รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว51,276816745ทำแล้ว 29/06/2558342229229229
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8509515514ทำแล้ว 29/06/2558987656341
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8170170170ทำแล้ว 23/06/2558851211
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว7165146146ทำแล้ว 19/06/25588333
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5163119115ทำแล้ว 24/06/25583101343332
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว612410194ทำแล้ว 15/05/2558139272727
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว51538571ทำแล้ว 26/06/25581946411
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6159159159ทำแล้ว 30/06/255835999
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว7251252252ทำแล้ว 22/06/25583111
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6243244244ทำแล้ว 30/06/255870363635
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6543543543ทำแล้ว 15/06/25581673303030
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5198198198ทำแล้ว 10/06/255873343434
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7272272271ทำแล้ว 23/06/2558160272726
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5285169163ทำแล้ว 29/06/255812111
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6112111111ทำแล้ว 22/06/255828755
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว6318277250ทำแล้ว 20/10/2558100505050
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7343341336ทำแล้ว 28/06/255890515151
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8206206206ทำแล้ว 10/02/255921852752
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5190190190ทำแล้ว 29/06/255889373625
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51038983ทำแล้ว 30/06/255842311716
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5727272ทำแล้ว 26/06/2558200251066
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5421421421ทำแล้ว 30/06/2558516776
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6324280218ทำแล้ว 30/06/25581787161616
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว5240267186ทำแล้ว 837232020
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5121125ทำแล้ว 30/06/255841162505050
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6132103198ทำแล้ว 15/06/25581090606060
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6504506504ทำแล้ว 16/06/255856161211
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9188169143ทำแล้ว 26/06/255811811119
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว513710452ทำแล้ว 11/06/2558117999
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7287288288ทำแล้ว 26/06/25581569525150
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว6412414414ทำแล้ว 19/06/255848141414
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6120216170ทำแล้ว 19/06/25587573717171
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5203189189ทำแล้ว 11/06/255833211614
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6655609248ทำแล้ว 22/06/255864464645
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว7847952ทำแล้ว 30/06/2558959555553
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5278198184ทำแล้ว 29/06/25583017771153
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6478477477ทำแล้ว 16/08/255855474646
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว311011456ทำแล้ว 26/05/255856373736
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4132132132ทำแล้ว 06/05/255817131312
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5179183183ทำแล้ว 19/06/255869616160
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6193193ทำแล้ว 26/06/255875111
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5252252252ทำแล้ว 25/09/255876191919
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5150158102ทำแล้ว 16/06/25583767575554
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5381381381ทำแล้ว 22/06/2559741621
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5688552537ทำแล้ว 24/06/25581421188
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5816363ทำแล้ว 24/06/25587551
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5628390ทำแล้ว 15/06/255833111
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6240240240ทำแล้ว 12/05/255855353130
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8415374373ทำแล้ว 26/06/255872232323
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5591591591ทำแล้ว 24/08/255947323231
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว51067079ทำแล้ว 23/06/255865343434
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว52891212ทำแล้ว 15/06/2558112313131
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6311663560ทำแล้ว 26/06/25583891858484
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6159251251ทำแล้ว 22/06/2558236777
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6203204203ทำแล้ว 22/06/2558986575757
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว61549059ทำแล้ว 10/06/2558195635959
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6191337337ทำแล้ว 29/06/2558141151515
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5741741741ทำแล้ว 23/06/255818181616
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว5131ทำแล้ว 19/06/2558131262623
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5531497496ทำแล้ว 23/06/255831111
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5124168141ทำแล้ว 12/06/255832272626
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5158121121ทำแล้ว 29/06/255873434341
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5181146102ทำแล้ว 18/06/255843393939
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว71426440ทำแล้ว 24/06/255983282424
รวม 64 อปท.6436717,33416,20014,819647774,2842,0491,9141,836
ข้อมูล ณ 07/08/2563