รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5654237213ทำแล้ว 30/06/2558172854033
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6305277361ทำแล้ว 15/07/25588588363635
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว5252237226ทำแล้ว 30/06/255890676767
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7268227197ทำแล้ว 24/06/255881243741
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4163187159ทำแล้ว 24/11/255855125666665
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7372308308ทำแล้ว 09/06/255889525252
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5220208208ทำแล้ว 11/01/2559223201817
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5228228228ทำแล้ว 08/02/2559955232323
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3236253253ทำแล้ว 29/06/255850101454544
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 05/06/25583668383737
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6138188187ทำแล้ว 22/06/255837113787869
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5205152161ทำแล้ว 29/06/25589107757570
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว314511996ทำแล้ว 30/06/2558863454342
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5165303295ทำแล้ว 29/06/2558697686867
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6188188188ทำแล้ว 26/06/255880444444
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4209204202ทำแล้ว 29/05/2558487474747
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8133283ทำแล้ว 29/06/255868595958
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว412894102ทำแล้ว 30/06/255857133865756
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4188197186ทำแล้ว 98515047
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7152163ทำแล้ว 30/06/255889727069
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว7188120100ทำแล้ว 24/06/255852655
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5237153148ทำแล้ว 25/06/2558100545352
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว1115318017ทำแล้ว 22/06/255810999
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5283229196ทำแล้ว 29/06/255812112646463
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว4135114110ทำแล้ว 23/03/255976424039
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว8144117104ทำแล้ว 02/06/255817134118102118
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6183244242ทำแล้ว 02/09/2558271383838
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5438437439ทำแล้ว 26/06/255881151515
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51807764ทำแล้ว 17/06/25581108818181
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8152150202ทำแล้ว 29/06/2558598545454
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว685148148ทำแล้ว 30/06/25586444
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว71209291ทำแล้ว 29/06/25582087727171
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4257133128ทำแล้ว 29/02/2559257272727
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6115211169ทำแล้ว 29/06/2559163999
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8173186220ทำแล้ว 08/06/2558109666363
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4285494496ทำแล้ว 30/06/255834103818080
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5193189189ทำแล้ว 29/06/2558100504545
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว4152122120ทำแล้ว 29/06/255855313131
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว617494105ทำแล้ว 26/06/255870292322
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8242158214ทำแล้ว 29/06/25585489605955
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7258199195ทำแล้ว 30/06/255899111
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5450451451ทำแล้ว 22/06/255861191918
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว51028079ทำแล้ว 23/06/255879414039
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6162233154ทำแล้ว 24/06/255890727271
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5203125146ทำแล้ว 14/12/2558104626260
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5354221213ทำแล้ว 22/06/255868199112112111
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6177132183ทำแล้ว 26/06/255890106333130
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6132206140ทำแล้ว 28/07/25581957999
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7439129119ทำแล้ว 30/06/255840733
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว61959798ทำแล้ว 25/06/255886636363
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5232175162ทำแล้ว 18/06/255875393331
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9498499499ทำแล้ว 16/06/25581599221211
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6282173178ทำแล้ว 26/06/255828156848481
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว51057963ทำแล้ว 1358212121
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5319224195ทำแล้ว 08/05/25584115777
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5214152148ทำแล้ว 16/06/255818433
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว615294233ทำแล้ว 28/06/255832111111
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4250217217ทำแล้ว 24/06/255822148633424
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5151154154ทำแล้ว 30/06/25582914211
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7176135146ทำแล้ว 29/06/2558376191916
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว51619433ทำแล้ว 18/09/25583162191917
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5170142140ทำแล้ว 13/11/255877222221
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว5254161172ทำแล้ว 30/06/2558254606060
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5172186162ทำแล้ว 10/06/2558233151514
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว4969880ทำแล้ว 29/06/255842232321
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5865755ทำแล้ว 11/06/255877474542
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5219200215ทำแล้ว 11/06/255863161514
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5727272ทำแล้ว 19/06/2558135222121
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว619417554ทำแล้ว 12/06/25581662383838
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6949595ทำแล้ว 15/05/25581527111110
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว2434343ทำแล้ว 15/03/255943111
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 26/06/255838232323
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5143195179ทำแล้ว 29/06/255864363130
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8545548548ทำแล้ว 29/06/255825570565653
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8236179151ทำแล้ว 30/06/2558259015108
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6463462461ทำแล้ว 21/04/255869121323232
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5202201201ทำแล้ว 21/12/25581792676659
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว5161188117ทำแล้ว 12/05/2558369333332
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6233129109ทำแล้ว 26/06/25582698181816
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5909393ทำแล้ว 25/06/255821212120
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3826065ทำแล้ว 17/06/2558482252523
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5493496494ทำแล้ว 22/06/255863171715
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5566223194ทำแล้ว 15/06/255899611111
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว41249994ทำแล้ว 15/06/255851252525
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5425369364ทำแล้ว 25/05/255820784622
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6242207275ทำแล้ว 30/05/255964161616
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5169147133ทำแล้ว 15/06/255885585757
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5382206186ทำแล้ว 30/06/255881535252
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว524129143ทำแล้ว 29/04/255868685251
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว7151165132ทำแล้ว 01/03/255961571576021
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5462168167ทำแล้ว 25/05/2558462666
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6365539342ทำแล้ว 30/06/2558365161612
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7277277277ทำแล้ว 15/06/2558195626060
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 19/06/2558247313129
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว510310199ทำแล้ว 30/06/255814654
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว614612198ทำแล้ว 29/06/255864343433
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4353535ทำแล้ว 20/05/255816434313131
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6125123120ทำแล้ว 26/06/255823101837453
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว41047473ทำแล้ว 24/06/2558378433838
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7275130137ทำแล้ว 29/06/25583141181312
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว71014242ทำแล้ว 08/06/2558466181818
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว51688166ทำแล้ว 12/06/25581685221818
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5108107107ทำแล้ว 17/06/25581571605959
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5210210210ทำแล้ว 15/06/2559210303030
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว5214214214ทำแล้ว 19/06/255858535251
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว8173115108ทำแล้ว 18/01/25591568363636
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8845638ทำแล้ว 29/06/255882414141
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6302304304ทำแล้ว 23/06/255848343434
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว5213217217ทำแล้ว 30/06/255865404040
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6152155155ทำแล้ว 23/06/2558424611
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว6190192192ทำแล้ว 05/06/255818885
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6134142134ทำแล้ว 15/06/255866454544
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7200162136ทำแล้ว 15/05/2558556232323
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว4131140140ทำแล้ว 29/06/25581299787878
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6464646ทำแล้ว 29/06/255834181818
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว612693117ทำแล้ว 19/05/25583963575754
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว8148145145ทำแล้ว 22/05/255888444339
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5205165268ทำแล้ว 15/05/255840114464646
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6878279ทำแล้ว 22/06/255844232323
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว71211919ทำแล้ว 30/06/2558121303030
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5276282282ทำแล้ว 26/06/255842414140
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว51336282ทำแล้ว 08/06/255868383429
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7312556545ทำแล้ว 29/06/25585310710766
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว81305536ทำแล้ว 29/05/2558661611388786
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5293171167ทำแล้ว 21/10/25581340313131
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7339343343ทำแล้ว 30/06/255894191815
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5419419419ทำแล้ว 29/06/25588573333129
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว5314328323ทำแล้ว 27/06/25581544171717
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5206178157ทำแล้ว 10/06/2558364222222
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว7336341341ทำแล้ว 12/06/2558467171717
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว6352272272ทำแล้ว 12/06/2558581566
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว43212017ทำแล้ว 01/10/2558555211919
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7125120122ทำแล้ว 15/06/255838161413
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6191117167ทำแล้ว 26/06/2558378585857
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว514496102ทำแล้ว 24/06/255825109868481
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7174178152 ยังไม่อนุมัติ 100656565
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6181144116ทำแล้ว 14/08/255858282828
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว7793872ทำแล้ว 16/06/25581868181818
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6142190220ทำแล้ว 10/06/25583597444
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว51539438ทำแล้ว 30/06/2558253323232
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6105157138ทำแล้ว 15/06/255858464444
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6192191191ทำแล้ว 12/06/255878484847
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว526911323ทำแล้ว 15/06/25585882626262
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8284940ทำแล้ว 06/05/2558629622
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว6376336332ทำแล้ว 29/06/2558165969696
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว51121515ทำแล้ว 26/06/2558284252322
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6164103107ทำแล้ว 29/06/255868323232
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61258380ทำแล้ว 29/06/2558477353525
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8251197197ทำแล้ว 22/06/255883515151
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5194206223ทำแล้ว 09/06/255844222121
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว520011993ทำแล้ว 26/06/2558105393635
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว6193107104ทำแล้ว 15/06/2558573353533
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 29/06/255868999
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว4266205202ทำแล้ว 30/06/255894666
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว10106107107ทำแล้ว 16/06/255850212121
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31419386ทำแล้ว 15/06/255851128959595
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว513722ทำแล้ว 13/06/2559928101010
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว41513734ทำแล้ว 12/06/065818132393736
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8216189189ทำแล้ว 14/10/2558535777
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5138238177ทำแล้ว 26/06/2558486565646
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5222121114ทำแล้ว 14/05/2558665534746
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว4933535ทำแล้ว 04/08/255966292926
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว61887568ทำแล้ว 23/06/255818114585855
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว6127101110ทำแล้ว 25/06/255856373737
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว8147148148ทำแล้ว 15/06/2558312855
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว6223220220ทำแล้ว 30/06/25582689585442
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว41935858ทำแล้ว 24/06/255852292929
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7167149148ทำแล้ว 12/06/25581362624261
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว8104105105ทำแล้ว 24/06/255834107888670
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6517517517ทำแล้ว 11/06/25581985515151
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5141260218ทำแล้ว 15/06/255810222
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว41255034ทำแล้ว 26/06/255868666565
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7283104105ทำแล้ว 10/06/2558178202020
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4220233237ทำแล้ว 17/06/255822121868666
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5249249248ทำแล้ว 14/05/255854363636
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9339294340ทำแล้ว 18/05/255981575757
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6150151151ทำแล้ว 29/06/255841231817
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5326156123ทำแล้ว 06/07/25589138111110110
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6271265245ทำแล้ว 29/06/255850110767676
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7294195318ทำแล้ว 23/06/255874149149149148
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6177113111ทำแล้ว 25/06/255883555552
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว81754859ทำแล้ว 14/05/25581165363332
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8626060ทำแล้ว 10/06/25584111
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว5173179179ทำแล้ว 18/01/2559771525252
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5182177120ทำแล้ว 23/06/25581787676767
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว8737474ทำแล้ว 15/06/2558162403636
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6138138138ทำแล้ว 15/06/255856393534
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8123128127ทำแล้ว 25/06/2558150282827
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5225183139ทำแล้ว 15/06/255818433
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว5129133133ทำแล้ว 18/06/255860424242
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว6250166154ทำแล้ว 30/06/25581659242419
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว61138177ทำแล้ว 29/06/255850343433
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7217169154ทำแล้ว 16/06/2558131111
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว5194134129ทำแล้ว 25/06/25581159191916
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว6188187191ทำแล้ว 25/06/255856363636
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7346354352ทำแล้ว 15/05/255815119606058
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7187175169ทำแล้ว 26/06/2558103797979
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว611110299ทำแล้ว 22/06/25581978534039
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6227227227ทำแล้ว 29/06/255865312929
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 12/06/255849343431
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว51294828ทำแล้ว 16/06/2558977636353
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว51015547ทำแล้ว 29/06/255897837979
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5309309309ทำแล้ว 08/06/255877595958
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว52122121ทำแล้ว 31/08/2559153722
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว72439267ทำแล้ว 29/06/25581757292727
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7309314314ทำแล้ว 19/06/255867393938
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว6178151158ทำแล้ว 22/05/2558151776
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว617510893ทำแล้ว 09/06/2558327916127
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6217223223ทำแล้ว 29/06/255874444
รวม 209 อปท.2091,20842,83835,80534,4122082,50017,4988,5007,7527,471
ข้อมูล ณ 07/08/2563