รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว51,6111,2781,394ทำแล้ว 23/02/25597304291291289
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5193236161ทำแล้ว 29/06/25581782591119689
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11584362304ทำแล้ว 29/06/255867316305254149
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว5175153123ทำแล้ว 28/05/25581397948182
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7262200198ทำแล้ว 26/06/25582889717170
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว6676159ทำแล้ว 29/06/2558963494040
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7859887ทำแล้ว 25/06/2558678666665
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4396224225ทำแล้ว 26/05/25581125110103102
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6290290290ทำแล้ว 17/06/255837129112111111
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 29/05/25581843303030
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6223139126ทำแล้ว 30/06/2558107808079
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81228888ทำแล้ว 30/06/25588130636360
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 08/10/25583103909088
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5152144231ทำแล้ว 29/06/255867104868664
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6202193175ทำแล้ว 15/06/255833107676765
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6157126120ทำแล้ว 29/06/255862252221
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5352353353ทำแล้ว 29/06/2558112797978
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5896564ทำแล้ว 19/05/255845251615
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว5125125125ทำแล้ว 23/06/25582681776563
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว7637358ทำแล้ว 26/06/255824151515
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5235232232ทำแล้ว 24/06/2558548484848
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5271117100ทำแล้ว 26/06/255814190143139131
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5476212211ทำแล้ว 11/06/255824131313
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11198198198ทำแล้ว 29/06/2558485414134
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8159153152ทำแล้ว 19/06/255827272524
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5128122130ทำแล้ว 04/06/255827272727
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว62341616ทำแล้ว 30/06/25581166444444
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5144171133ทำแล้ว 29/06/25582845353535
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว69590256ทำแล้ว 29/06/2558169555251
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6250210212ทำแล้ว 24/06/25581107413939
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5134136135ทำแล้ว 30/06/255886303028
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6150150150ทำแล้ว 07/05/25587111
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6389383361ทำแล้ว 21/01/2559165134120119
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5152152152ทำแล้ว 23/06/25586598979796
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6242130130ทำแล้ว 26/06/25584218104
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9835858ทำแล้ว 26/06/2558141242421
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5217141111ทำแล้ว 10/06/2558146666664
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6122122122ทำแล้ว 29/06/255874303030
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6280124108ทำแล้ว 29/06/255813710210299
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7201151149ทำแล้ว 29/06/25587935242121
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว8183141116ทำแล้ว 15/06/2558288808080
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4808585ทำแล้ว 15/06/255840393938
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7213172146ทำแล้ว 20/09/25581341999
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5228228196ทำแล้ว 25/09/255889635454
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4123159153ทำแล้ว 02/06/255850373735
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว612796137ทำแล้ว 25/06/2558150484640
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8877877877ทำแล้ว 15/06/2558811866
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว62643128ทำแล้ว 29/06/255876714139
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5165166166ทำแล้ว 15/05/2558362585858
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5103231337ทำแล้ว 12/06/255815777
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5168174174ทำแล้ว 11/06/255881676660
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว51777957ทำแล้ว 03/06/255858343432
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8424242ทำแล้ว 26/06/25584251988
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5138149115ทำแล้ว 30/06/255866444443
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5273257257ทำแล้ว 19/06/255810133676767
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว5732828ทำแล้ว 24/06/255869484848
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5259246229ทำแล้ว 22/06/255830999
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5214214214ทำแล้ว 10/06/2558359474746
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว6407407407ทำแล้ว 05/06/25581081066
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว71595251ทำแล้ว 25/06/2558394696969
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6373737ทำแล้ว 28/04/2558135262626
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว51246451ทำแล้ว 26/06/25581083757473
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7192164176ทำแล้ว 15/05/255879605656
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9328328328ทำแล้ว 19/06/255884806866
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5157158158ทำแล้ว 04/01/255950312623
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9136136136ทำแล้ว 27/06/255821105937875
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6140190159ทำแล้ว 24/06/255860414140
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6325270252ทำแล้ว 16/06/255815127808078
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7433434ทำแล้ว 18/06/2558144373737
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7140140141ทำแล้ว 11/06/2558103939393
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5170157143ทำแล้ว 29/06/2558370252421
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7200153147ทำแล้ว 29/06/255887828279
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 22/06/2558142111
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว61269333ทำแล้ว 12/06/255836151514
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว51359655ทำแล้ว 12/05/255881717170
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7195265148ทำแล้ว 26/06/2559241342929
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว8336289243ทำแล้ว 04/01/2559164484545
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว81136568ทำแล้ว 29/06/255824131311
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว792166166ทำแล้ว 17/06/25586422
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7157157157ทำแล้ว 29/05/255843333331
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5328332332ทำแล้ว 10/06/255844443244
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5306198196ทำแล้ว 29/06/255838363534
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5797979ทำแล้ว 15/05/255848433835
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 25/06/255831242322
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6293322262ทำแล้ว 29/06/255886616158
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว923811380ทำแล้ว 29/06/255811210109
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5313309309ทำแล้ว 04/06/25582103111111
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9165119114ทำแล้ว 29/09/2558173616161
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8443443443ทำแล้ว 15/05/25581204411414
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7505307310ทำแล้ว 15/07/255884646459
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7181188195ทำแล้ว 15/06/2558240363634
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว101111919ทำแล้ว 02/06/2558132323232
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5200176157ทำแล้ว 19/06/255854545151
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6399407406ทำแล้ว 26/05/255834202020
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6579608608ทำแล้ว 17/06/2558331161089790
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6363370370ทำแล้ว 09/06/255871515151
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว5555388339ทำแล้ว 30/06/255852246142142137
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5286302302ทำแล้ว 26/06/25581258565553
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6171107107ทำแล้ว 01/10/25582627161515
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6289189135ทำแล้ว 02/06/25585870591410
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6271230186ทำแล้ว 30/06/2558132373636
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6220159124ทำแล้ว 25/06/2558244444440
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว61188074ทำแล้ว 09/06/255854424240
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว5180188188ทำแล้ว 18/01/25597077656565
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว892139123ทำแล้ว 29/05/255817151515
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7146169169ทำแล้ว 08/06/2558557353535
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6109108108ทำแล้ว 29/07/2558118109747473
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4190139118ทำแล้ว 08/06/255882585858
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4443341341ทำแล้ว 29/06/25581321059596
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว62056960ทำแล้ว 30/06/255860515050
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว7324271246ทำแล้ว 12/06/2558174747274
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5248281337ทำแล้ว 14/05/255810141123120119
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว61518988ทำแล้ว 14/05/255810810210187
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7279194190ทำแล้ว 26/06/255882811413
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6294266173ทำแล้ว 15/06/25581461494847
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5404369355ทำแล้ว 29/06/255861106868684
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5185163154ทำแล้ว 12/06/255859171715
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6130121129ทำแล้ว 18/06/255815121212
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5152151124ทำแล้ว 13/10/25582177181616
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6293239186ทำแล้ว 10/06/255874747474
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6195175166ทำแล้ว 26/06/255885484848
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5160141141ทำแล้ว 19/06/2558755494948
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6238170163ทำแล้ว 110666665
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว7421425424ทำแล้ว 29/06/2558123715446
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7894898893ทำแล้ว 25/06/25584144231817
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8206278356ทำแล้ว 25/06/25585101747474
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว71564527ทำแล้ว 15/06/255863595957
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5759649ทำแล้ว 11/05/2558171424242
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5257214210ทำแล้ว 15/06/255866292929
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5105103102ทำแล้ว 17/06/255842403116
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว7131126126ทำแล้ว 171525045
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5148266215ทำแล้ว 26/06/255881766
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว669ทำแล้ว 26/06/0658170565656
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว8179112112ทำแล้ว 29/06/2558361251019996
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7141133148ทำแล้ว 28/05/2558144262422
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7321190228ทำแล้ว 15/05/255890646458
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5248140139ทำแล้ว 30/06/255862413938
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว620511590ทำแล้ว 10/06/255811310010099
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว6107188155ทำแล้ว 15/06/2558851484847
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7564567567ทำแล้ว 08/06/25583697797673
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9968071ทำแล้ว 03/06/255836343434
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว813710190ทำแล้ว 08/06/2558208211211209209
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6116113118ทำแล้ว 29/06/255831201919
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 25/06/255861353534
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6238214159ทำแล้ว 19/06/2558481575555
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6316326326ทำแล้ว 02/06/255880656565
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว61688888ทำแล้ว 29/06/25581168148147137
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว994103103ทำแล้ว 23/06/255837303028
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5297297297ทำแล้ว 24/06/25581085626261
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5218155163ทำแล้ว 30/06/25582769512424
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5153153153ทำแล้ว 15/06/255827252525
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6293294294ทำแล้ว 23/06/255882737271
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41036589ทำแล้ว 14/10/255834522
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว913284ทำแล้ว 12/06/255854352416
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว8245248248ทำแล้ว 02/07/2558267525250
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6309190166ทำแล้ว 28/05/255831262626
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5480480480ทำแล้ว 22/06/255826171414
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5235225225ทำแล้ว 11/06/2558141848479
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 22/06/255852232323
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 26/06/255860565656
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว6381385385ทำแล้ว 12/06/255830262626
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว51767979ทำแล้ว 29/06/255841414141
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8271185185ทำแล้ว 15/06/255896323131
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6898885ทำแล้ว 16/06/2558118131313
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5371306284ทำแล้ว 29/06/255853383634
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว5326322311ทำแล้ว 30/06/2558113353534
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว51018870ทำแล้ว 12/05/25581854393328
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8331211166ทำแล้ว 10/05/2559125120120107
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5152150150ทำแล้ว 22/05/255873404040
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6186124129ทำแล้ว 18/06/20155179494949
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5116122122ทำแล้ว 29/06/25586040363535
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว6255233234ทำแล้ว 30/06/255880413433
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6508518518ทำแล้ว 25/06/083261555451
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว6192161174ทำแล้ว 26/05/255872727171
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว64566ทำแล้ว 03/03/255936323232
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6319168166ทำแล้ว 26/06/255819191917
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว726910786ทำแล้ว 15/06/25581533262626
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9264241241ทำแล้ว 19/06/25581154655
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว6434178174ทำแล้ว 15/05/2558375757575
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6222222222ทำแล้ว 24/06/255893807976
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว5120151147ทำแล้ว 15/06/255860464646
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3242424ทำแล้ว 29/06/25581234131211
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9220165116ทำแล้ว 25/06/255826262626
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว690117117ทำแล้ว 23/06/255855363635
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5724538 ยังไม่อนุมัติ 1955444339
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6150148147ทำแล้ว 23/06/255865413631
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว4185123107ทำแล้ว 17/06/2558284807977
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5147283283ทำแล้ว 08/06/255855555545
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 15/05/255822222221
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8120110110ทำแล้ว 12/06/255816131313
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5254255255ทำแล้ว 16/06/255894232323
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6218148149ทำแล้ว 09/06/2558224222120
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4118122122ทำแล้ว 16/06/255840403940
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5179225228ทำแล้ว 29/06/2558552494947
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว5185168153ทำแล้ว 15/06/255884292625
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6220218217ทำแล้ว 16/06/25581479615959
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8191119232ทำแล้ว 04/06/2558191111111
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6184125124ทำแล้ว 15/06/25581867444442
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6479479479ทำแล้ว 25/12/255891222221
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว71229179ทำแล้ว 30/06/255880717169
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7113212376ทำแล้ว 17/06/2558113969587
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 30/06/25582857424242
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6332259239ทำแล้ว 12/05/255972322622
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6914946ทำแล้ว 10/07/255848393938
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว5198200202ทำแล้ว 19/06/255878757574
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8245250250ทำแล้ว 29/06/255811111111
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8120133135ทำแล้ว 24/06/2558343333130
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6195190163ทำแล้ว 19/06/255815108787872
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41718484ทำแล้ว 24/05/255825252524
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6102121225ทำแล้ว 30/06/25585896444443
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว5969797ทำแล้ว 12/06/255829212121
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7245248249ทำแล้ว 29/06/255818171717
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8196161107ทำแล้ว 11/06/255825147103103103
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว5161229231ทำแล้ว 19/06/2558278646464
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7189182165ทำแล้ว 22/06/25583064242424
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว6888888ทำแล้ว 24/06/255844116797675
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว4897468ทำแล้ว 12/06/2558177555555
รวม 217 อปท.2171,32747,80241,39340,4742162,12116,20411,40810,79810,354
ข้อมูล ณ 07/08/2563