รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4247144142ทำแล้ว 30/06/2558316933328
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4138ทำแล้ว 30/06/25586144736463
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4192137136ทำแล้ว 29/06/255819181087
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4258198197ทำแล้ว 30/06/2558236434343
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4175184184ทำแล้ว 17/06/255858292929
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7304304304ทำแล้ว 29/06/25581142883
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว7183169163ทำแล้ว 30/06/2558111403932
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41342ทำแล้ว 30/06/25581558201515
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7248247247ทำแล้ว 29/06/2558358333333
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6309319319ทำแล้ว 26/06/2558155128116116
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4167159140ทำแล้ว 29/06/25581118575755
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4380236211ทำแล้ว 29/06/2558171325355
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5356356356ทำแล้ว 30/06/2558112212121
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7414412412ทำแล้ว 23/06/25587100434342
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4425384548ทำแล้ว 25/06/255827234158158156
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7138189206ทำแล้ว 30/06/2558252292927
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4122241242ทำแล้ว 02/06/2558167515151
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว5132143141ทำแล้ว 29/06/2558586585855
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 29/06/2558949202019
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว4905056ทำแล้ว 23/06/255826101767674
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว614310276ทำแล้ว 29/06/255853353534
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4305305305ทำแล้ว 26/06/2558259222222
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6174168185ทำแล้ว 29/06/2558876646463
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว486111111ทำแล้ว 29/06/2558288494948
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4535454ทำแล้ว 30/06/2558154333332
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41711ทำแล้ว 10/06/2558531521007570
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4235235235ทำแล้ว 22/06/2558711398
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7616161ทำแล้ว 12/06/255815999
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41084958ทำแล้ว 10/06/2558108111
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว4115235221ทำแล้ว 16/06/255842444
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว5112113113ทำแล้ว 26/06/25584355373636
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว73591010ทำแล้ว 30/06/2558631566
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4949494ทำแล้ว 13/07/255841444
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว62154636ทำแล้ว 08/07/25581399826969
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4160158158ทำแล้ว 15/05/255810665
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4868686ทำแล้ว 02/06/255839212121
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว7155153128ทำแล้ว 11/05/255872655
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4172168168ทำแล้ว 11/06/2558167339949494
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5123136136ทำแล้ว 18/05/255882474747
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5228232232ทำแล้ว 15/06/2558113888580
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4523131ทำแล้ว 30/06/255852191919
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7146149149ทำแล้ว 12/06/255848373635
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4222223223ทำแล้ว 30/06/255854202019
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4216208155ทำแล้ว 09/09/25586610104
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5646464ทำแล้ว 29/06/25582584404040
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4195150153ทำแล้ว 30/06/25581997857968
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4150150150ทำแล้ว 17/06/255878717171
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4268290212ทำแล้ว 11/06/255880302217
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว41549327ทำแล้ว 17/06/2558360343434
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 22/06/2558230101010
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6194194194ทำแล้ว 03/08/255856131311
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว4245167167ทำแล้ว 19/06/255874555555
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4169110105ทำแล้ว 18/06/2558176616161
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4919191ทำแล้ว 08/06/255879323130
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4156174174ทำแล้ว 15/05/25584107949491
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7289291291ทำแล้ว 19/06/2558584543933
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4121127127ทำแล้ว 15/06/25582117979797
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว4191192192ทำแล้ว 29/06/255877313128
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4636363ทำแล้ว 30/06/25582992522
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6168ทำแล้ว 17/06/2558531232322
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว61217272ทำแล้ว 03/09/255899242424
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41053838ทำแล้ว 11/06/2558103696363
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว436512168ทำแล้ว 23/06/25581037302926
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7404432426ทำแล้ว 26/06/255864363030
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4181184184ทำแล้ว 18/06/25582031313131
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4671924ทำแล้ว 10/06/25584258242422
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว6607475ทำแล้ว 25/06/255846272222
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7126130120ทำแล้ว 16/06/255850414141
รวม 68 อปท.6833312,55010,62810,446686265,6612,8162,6302,518
ข้อมูล ณ 07/08/2563