รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61,0901,0901,091ทำแล้ว 25/06/2558368233207207202
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว8837173141ทำแล้ว 30/06/2558160507392300300
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5207291291ทำแล้ว 22/06/2558778201717
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7260328264ทำแล้ว 30/06/255818204140137127
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5252191173ทำแล้ว 26/06/255817132535353
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว6272255255ทำแล้ว 30/06/2558111797866
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว717114889ทำแล้ว 29/06/2558371423735
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว5729729729ทำแล้ว 29/06/255899282828
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว899122111ทำแล้ว 01/10/255872494949
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว42848787ทำแล้ว 30/06/2558972575756
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว5413254165ทำแล้ว 22/06/25585167115115114
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว71078285ทำแล้ว 22/06/2559166228137136134
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว8259259204ทำแล้ว 25/06/25581458222222
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว7183198105ทำแล้ว 30/06/255888242322
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7225159147ทำแล้ว 22/06/255838101444444
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว4100117114ทำแล้ว 30/06/25582042343430
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว6339138117ทำแล้ว 03/11/25881085424241
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว6314222207ทำแล้ว 23/06/2558638343232
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว5202123117ทำแล้ว 30/06/25595107505050
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว9113138114ทำแล้ว 30/06/25582816165
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว9110105114ทำแล้ว 10/06/255849222
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8244205205ทำแล้ว 15/04/2558234777775
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว1011110578ทำแล้ว 29/06/255813867333
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5211179179ทำแล้ว 22/05/25586111969693
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว6178172171ทำแล้ว 25/06/255853303029
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว7222ทำแล้ว 11/06/2558114115262624
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5347347347ทำแล้ว 30/06/255856302929
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5347298279ทำแล้ว 29/06/25586115858382
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7151156156ทำแล้ว 08/06/255836444
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว5137122124ทำแล้ว 02/12/2558435181617
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6339336258ทำแล้ว 30/06/255894214107
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว5245251251ทำแล้ว 09/06/25582675301716
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว8937974ทำแล้ว 01/10/25581201791179995
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7240113103ทำแล้ว 23/06/25582286575753
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว7238242242ทำแล้ว 24/06/255867474544
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7246246246ทำแล้ว 26/06/2558134134134125
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว7191214308ทำแล้ว 07/09/255849195545454
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว71954343ทำแล้ว 30/06/25584222
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว5257234169ทำแล้ว 24/06/25582389747169
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว7153158158ทำแล้ว 24/06/2558133766
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6223225225ทำแล้ว 16/04/255852404040
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว7131129129ทำแล้ว 26/06/255871363534
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว7686661ทำแล้ว 18/06/25581050261414
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว5960971971ทำแล้ว 30/06/2558367525252
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7178205154ทำแล้ว 23/06/255894814316
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว6175172167ทำแล้ว 24/06/255872655
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว9213206191ทำแล้ว 15/06/2558548131111
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7157128128ทำแล้ว 01/10/2558461434242
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว81306391ทำแล้ว 26/06/25583193252222
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว5196196186ทำแล้ว 29/04/2559100373737
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว7232191173ทำแล้ว 25/06/255894383834
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 26/06/255831222222
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8219193193ทำแล้ว 19/06/25586125401714
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5148202172ทำแล้ว 25/06/2558770575755
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว51189494ทำแล้ว 29/05/255830103494948
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว7505353ทำแล้ว 30/06/255841272726
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว5241133129ทำแล้ว 10/06/255865171717
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7116117117ทำแล้ว 30/09/2558150262172171136
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5405228261ทำแล้ว 29/06/255850219202180180
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5192194193ทำแล้ว 11/06/255821100565653
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว8525151ทำแล้ว 29/06/25583972201313
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว623110189ทำแล้ว 26/06/25583733252525
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว5130143106ทำแล้ว 30/06/255852110515151
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว52406058ทำแล้ว 10/09/255839138717170
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว6309208193ทำแล้ว 11/06/2558172131313
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว6238188118ทำแล้ว 17/07/2558120171717
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว52177557ทำแล้ว 25/06/25581194603838
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว7125106105ทำแล้ว 20/04/2558447271212
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว6158140107ทำแล้ว 30/06/255838181816
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว5176177177ทำแล้ว 24/06/255868252222
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว8183108103ทำแล้ว 26/06/25584397454545
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6307455115ทำแล้ว 05/01/255949189161161157
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว8185193193ทำแล้ว 18/06/255847130111
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7242246246ทำแล้ว 02/06/255857272727
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว61167821ทำแล้ว 15/06/255844363532
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว6121154154ทำแล้ว 15/06/255892636362
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว6248275274ทำแล้ว 29/01/25594181422
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว699101101ทำแล้ว 16/11/255899574339
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7105155126ทำแล้ว 10/06/2558234333
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว5273273273ทำแล้ว 26/06/255888656564
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว51051515ทำแล้ว 14/09/2559105404039
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว7442448448ทำแล้ว 25/06/25585245352828
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว6485559ทำแล้ว 30/06/255823010107
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว698146134ทำแล้ว 12/06/255815888
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61238179ทำแล้ว 19/06/255873434342
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว8167226195ทำแล้ว 08/01/2559167159158159
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว6134213229ทำแล้ว 18/06/25582081424135
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว6636464ทำแล้ว 29/06/255841866
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7484848ทำแล้ว 12/05/255830212119
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61161913ทำแล้ว 23/06/25581117103103103
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5707070ทำแล้ว 30/06/255853494947
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว5169178147ทำแล้ว 29/06/25581578706262
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7285302215ทำแล้ว 14/05/2558517444
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 10/06/255868665
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6281289288ทำแล้ว 29/06/255876555555
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว6162144151ทำแล้ว 14/05/255898595958
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5858282ทำแล้ว 25/06/2558587383838
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว885101101ทำแล้ว 12/06/255850434240
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 17/04/255862403837
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว7124104105ทำแล้ว 29/06/255883724230
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว7125126126ทำแล้ว 30/06/25582126707070
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7204187189ทำแล้ว 10/06/255858161615
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว4388355367ทำแล้ว 15/06/25581261521137025
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7219222222ทำแล้ว 29/06/2558141115115115
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7466443443ทำแล้ว 29/06/2558210166166166
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7328234252ทำแล้ว 18/06/2558105959494
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว7170155155ทำแล้ว 16/06/25582120444
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว7137142143ทำแล้ว 24/06/25588555
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8173175173ทำแล้ว 10/06/255833555
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6155150148ทำแล้ว 02/06/255894767475
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว7112286271ทำแล้ว 25/06/25583486525250
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7163163163ทำแล้ว 22/06/2558167414139
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว81079198ทำแล้ว 11/06/255886655465
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว7141141141ทำแล้ว 25/06/25588127747469
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7320323323ทำแล้ว 22/06/2559675362625
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7316349345ทำแล้ว 22/05/255846444
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว7199201201ทำแล้ว 19/06/2558368423939
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 08/07/255854888
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7328258250ทำแล้ว 24/06/25581099989897
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5181616ทำแล้ว 29/06/25597329888
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5636767ทำแล้ว 12/06/25586561202020
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว5263210378ทำแล้ว 30/06/2558849111
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7141133130ทำแล้ว 30/06/255875413939
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71636969ทำแล้ว 19/08/255910173959494
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว5199149147ทำแล้ว 30/06/255882686668
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6270309279ทำแล้ว 23/06/2558165125108106
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว6346345326ทำแล้ว 14/05/255872323029
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6272272126ทำแล้ว 15/05/25585381817264
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว71539493ทำแล้ว 15/06/255878511
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว7191195195ทำแล้ว 18/05/255953393938
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว6303302302ทำแล้ว 15/06/25585129808076
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7176185185ทำแล้ว 09/06/255899144423938
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5342207215ทำแล้ว 29/06/25587140999898
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว7159158117ทำแล้ว 08/06/255879434341
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7139140140ทำแล้ว 16/06/2558421099
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว923115361ทำแล้ว 17/12/255836267121212
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว7606161ทำแล้ว 10/06/25581368434236
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว7208128174ทำแล้ว 26/06/255890454545
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว5345322319ทำแล้ว 19/06/255825181714
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว81385551ทำแล้ว 16/06/255817124919188
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว7531087ทำแล้ว 15/06/255814333
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว7143311311ทำแล้ว 26/06/255844141414
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว9169168168ทำแล้ว 10/06/255884786564
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว7200141139ทำแล้ว 30/06/2558140118118117
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว6255255255ทำแล้ว 30/06/25582118118118116
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว7208216217ทำแล้ว 12/06/255894686766
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว6307399402ทำแล้ว 27/05/255832212147147141
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว6696463ทำแล้ว 19/06/25583389262523
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว9132352342ทำแล้ว 03/06/2558860281414
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว61015714ทำแล้ว 15/06/255818888
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว51139279ทำแล้ว 09/06/255818141414
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว51472624ทำแล้ว 29/06/2558498601110
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7152125129ทำแล้ว 30/06/2558768282828
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว8148171171ทำแล้ว 30/06/2558380808080
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว7239151144ทำแล้ว 30/06/2558388555
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6746669ทำแล้ว 12/06/2558172524437
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว7959696ทำแล้ว 22/06/25586263505047
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8200189230ทำแล้ว 24/06/255888363636
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว6221242242ทำแล้ว 08/09/2558221424241
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5246180174ทำแล้ว 29/06/255826115303030
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว8225225223ทำแล้ว 30/06/2558264423834
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว5143214163ทำแล้ว 14/05/255810101010
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว4455455455ทำแล้ว 30/06/255867573127
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว7489387378ทำแล้ว 29/06/255893765554
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว51557173ทำแล้ว 26/06/255810333
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7238239239ทำแล้ว 07/08/2558123565652
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว7982830ทำแล้ว 11/06/255865606060
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว8285285285ทำแล้ว 19/06/2558285848475
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว10203184184ทำแล้ว 29/06/255870484847
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว4928774ทำแล้ว 22/06/25582965353434
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว83343028ทำแล้ว 11/06/255855227666666
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว61102438ทำแล้ว 29/06/255899313130
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว7150151151ทำแล้ว 09/06/2558106282827
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6274361361ทำแล้ว 20/05/2558162252423
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7288292292ทำแล้ว 16/06/255829125112112112
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7180176154ทำแล้ว 30/06/2558202011
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว610188ทำแล้ว 10/06/255891787474
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว6520541541ทำแล้ว 10/06/25583176434343
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6132143145ทำแล้ว 24/06/2558751371918
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว7263262262ทำแล้ว 11/06/25581065343434
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7182182182ทำแล้ว 25/06/255870606057
รวม 181 อปท.1811,16838,10034,25332,6711813,00616,8559,3638,6408,315
ข้อมูล ณ 07/08/2563