รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6642367364ทำแล้ว 30/11/2558308628628598599
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว10483186179ทำแล้ว 29/07/255816377341339331
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว8312315315ทำแล้ว 29/06/255843111111
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว71604545ทำแล้ว 30/06/255827162565352
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 18/06/25583273626242
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว11465196181ทำแล้ว 29/06/2558172491957647
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว4297234220ทำแล้ว 30/06/255825169119119117
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว72707359ทำแล้ว 19/06/255889309244208204
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5204159156ทำแล้ว 06/06/255920103222
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว5136136136ทำแล้ว 26/06/25581113862929
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4220221221ทำแล้ว 01/10/2558217484848
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7141122116ทำแล้ว 30/06/25585110787876
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว71797962ทำแล้ว 29/05/2558108777777
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6308270251ทำแล้ว 10/07/255885636363
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว599105101ทำแล้ว 30/06/2558459444235
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว5112108114ทำแล้ว 13/10/25581594727272
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5243191183ทำแล้ว 23/06/2558117838382
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5185146139ทำแล้ว 30/06/255874606055
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว7256208192ทำแล้ว 26/06/255824128382321
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว7223225225ทำแล้ว 30/06/255813106106106106
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6139118109ทำแล้ว 30/06/2558128101010
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5135123120ทำแล้ว 30/06/255896868686
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว716411080ทำแล้ว 23/07/25581495646362
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5259123125ทำแล้ว 30/06/255814112104104103
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5171177177ทำแล้ว 22/06/255875322119
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 27/08/255856514841
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว5549553553ทำแล้ว 29/06/2558182242424
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6108107107ทำแล้ว 29/06/2558877726964
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5366399389ทำแล้ว 15/06/255896666357
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว61129493ทำแล้ว 29/06/255870515151
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6737474ทำแล้ว 29/06/25581967404039
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6114813ทำแล้ว 29/06/2558498585757
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7707979ทำแล้ว 09/09/2558170484847
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว6251169358ทำแล้ว 29/06/2558119999997
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5826361ทำแล้ว 23/06/255863626160
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5120127135ทำแล้ว 29/06/255886282727
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6229224160ทำแล้ว 23/06/2558115888888
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว712016377ทำแล้ว 23/06/2558370525151
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว8156101101ทำแล้ว 29/06/25582133887473
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5197199199ทำแล้ว 02/06/2558197121111
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5179115113ทำแล้ว 01/10/25581478535046
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว7888080ทำแล้ว 30/06/255853464640
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6240475308ทำแล้ว 30/06/255813131937171
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5282288284ทำแล้ว 22/06/25587517107
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว7104106106ทำแล้ว 16/06/255813363393936
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5163256235ทำแล้ว 30/06/255832193929084
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว81371717ทำแล้ว 26/06/2558860232323
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว69298117ทำแล้ว 30/06/2558681706864
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5217206209ทำแล้ว 19/06/2558196693636
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6151221217ทำแล้ว 30/06/2558454323232
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5209210210ทำแล้ว 19/06/255854191818
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว4203181181ทำแล้ว 19/04/255942212121
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว6190195ทำแล้ว 24/06/255813443
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว5164160120ทำแล้ว 19/06/255864333
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว517110391ทำแล้ว 26/06/255862484848
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5162170152ทำแล้ว 29/06/255836444
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5154143143ทำแล้ว 12/01/2558111382419
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5311414ทำแล้ว 28/09/2558111141818144
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6124111106ทำแล้ว 01/09/2559114838380
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 30/06/255888535353
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว5129132131ทำแล้ว 30/06/2558129391714
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6136116115ทำแล้ว 13/07/2558103484848
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5464427400ทำแล้ว 26/09/25586196988
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว512111098ทำแล้ว 04/06/255879535351
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7198152139ทำแล้ว 30/06/255841171212
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว41149292ทำแล้ว 29/06/25581115757572
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว5155142134ทำแล้ว 30/06/2558190505046
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5234257217ทำแล้ว 26/06/2558178504949
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว8404410410ทำแล้ว 30/06/255857164126125122
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว5168173134ทำแล้ว 29/06/25585109707070
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว5156180197ทำแล้ว 29/06/2558158555555
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว8258258258ทำแล้ว 27/06/2558258131313
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8262274274ทำแล้ว 24/06/2558772131010
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว712388ทำแล้ว 31/05/2559123123123123
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5128125133ทำแล้ว 29/06/2558100949386
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว712487100ทำแล้ว 29/06/255890616161
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5949494ทำแล้ว 29/06/255833442
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6118119119ทำแล้ว 16/06/2558118919191
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว6101101101ทำแล้ว 30/06/255890555555
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 30/06/2558293746866
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว61235353ทำแล้ว 16/06/255866117999188
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7154154139ทำแล้ว 30/06/2558126676767
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6214151117ทำแล้ว 23/06/255846110291919
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว5131117113ทำแล้ว 04/06/25587116908986
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7125241194ทำแล้ว 29/06/2558106747473
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 29/06/255814108939393
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5144141140ทำแล้ว 29/06/255833171717
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว61408282ทำแล้ว 12/06/2558140136136135
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว4279238206ทำแล้ว 28/06/25585284523737
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว696139139ทำแล้ว 29/06/25581998807878
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6249152144ทำแล้ว 30/06/25581102848483
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว5180182217ทำแล้ว 07/05/2558146333327
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว5666666ทำแล้ว 29/06/255853464646
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว6175130119ทำแล้ว 27/04/255969515151
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว616712045ทำแล้ว 30/06/2559140363535
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5716363ทำแล้ว 15/06/255859313131
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว81265454ทำแล้ว 25/06/255840100545248
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6144165165ทำแล้ว 30/06/255848303029
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5143122121ทำแล้ว 15/06/255878524948
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5369358372ทำแล้ว 15/06/2558273999
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว4227189158ทำแล้ว 18/06/2558118877
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7241232254ทำแล้ว 19/06/255814120636249
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว5147115129ทำแล้ว 29/06/25583811010610699
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว4129120120ทำแล้ว 18/05/255860393938
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว61329288ทำแล้ว 29/06/2559175494948
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว51145855ทำแล้ว 08/06/255867353534
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 22/06/2558264474747
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว6239469311ทำแล้ว 14/05/2558140262625
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5239232232ทำแล้ว 30/06/255847232121
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว5939592ทำแล้ว 15/06/255852303029
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5808080ทำแล้ว 16/06/255880564343
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5202131126ทำแล้ว 24/06/255828108484747
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว6135135135ทำแล้ว 19/06/255859424141
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว5979693ทำแล้ว 12/06/255862181717
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว610493131ทำแล้ว 30/06/25588106736462
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6729441ทำแล้ว 26/06/255854373232
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว51863224ทำแล้ว 26/06/255865444443
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว61639587ทำแล้ว 25/06/2558694666665
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5188188188ทำแล้ว 16/06/2557595988
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว8155143143ทำแล้ว 30/06/255863525252
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5293293293ทำแล้ว 22/06/2558576696059
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5121131114ทำแล้ว 19/06/25582183838381
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 30/06/255811127251818
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6214187181ทำแล้ว 29/06/255850393938
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว6134110103ทำแล้ว 15/06/2558996707070
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว8174180174ทำแล้ว 23/06/2558398636359
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5989797ทำแล้ว 29/05/255870434343
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6289159115ทำแล้ว 22/06/255818105797975
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว81299581ทำแล้ว 09/06/2558765281413
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6179179179ทำแล้ว 29/06/2558874252525
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7626464ทำแล้ว 29/06/2558546131312
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51228784ทำแล้ว 28/06/255870171616
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5145128120ทำแล้ว 18/06/255860545249
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว5115116100ทำแล้ว 29/06/2558369242424
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6160161161ทำแล้ว 24/06/255872535353
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4147129118ทำแล้ว 19/06/25581102808079
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว5229211194ทำแล้ว 29/06/25581586504949
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว5238146104ทำแล้ว 29/06/25581110858585
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว5106103103ทำแล้ว 29/06/2558355414139
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว4106105100ทำแล้ว 29/06/255883626262
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว5146148147ทำแล้ว 30/06/2558111333
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71479794ทำแล้ว 08/10/255821104858280
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว51121152ทำแล้ว 04/06/255857221913
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว7188190190ทำแล้ว 6471636159
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว81178988ทำแล้ว 30/06/255890595959
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว6173175175ทำแล้ว 28/12/2558144292721
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว81735956ทำแล้ว 30/06/2558167106106105
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว6966448ทำแล้ว 15/06/25581770707070
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว51894136ทำแล้ว 14/07/255918174155155154
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5102100130ทำแล้ว 15/06/255812692265
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว619710426ทำแล้ว 15/06/25587143119113100
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว6210214214ทำแล้ว 08/06/2558210191184182
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7274217210ทำแล้ว 11/06/255891797969
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว5115101101ทำแล้ว 15/06/25581065525238
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4241238177ทำแล้ว 30/06/25583610614109
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7213213246ทำแล้ว 17/06/2558118110110110
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5165135135ทำแล้ว 30/06/2558674484545
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5250250250ทำแล้ว 20/10/25582012151198484
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว8142147147ทำแล้ว 15/06/2558672626258
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5156135132ทำแล้ว 25/05/255822108595958
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6148153138ทำแล้ว 12/06/25581183696969
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว61399159ทำแล้ว 29/06/25581791686360
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว61189091ทำแล้ว 25/06/2558945383838
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว68398104ทำแล้ว 12/06/255855484848
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว774520ทำแล้ว 30/06/25587412129
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว610610586ทำแล้ว 30/06/255855414141
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว5147131118ทำแล้ว 25/06/255881161614
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว611210598ทำแล้ว 29/06/255873414141
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว7585858ทำแล้ว 15/06/25582871646445
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว6144170205ทำแล้ว 26/06/255828106878780
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7152123117ทำแล้ว 11/06/255872515150
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5126126126ทำแล้ว 29/06/2558894797673
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4939393ทำแล้ว 28/06/25581378646461
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว5176170158ทำแล้ว 12/06/255882484848
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว5109104127ทำแล้ว 22/06/255849171717
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว6156149143ทำแล้ว 22/06/2558147124124124
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว597127132ทำแล้ว 26/06/25581184595959
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว7325272234ทำแล้ว 25/12/255884512922
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5137122106ทำแล้ว 22/06/255880686867
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว8228173283ทำแล้ว 22/06/25581164474745
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7113102101ทำแล้ว 26/06/2558442393535
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 29/06/255874532929
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7737373ทำแล้ว 24/06/25581742765
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว716711185ทำแล้ว 30/06/255815111010
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว610110994ทำแล้ว 24/06/255871888
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว71349797ทำแล้ว 25/06/255821139137137136
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว8145178268ทำแล้ว 08/06/25587126787878
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7878787ทำแล้ว 29/06/255810604965
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6475478478ทำแล้ว 19/06/255870221114111105
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว6151149149ทำแล้ว 25/07/25581340191916
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว6173142141ทำแล้ว 28/05/2558462484848
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51117681ทำแล้ว 19/06/255840393939
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว511810798ทำแล้ว 14/07/255969464443
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5314315315ทำแล้ว 30/06/25583110606051
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว7939494ทำแล้ว 19/06/255850343433
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6817878ทำแล้ว 25/06/255879686866
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว5226227227ทำแล้ว 26/05/255916222
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว5172189200ทำแล้ว 29/06/255868104898883
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว5828071ทำแล้ว 10/06/2558160575756
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5979796ทำแล้ว 16/06/2558701086
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว6138128104ทำแล้ว 30/06/2558984828276
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว7115115115ทำแล้ว 18/06/2558368454545
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว51237251ทำแล้ว 29/06/25583599737067
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว7157199197ทำแล้ว 23/06/255891858582
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว41318491ทำแล้ว 29/06/2558188626262
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5145107108ทำแล้ว 29/06/2558252383230
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6294272149ทำแล้ว 12/06/255875555
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว8787776ทำแล้ว 08/06/2558368555454
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว72277771ทำแล้ว 29/06/2558227115115113
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7238229234ทำแล้ว 30/06/255889171717
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว6210157144ทำแล้ว 24/06/2558891644536
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว5127110112ทำแล้ว 23/06/255818114908584
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว7121113147ทำแล้ว 29/06/25581795797968
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7162116362ทำแล้ว 22/12/2558195623113
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 29/06/2558788626261
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว61259793ทำแล้ว 22/05/2558104898372
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว51268380ทำแล้ว 29/06/255861120919188
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6136136136ทำแล้ว 29/06/255898838383
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว7929192ทำแล้ว 15/05/255820151414
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว72217356ทำแล้ว 30/06/2558651731451717
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว583120117ทำแล้ว 22/06/25581784767676
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว5928383ทำแล้ว 24/06/255875535353
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 15/06/255885666
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6144152152ทำแล้ว 29/06/2558381474440
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว6152124112ทำแล้ว 29/06/255877621514
รวม 225 อปท.2251,32038,00333,32331,9832252,49721,26313,79112,74012,241
ข้อมูล ณ 07/08/2563