รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7316211189ทำแล้ว 23/06/255815177160160159
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7176203201ทำแล้ว 30/06/255845133615554
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว5267144143ทำแล้ว 30/06/25583117848483
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว7107109116ทำแล้ว 30/06/255957555453
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5219216191ทำแล้ว 26/06/2558396383837
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6229135113ทำแล้ว 29/06/255811021399
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว73737856ทำแล้ว 25/09/25586087555555
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7868686ทำแล้ว 29/06/255884757565
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6180394394ทำแล้ว 29/06/255868191815
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว6323254255ทำแล้ว 30/06/255822191917
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3230165141ทำแล้ว 30/06/25589101777
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว6145144144ทำแล้ว 30/06/255871161513
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 12130343431
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8200148142ทำแล้ว 22/06/2558991606060
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81167169ทำแล้ว 19/06/2558793716862
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6186188188ทำแล้ว 29/06/255836156106106106
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6251251251ทำแล้ว 26/06/255855534949
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6173126102ทำแล้ว 29/06/255875352726
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8204167252ทำแล้ว 30/06/2558123999995
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6775965ทำแล้ว 30/06/2558257363636
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6409409409ทำแล้ว 11/06/25581190444444
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6118139112ทำแล้ว 29/06/2558458191918
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6105149158ทำแล้ว 26/06/2558372666565
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5148161166ทำแล้ว 30/06/255877474746
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว611921ทำแล้ว 23/06/25582114010410494
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7131110114ทำแล้ว 23/06/2559257404040
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว722012697ทำแล้ว 17/07/255889404040
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว61566968ทำแล้ว 25/06/2558147262626
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5253253253ทำแล้ว 22/06/255855252525
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว618360119ทำแล้ว 29/06/255817117827776
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8335295290ทำแล้ว 30/06/2558840383737
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7520520520ทำแล้ว 30/06/255890888888
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6145155155ทำแล้ว 29/06/2558366424039
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว620899ทำแล้ว 15/06/255869685858
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7717171ทำแล้ว 02/06/2558656515151
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6223224215ทำแล้ว 12/05/25581561525252
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6395399399ทำแล้ว 15/06/255862464644
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7158155155ทำแล้ว 29/06/2558289804376
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว61203030ทำแล้ว 17/06/25581653212121
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9399392392ทำแล้ว 30/06/255852114808076
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว687107123ทำแล้ว 12/06/255851504948
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8203233233ทำแล้ว 10/10/255927739383636
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9178134132ทำแล้ว 15/06/25581482242424
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว723310565ทำแล้ว 22/06/2558143107106106
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5534711238ทำแล้ว 15/06/255834141413
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5295256247ทำแล้ว 29/06/25582105737373
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6215221220ทำแล้ว 29/06/255853313131
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว51133031ทำแล้ว 30/06/25581775585755
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7547548548ทำแล้ว 23/04/255815101010
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7187184184ทำแล้ว 30/06/2558107737373
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว71548179ทำแล้ว 29/06/2558474656565
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว9196118123ทำแล้ว 30/06/25582687484845
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7129107133ทำแล้ว 15/06/25581584686863
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5177151165ทำแล้ว 19/05/255822101807777
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว6191744744ทำแล้ว 09/06/2558499554747
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6113ทำแล้ว 25/06/2558113868686
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5326269264ทำแล้ว 24/05/255840172148115108
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5128202202ทำแล้ว 15/06/255879626262
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว6145108104ทำแล้ว 12/06/25581091818179
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว6422222ทำแล้ว 26/06/255842101010
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6331261229ทำแล้ว 30/06/2558955535345
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว7250236182ทำแล้ว 28/06/255877646259
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6165169169ทำแล้ว 23/06/255863202020
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8292288286ทำแล้ว 29/06/25582978323232
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7202244244ทำแล้ว 29/06/255861504948
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5404404404ทำแล้ว 26/06/25584200167165165
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว595103108ทำแล้ว 29/06/25582284757575
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว61745533ทำแล้ว 30/06/255894898887
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6253264176ทำแล้ว 30/06/2558967474744
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5194127118ทำแล้ว 26/06/255846414141
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6194203203ทำแล้ว 03/11/255883464442
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7341208169ทำแล้ว 22/06/255819112838381
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5224272255ทำแล้ว 19/08/255843139676664
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6407405405ทำแล้ว 29/06/25581780434342
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว9236219129ทำแล้ว 20/05/2558108212156152148
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5158158158ทำแล้ว 29/06/255862252525
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว7184236232ทำแล้ว 30/06/2558557403939
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว81515152ทำแล้ว 29/09/2558396666666
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8265279279ทำแล้ว 15/06/255860242423
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6464405188ทำแล้ว 30/06/255861123938887
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7344299162ทำแล้ว 14/05/2558108686866
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว61028263ทำแล้ว 29/06/255870595755
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7165166192ทำแล้ว 15/06/255851323131
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5350257162ทำแล้ว 27/06/255877525252
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว51148282ทำแล้ว 26/06/255845393939
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6476260254ทำแล้ว 30/06/2558192808079
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6235208236ทำแล้ว 30/06/255860111
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว4131111130ทำแล้ว 30/06/2558266101010
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว8190182175ทำแล้ว 30/06/2558389585647
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8280282282ทำแล้ว 26/06/25582105848481
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5176139123ทำแล้ว 14/05/255847167135135134
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว66153838ทำแล้ว 24/06/255853136989863
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6138289213ทำแล้ว 17/06/255983312827
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว5234236236ทำแล้ว 22/06/2558671343434
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7632633633ทำแล้ว 30/06/2558768575450
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว519010183ทำแล้ว 26/06/2558373666564
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว5191147127ทำแล้ว 26/06/25581165383836
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6297304239ทำแล้ว 30/06/255879933
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7293293293ทำแล้ว 30/06/255868343433
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5422161125ทำแล้ว 25/06/255879432525
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว6276281281ทำแล้ว 29/06/255891808077
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5204185181ทำแล้ว 22/06/25582685777564
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6160165165ทำแล้ว 30/06/2558146181817
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว51455668ทำแล้ว 29/06/255890727270
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5264264264ทำแล้ว 26/06/255866117404040
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5135124122ทำแล้ว 29/06/25584761463838
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว6125125125ทำแล้ว 15/06/25583128545453
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว616411ทำแล้ว 01/10/255866129123123123
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว517017092ทำแล้ว 29/06/255822622
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6200232235ทำแล้ว 08/06/255832232020
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5194202185ทำแล้ว 22/06/25581074585858
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5257261261ทำแล้ว 19/06/2558889736859
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51089085ทำแล้ว 26/06/255835262626
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว6158151146ทำแล้ว 29/06/25586118858585
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6163169132ทำแล้ว 12/06/2558261271049997
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว5778568ทำแล้ว 23/06/255873646464
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว7787878ทำแล้ว 12/06/255828222121
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5190194200ทำแล้ว 24/06/2558110868684
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว7226113107ทำแล้ว 30/06/255843353433
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7387334253ทำแล้ว 29/06/255818107646462
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5346390390ทำแล้ว 24/06/2558177155154151
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว71186757ทำแล้ว 26/06/255849123989896
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว71449696ทำแล้ว 15/06/2558554888
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8480699479ทำแล้ว 20/01/255956531144127124
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7489489489ทำแล้ว 17/06/255876565452
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว62177772ทำแล้ว 25/06/255871444444
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว51497368ทำแล้ว 26/06/2558766666664
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5281193177ทำแล้ว 26/06/255816133817777
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว13345310325ทำแล้ว 22/01/255979313131
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว71668279ทำแล้ว 11/06/255879373733
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว61481414ทำแล้ว 22/05/255812160272726
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5191188188ทำแล้ว 15/06/2558144262626
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7225265216ทำแล้ว 11/05/25582036363636
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว61739882ทำแล้ว 30/06/2559125656361
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6179165128ทำแล้ว 29/06/2558470707070
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว615612476ทำแล้ว 12/05/2558955434140
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6738486ทำแล้ว 15/06/25581459303029
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว81619864ทำแล้ว 25/06/255888626260
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6315340340ทำแล้ว 22/06/255855545454
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51244022ทำแล้ว 18/06/2558294727272
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5232196192ทำแล้ว 19/06/25581125646464
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว41099580ทำแล้ว 26/06/255827272322
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว624324456ทำแล้ว 15/06/2558623161616
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6173426303ทำแล้ว 30/06/255814187696865
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7348348349ทำแล้ว 30/06/255835147737373
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6189160161ทำแล้ว 24/06/255856363231
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว612010084ทำแล้ว 19/06/2558875212121
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว9263ทำแล้ว 19/06/255830191918
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว888113184ทำแล้ว 11/06/25581458484746
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4260175157ทำแล้ว 23/06/2558377666359
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5908182ทำแล้ว 29/06/2558950222015
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 24/06/255845343433
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7206113107ทำแล้ว 15/06/255839363532
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4185168165ทำแล้ว 30/06/2558176543434
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5295295295ทำแล้ว 24/06/2558759353429
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7250217189ทำแล้ว 15/10/2558573565656
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5461444119ทำแล้ว 26/06/255883434242
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5105122122ทำแล้ว 25/06/255861454544
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว544412289ทำแล้ว 25/06/255819176252525
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว517111288ทำแล้ว 30/06/25581483565656
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8121156141ทำแล้ว 29/06/255870575757
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5255221219ทำแล้ว 26/06/25587119464646
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8237221151ทำแล้ว 22/06/2558358343433
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5142126126ทำแล้ว 30/06/255854271613
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6173211175ทำแล้ว 10/06/25584100909085
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7765765765ทำแล้ว 15/06/255879514646
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7121118118ทำแล้ว 30/06/25581845181818
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5215155153ทำแล้ว 16/06/255819101636363
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7120143173ทำแล้ว 15/06/25581549393332
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4211234234ทำแล้ว 25/05/25584683191816
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4213190169ทำแล้ว 23/06/2558464292727
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว7215191305ทำแล้ว 10/09/2558978353531
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5324207205ทำแล้ว 15/06/2558169676453
รวม 173 อปท.1731,06638,79734,09931,0641731,99114,9439,4269,1158,870
ข้อมูล ณ 06/08/2563