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7157161162ทำแล้ว 09/06/25582377535353
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7130124121ทำแล้ว 04/08/25583757121110
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว915111ทำแล้ว 28/05/255853151474747
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7118115112ทำแล้ว 14/05/25581111
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7125113110ทำแล้ว 29/05/2558334252220
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7161177177ทำแล้ว 14/07/255846272725
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว7121124151ทำแล้ว 30/06/255813131313
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7142131122ทำแล้ว 29/06/2558275555548
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว6203206206ทำแล้ว 25/06/255884292727
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว7125181181ทำแล้ว 29/06/2558154373636
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว762120121ทำแล้ว 29/06/2558125666
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7177157174ทำแล้ว 29/06/25583753433
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6545252ทำแล้ว 29/06/255815111111
รวม 101 อปท.10167918,69717,16916,8441011,4747,2594,0243,8613,778
ข้อมูล ณ 13/07/2563