รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7522276227ทำแล้ว 19/02/2559116135999899
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5263168157ทำแล้ว 30/06/25586125765
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5754544ทำแล้ว 25/06/255847414141
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6256261261ทำแล้ว 30/06/25582172959594
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5204184181ทำแล้ว 23/06/255850999
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7178185185ทำแล้ว 30/06/25586109838277
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6555555ทำแล้ว 30/06/255825034101010
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5766565ทำแล้ว 19/06/2558350322524
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว42606130ทำแล้ว 26/06/2558261942
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 15/06/255885686765
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว517617516ทำแล้ว 19/06/255847661344
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7141165165ทำแล้ว 19/06/2558575525142
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4168148106ทำแล้ว 23/06/2558350202020
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว51076461ทำแล้ว 29/06/255885262626
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว5679695695ทำแล้ว 16/07/2558107575752
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5462358318ทำแล้ว 05/01/255949326241241233
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว62672715ทำแล้ว 25/06/2558649393939
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8187403316ทำแล้ว 30/06/255830141414
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7294294294ทำแล้ว 17/06/255865633
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5228197193ทำแล้ว 29/06/25581985373736
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5218143133ทำแล้ว 25/06/255894818080
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว6122126126ทำแล้ว 29/06/255893434341
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว628023690ทำแล้ว 24/06/2558104181817
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6164161156ทำแล้ว 29/06/2558144505050
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6210227236ทำแล้ว 30/06/2558373333333
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61286363ทำแล้ว 30/06/25581559484848
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6178179179ทำแล้ว 29/06/2558187872828
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5146112106ทำแล้ว 17/06/2558858323227
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8203254258ทำแล้ว 19/05/2558129664
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว4757574ทำแล้ว 26/06/255868343434
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5265429427ทำแล้ว 26/06/2558140686820
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6252266214ทำแล้ว 30/06/2558114505047
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว692179131ทำแล้ว 29/06/25581770262625
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6148139118ทำแล้ว 29/06/255879525152
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5209211211ทำแล้ว 22/06/255888807974
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9330283266ทำแล้ว 25/06/25581373424242
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4217214144ทำแล้ว 30/06/2558563323232
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว622115039ทำแล้ว 15/06/2558215744
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว5302221211ทำแล้ว 16/06/255889616159
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7518518518ทำแล้ว 01/09/255890181414
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6330644644ทำแล้ว 15/06/255820157138133132
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6233191180ทำแล้ว 29/06/255885103221111
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6327300294ทำแล้ว 26/06/2558366474646
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6544544544ทำแล้ว 25/06/25584688222222
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8159161158ทำแล้ว 17/12/2558353161411
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5280269268ทำแล้ว 10/06/2558110555
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6233238237ทำแล้ว 29/06/255868323229
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว9888989ทำแล้ว 22/12/255820444
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว4372304300ทำแล้ว 26/06/255862464543
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6185185185ทำแล้ว 12/06/2558765373737
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5216140107ทำแล้ว 10/06/2558619666
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7349230205ทำแล้ว 26/09/255960158138135135
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5132120113ทำแล้ว 03/08/255880474444
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว613853100ทำแล้ว 21/10/2558211333
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8136141141ทำแล้ว 25/06/2558136616161
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6222169158ทำแล้ว 29/06/25581586777774
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5846047ทำแล้ว 29/06/255867104686463
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6252246267ทำแล้ว 19/09/2557711222
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6137127111ทำแล้ว 15/06/255841241918
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5176163189ทำแล้ว 25/06/2558109777676
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6121108110ทำแล้ว 29/06/2558552242422
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว61048873ทำแล้ว 17/06/2558122221616
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว9203203203ทำแล้ว 29/06/255850221616
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว6203207130ทำแล้ว 12/06/25581777646363
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5258250249ทำแล้ว 22/06/2558168494642
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว61439895ทำแล้ว 26/06/255832221916
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5148138149ทำแล้ว 04/12/2558484333333
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6105101101ทำแล้ว 18/12/255874332625
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6288289289ทำแล้ว 14/05/255886886
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว61319184ทำแล้ว 26/06/255813821
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6160173173ทำแล้ว 19/06/255870707070
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว61017773ทำแล้ว 26/06/2558101232320
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7230217202ทำแล้ว 19/06/25585187383838
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6357275206ทำแล้ว 19/06/25588592919190
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6180143222ทำแล้ว 23/06/255861424242
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4179188188ทำแล้ว 29/06/255830134123123122
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6266284284ทำแล้ว 12/06/2558109505049
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8615616616ทำแล้ว 15/12/255875393939
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว410110099ทำแล้ว 01/06/2558416141413
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7141305240ทำแล้ว 02/11/25581556262626
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6302304288ทำแล้ว 18/09/255881453331
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6253546546ทำแล้ว 19/06/25581668383029
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว8359241145ทำแล้ว 15/06/25584581676665
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8132205205ทำแล้ว 10/06/25583135908885
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8286194152ทำแล้ว 23/06/25581781333
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว68110497ทำแล้ว 29/06/25584641164
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6230244208ทำแล้ว 25/06/2558955505050
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8382296296ทำแล้ว 26/06/255810160686865
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว6119295292ทำแล้ว 25/06/25581451351210
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8104115118ทำแล้ว 19/06/25582726131212
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว513610471ทำแล้ว 15/06/25582678575351
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5273295295ทำแล้ว 29/06/2558992424242
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5186188188ทำแล้ว 15/06/25584466333131
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5159567567ทำแล้ว 17/06/25584108888885
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว6290238242ทำแล้ว 22/05/255832272727
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4288286286ทำแล้ว 10/06/255873545452
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว6436165156ทำแล้ว 11/05/255830128663129
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5276370338ทำแล้ว 24/06/255840866
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว61008988ทำแล้ว 26/06/2558475484545
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6400238234ทำแล้ว 29/06/255873111010
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7243253246ทำแล้ว 26/06/2558681099
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5254154115ทำแล้ว 25/06/2558521784276
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6174169161ทำแล้ว 15/06/255891201919
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6861851846ทำแล้ว 30/06/2558126545454
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6265207190ทำแล้ว 27/06/255814102706234
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว616187ทำแล้ว 15/06/2558110888
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6515256ทำแล้ว 29/06/255848484847
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว616412361ทำแล้ว 16/05/255835323232
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว8365180147ทำแล้ว 26/06/2558564464339
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7761613ทำแล้ว 18/06/255846464046
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6156155155ทำแล้ว 18/05/255872282020
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6147149149ทำแล้ว 25/05/2558534181817
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9526560561ทำแล้ว 15/06/255810118595656
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8206218218ทำแล้ว 11/05/2558114121110
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว61078787ทำแล้ว 29/06/25587113323232
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6309309309ทำแล้ว 22/06/255851323232
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7183102103ทำแล้ว 02/06/25583704865
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5195199198ทำแล้ว 23/06/255870242424
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6268319187ทำแล้ว 26/06/255867611
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว41527670ทำแล้ว 29/06/255850232019
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6211181178ทำแล้ว 29/06/2558395484847
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6162144112ทำแล้ว 18/02/2559728533
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว61197341ทำแล้ว 22/06/2558680616157
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว6111116125ทำแล้ว 16/06/2558911066
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6300307307ทำแล้ว 10/06/255880666665
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว8193196196ทำแล้ว 15/06/25582149212120
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว63267126ทำแล้ว 12/06/2558120151515
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว61613030ทำแล้ว 15/06/255837161414
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6619620620ทำแล้ว 17/06/255813150434342
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5196286290ทำแล้ว 25/06/25581477636361
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว6110106106ทำแล้ว 12/06/25581953424242
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8118136128ทำแล้ว 12/06/255834141414
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว61811421ทำแล้ว 16/06/255952403735
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7284284284ทำแล้ว 15/06/25584298887472
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5276276276ทำแล้ว 22/06/255879135544644
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5382339322ทำแล้ว 22/06/255819149898888
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7113112112ทำแล้ว 22/06/25586289292928
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5167130115ทำแล้ว 29/06/255844775
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6348462335ทำแล้ว 02/06/2558497606060
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7836566ทำแล้ว 15/06/255813999
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6508512511ทำแล้ว 03/09/255828222222
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6520347346ทำแล้ว 26/06/25582480611
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว61888914ทำแล้ว 01/08/255918864
รวม 143 อปท.14386132,85730,68228,6271431,77511,0685,8575,4055,193
ข้อมูล ณ 06/08/2563