รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว9116191116ทำแล้ว 30/06/2558175491522
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6122113111ทำแล้ว 29/12/2558122331210
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว612418997ทำแล้ว 30/06/2558973696966
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว4205148130ทำแล้ว 25/06/255849138666666
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5171152150ทำแล้ว 29/06/2558141121118118
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว6113112113ทำแล้ว 30/09/2559107157712626
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว7666364ทำแล้ว 26/06/255850811
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว51417658ทำแล้ว 25/06/255863535352
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5142145120ทำแล้ว 27/01/2559100868679
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5159115112ทำแล้ว 22/06/255888111
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6166162113ทำแล้ว 26/06/255866454444
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว61139090ทำแล้ว 29/02/25591111
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5153153153ทำแล้ว 22/06/255815111
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5257271270ทำแล้ว 30/06/255857111
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5215199198ทำแล้ว 18/06/255879111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว5156125112ทำแล้ว 29/06/25584667484738
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4797979ทำแล้ว 19/05/255814111
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว61113ทำแล้ว 25/06/2558989696968
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว51625336ทำแล้ว 17/06/25581111
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว595187142ทำแล้ว 17/06/25581111
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว91511501ทำแล้ว 25/01/2559459333332
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6125200337ทำแล้ว 19/06/25589108777777
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6868787ทำแล้ว 18/06/255859222
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 30/06/255836111
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5196159142ทำแล้ว 12/02/255948111
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว5238205206ทำแล้ว 14/06/25581111
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว49810296ทำแล้ว 15/05/255847393939
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5202186169ทำแล้ว 29/06/25581111
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว51722ทำแล้ว 30/06/255917131312
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว5185113101ทำแล้ว 21/07/2558431211
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7173312249ทำแล้ว 15/06/255847434242
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว5158146130ทำแล้ว 22/06/25582216111
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว6696290ทำแล้ว 14/05/25581558261212
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว61185239ทำแล้ว 15/06/255838135978686
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7107108163ทำแล้ว 04/06/255823101848481
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7235235235ทำแล้ว 15/05/25581111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5737474ทำแล้ว 15/06/25581763505050
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5134137137ทำแล้ว 05/06/2558114111
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว616579159ทำแล้ว 12/06/255831119111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5113123113ทำแล้ว 25/06/255858504745
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว58447189ทำแล้ว 30/06/255848101010
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5636665ทำแล้ว 30/06/255859393930
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว121317648ทำแล้ว 31/05/255911111
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว7222176168ทำแล้ว 15/06/255848107343232
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5390390390ทำแล้ว 02/06/255849111
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว8215172152ทำแล้ว 30/06/2558570111
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5200136119ทำแล้ว 07/05/25581111
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว692115113ทำแล้ว 15/06/2558148484744
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว489ทำแล้ว 12/06/2558489858080
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5864935ทำแล้ว 29/06/2558418101010
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5335124123ทำแล้ว 22/06/25581111
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว4147160164ทำแล้ว 29/06/255861111
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว913913084ทำแล้ว 15/06/255830167111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว9236237238ทำแล้ว 30/06/255843111
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว51821724ทำแล้ว 30/06/255843111
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7218218218ทำแล้ว 15/05/255896323232
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว5163103133ทำแล้ว 15/06/255869161616
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6252254254ทำแล้ว 26/06/25581111
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว5115117103ทำแล้ว 19/06/255821136988981
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว6203184180ทำแล้ว 17/09/2558341278833
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4239239239ทำแล้ว 22/06/25585111
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5802422ทำแล้ว 29/06/2558211111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 29/06/2558488511
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9299197191ทำแล้ว 17/06/255894111
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5195148141ทำแล้ว 26/06/25581111
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว71174950ทำแล้ว 15/06/2558563484848
รวม 66 อปท.6638310,2658,8508,501667323,9881,7531,5161,466
ข้อมูล ณ 07/08/2563