รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5328230195ทำแล้ว 30/06/2558357443373368362
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5217163156ทำแล้ว 30/06/255842119108108108
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6221202202ทำแล้ว 29/06/25586533
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5173357350ทำแล้ว 30/06/255871999
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว4148146214ทำแล้ว 02/06/255834101666664
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5177153134ทำแล้ว 26/06/255871565656
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6119127110ทำแล้ว 29/06/255862393938
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6260262262ทำแล้ว 17/09/255888848383
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว7135145114ทำแล้ว 29/06/2558252210
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว71716459ทำแล้ว 27/06/255922191919
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6537240166ทำแล้ว 18/06/25585367923734
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว61373724ทำแล้ว 26/06/25586893706966
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4322286170ทำแล้ว 26/06/255894766
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6193148136ทำแล้ว 29/09/2558191444
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7269282358ทำแล้ว 22/06/2558111443
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6202207207ทำแล้ว 25/06/2558341022711
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5193179205ทำแล้ว 28/05/2558178363635
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว9132139133ทำแล้ว 29/06/2558240141414
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว722511249ทำแล้ว 18/06/255881141414
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6580580580ทำแล้ว 26/06/255822111
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว626114441ทำแล้ว 30/06/2558109272727
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว61519998ทำแล้ว 23/06/255820591188
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว7369368368ทำแล้ว 26/06/255858114646455
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว61634242ทำแล้ว 30/06/255819125504848
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7298301301ทำแล้ว 29/06/25583589555
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6205137139ทำแล้ว 23/06/255833114867777
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6174121117ทำแล้ว 30/06/2558266545452
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7593630587ทำแล้ว 23/06/255814119555
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7138123102ทำแล้ว 26/06/255864525249
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว7331307332ทำแล้ว 25/06/2558163151414
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5276142134ทำแล้ว 15/06/255885464646
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6140135142ทำแล้ว 25/06/25583477626161
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6373330204ทำแล้ว 29/06/2558373111
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6417333306ทำแล้ว 16/06/2558321981377
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6166139116ทำแล้ว 20/04/25581556424241
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6500500499ทำแล้ว 29/06/2558531122
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6232165157ทำแล้ว 29/06/2558120717170
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5300443443ทำแล้ว 31/08/25584099616159
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 23/06/25583054383433
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7357367367ทำแล้ว 29/06/2558970282825
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7190195195ทำแล้ว 23/06/255819181716
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8124124124ทำแล้ว 22/06/255811311119
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6132133133ทำแล้ว 29/06/255858401364
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว77944ทำแล้ว 16/03/255975777
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว53158483ทำแล้ว 25/06/25581675444
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว4158138138ทำแล้ว 25/06/2558372555555
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7277253235ทำแล้ว 29/06/255816141414
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5726464ทำแล้ว 26/09/255911101010
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว61508570ทำแล้ว 22/06/255858181816
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6216205204ทำแล้ว 26/06/255864262423
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว69549225ทำแล้ว 25/02/255954454545
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5454464472ทำแล้ว 30/06/25581391761009898
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5192229103ทำแล้ว 06/11/255816222
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7308292279ทำแล้ว 29/06/255870103686867
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7929385ทำแล้ว 22/06/255876252525
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว10199269510ทำแล้ว 30/06/2558266444238
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว730418582ทำแล้ว 30/06/255811112676767
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7229204188ทำแล้ว 26/06/25582383666664
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6216186182ทำแล้ว 30/06/255880313130
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7288288289ทำแล้ว 24/06/25584442
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6119119119ทำแล้ว 12/05/2558431721
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7238233234ทำแล้ว 19/05/2558431431
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7353333332ทำแล้ว 22/06/2558189154153153
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว7147142131ทำแล้ว 29/06/2558139322
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว4218200203ทำแล้ว 12/06/25583531282828
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7241204200ทำแล้ว 19/06/25581123717154
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6129136137ทำแล้ว 26/06/2558666393834
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6180180179ทำแล้ว 29/06/255813180871816
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว61187772ทำแล้ว 02/06/25582173727272
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6220158144ทำแล้ว 22/06/255867105706968
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5156157157ทำแล้ว 30/06/25583183111
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว62257554ทำแล้ว 24/06/2558790363626
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว7184184184ทำแล้ว 12/06/2558184151515
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว61523435ทำแล้ว 04/06/25581961404037
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8345309287ทำแล้ว 12/06/255827146555555
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6206206206ทำแล้ว 24/06/255890625850
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6148121110ทำแล้ว 12/06/2558641111
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5191192192ทำแล้ว 06/01/25594444
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6298233196ทำแล้ว 30/06/2558114474746
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6269274263ทำแล้ว 19/06/255843272727
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว61106868ทำแล้ว 19/05/25582855434341
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5364364364ทำแล้ว 29/06/255825131313
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว618311192ทำแล้ว 26/06/2558838111
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว8161175169ทำแล้ว 27/04/255894666625
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7120120120ทำแล้ว 24/06/25581105111111
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6169169169ทำแล้ว 29/06/25582044262624
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6191140140ทำแล้ว 29/06/255810717010110099
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว8180144139ทำแล้ว 29/06/255884833521
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว7315364363ทำแล้ว 25/06/2558462242424
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว696126160ทำแล้ว 07/08/255851363634
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6484848ทำแล้ว 19/06/2558932242421
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6209156116ทำแล้ว 02/06/2558188656565
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว620224194ทำแล้ว 24/06/25587416105
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว719413896ทำแล้ว 29/06/255864504949
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7218142130ทำแล้ว 26/06/2558928282828
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6129221221ทำแล้ว 19/06/2558117111
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6232269209ทำแล้ว 26/06/25581486372725
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6244248248ทำแล้ว 22/04/2558411288
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว624814699ทำแล้ว 11/06/25582796686861
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6787878ทำแล้ว 26/05/2558969484848
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว611690112ทำแล้ว 09/06/25582687777
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7120121121ทำแล้ว 29/05/25586655
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว714337253ทำแล้ว 23/06/255890232020
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6732732732ทำแล้ว 04/06/25582137373737
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6331308256ทำแล้ว 25/06/255843105676464
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5182166146ทำแล้ว 13/07/255831127929292
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว69891ทำแล้ว 24/06/255885272727
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7315212198ทำแล้ว 26/06/25581370545250
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว810310087ทำแล้ว 25/06/25583761575653
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว6258402509ทำแล้ว 12/06/255821481398
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5207157195ทำแล้ว 29/06/05586161076
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7254218182ทำแล้ว 29/05/255853121111
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6147160153ทำแล้ว 18/06/255887757269
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6211165109ทำแล้ว 29/05/2558513877
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6180152152ทำแล้ว 30/06/255856353535
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6172134129ทำแล้ว 26/06/2558468111
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6351358358ทำแล้ว 30/06/25581111
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว620717158ทำแล้ว 01/06/255843111
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6227228228ทำแล้ว 18/06/25581135191212
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5218214231ทำแล้ว 12/06/2558961443
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7276277277ทำแล้ว 09/06/2558260888
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6230156156ทำแล้ว 29/09/25581687242222
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว6107146123ทำแล้ว 26/06/2558984676562
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว9207207207ทำแล้ว 29/06/255836444
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6115118118ทำแล้ว 09/06/255844722297
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว723911947ทำแล้ว 18/05/2558576444444
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5150143138ทำแล้ว 25/06/25581363322
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว51544117ทำแล้ว 29/06/25583474626262
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6345345345ทำแล้ว 17/06/255857333
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว6148140123ทำแล้ว 22/06/25581587575748
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว71389693ทำแล้ว 18/06/2558501044
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6256260260ทำแล้ว 15/06/2558761611
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว713244ทำแล้ว 01/10/2558131766767
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6273273273ทำแล้ว 15/05/255828201919
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6200204203ทำแล้ว 26/05/25582254241414
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7149149149ทำแล้ว 25/06/2558148646460
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6208200313ทำแล้ว 18/06/2558350323230
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6929292ทำแล้ว 28/05/25583497515149
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว71528686ทำแล้ว 15/06/255844101010
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว7527224191ทำแล้ว 11/06/255871514040
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว57766136ทำแล้ว 27/05/2558744252524
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว51168067ทำแล้ว 23/06/2558136363635
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว6204167184ทำแล้ว 25/06/255889999
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7461111ทำแล้ว 29/06/255846111
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7309309309ทำแล้ว 19/06/255844353535
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 10/06/255869535353
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7128128128ทำแล้ว 30/06/25585358494949
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6381381381ทำแล้ว 05/06/25581111
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว7232236236ทำแล้ว 14/05/2558650101010
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว9246193165ทำแล้ว 22/06/255861107535352
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6141124107ทำแล้ว 24/06/255882111
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว71699997ทำแล้ว 08/06/25581196161612
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว59110377ทำแล้ว 15/06/2558134232323
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว6261262262ทำแล้ว 14/05/255820110575756
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว51654438ทำแล้ว 17/06/25582192665644
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว61733828ทำแล้ว 11/06/255827782833
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว6500500500ทำแล้ว 15/05/2558449313128
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว5284300300ทำแล้ว 26/05/2558410111
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว5272125125ทำแล้ว 15/06/25584111
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7151129146ทำแล้ว 30/06/25581199787876
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว617611831ทำแล้ว 07/05/2558160171716
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6398405405ทำแล้ว 12/06/255851111
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว8289291336ทำแล้ว 24/06/25584174191312
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว51856150ทำแล้ว 22/06/2558856404039
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว715386162ทำแล้ว 29/06/25582856565656
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว7155211760ทำแล้ว 12/06/255845198877876
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7385381381ทำแล้ว 15/05/255888184858482
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6103216207ทำแล้ว 08/06/2558355777
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7441442442ทำแล้ว 12/05/255858414039
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81153127ทำแล้ว 29/06/255858504847
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 29/06/255855151515
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว518613193ทำแล้ว 11/05/2558557141312
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว7137102101ทำแล้ว 14/08/2558643151515
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว5254259261ทำแล้ว 29/06/255863161616
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7210139132ทำแล้ว 18/05/255862393937
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6161174144ทำแล้ว 15/05/25588166111111
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6186182168ทำแล้ว 16/06/2558483303030
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7437468464ทำแล้ว 25/06/2558262633
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว810699104ทำแล้ว 10/06/2558451311
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5130208158ทำแล้ว 30/06/255826773199
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว5203179154ทำแล้ว 26/06/25582583144
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว615715696ทำแล้ว 29/06/2558285391815
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7185128148ทำแล้ว 30/06/255853444441
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6156106110ทำแล้ว 23/06/25581945377
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6263263263ทำแล้ว 23/06/255960221
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว6666159ทำแล้ว 26/06/255835302929
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5163146148ทำแล้ว 16/06/25581154232020
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7133135135ทำแล้ว 24/06/25587199111
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7241277231ทำแล้ว 29/06/25582199616156
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว618614980ทำแล้ว 22/06/25585173303030
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7421114ทำแล้ว 10/06/255955533
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7461676590ทำแล้ว 19/05/255841111
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5264218218ทำแล้ว 16/06/255842333
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6112106108ทำแล้ว 12/05/25583275666
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5397192174ทำแล้ว 22/06/255888281515
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5224178124ทำแล้ว 01/10/2558118777
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว61942426ทำแล้ว 25/06/255829135118117112
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7180116100ทำแล้ว 26/06/255838211615
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6136108112ทำแล้ว 16/06/255843100727267
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว69610891ทำแล้ว 29/06/25581882676767
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว710610059ทำแล้ว 18/06/25582584588
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5237241244ทำแล้ว 30/06/255822111
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว594238298ทำแล้ว 26/05/25581857413727
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว623211697ทำแล้ว 29/06/255861131313
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6827777ทำแล้ว 25/05/2558939312926
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6310312312ทำแล้ว 22/06/255845611
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6327249243ทำแล้ว 12/06/25581568522415
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว6949696ทำแล้ว 29/05/255838343433
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6215505505ทำแล้ว 19/06/255898494841
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6187210210ทำแล้ว 08/06/2558326252523
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7626262ทำแล้ว 11/06/255832242423
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7117112136ทำแล้ว 22/06/2558147434139
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5234234234ทำแล้ว 27/05/255817444
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว4102102102ทำแล้ว 23/09/2558341166
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6131108103ทำแล้ว 19/06/255814866
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 11/06/25581150127127127
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8145100130ทำแล้ว 25/06/25581143414037
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว8289289289ทำแล้ว 13/08/2558111111
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว6205213119ทำแล้ว 06/01/255929333
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7105104103ทำแล้ว 19/06/25581270393835
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7120116111ทำแล้ว 26/06/25581389504642
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6210209209ทำแล้ว 25/05/255965111111
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5915337ทำแล้ว 15/06/2558448222121
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว51037980ทำแล้ว 11/06/255843383838
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว6329290162ทำแล้ว 19/06/255853710109
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว71257236ทำแล้ว 30/06/2558232121210
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว71598767ทำแล้ว 29/06/2558882811
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7538538537ทำแล้ว 11/05/255894343432
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว714713492ทำแล้ว 12/06/2558166515145
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6198139114ทำแล้ว 26/06/255879111
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7220197197ทำแล้ว 19/06/25585497363229
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6190191191ทำแล้ว 24/06/255891535351
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5393328325ทำแล้ว 10/06/2558154403938
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8182137218ทำแล้ว 23/06/25583144343333
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6163173153ทำแล้ว 06/05/255891242423
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7949595ทำแล้ว 17/06/255873181817
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6192193193ทำแล้ว 26/06/25581193132132131
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว61338482ทำแล้ว 61525249
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6119114114ทำแล้ว 17/06/2558921212020
รวม 239 อปท.2391,48650,35944,88943,6982393,06718,1898,2397,4837,149
ข้อมูล ณ 06/08/2563