รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว53806454ทำแล้ว 29/06/2558145244863226
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7255104103ทำแล้ว 15/07/25588103666664
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว5198202202ทำแล้ว 29/06/255893393231
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 26/06/2558132131313
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว41259280ทำแล้ว 14/07/25581871464636
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4186185165ทำแล้ว 26/06/25581824111
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว101589496ทำแล้ว 30/06/25581951505028
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว51709590ทำแล้ว 22/06/2558179454545
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว51067364ทำแล้ว 15/06/255831104554846
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7304282254ทำแล้ว 15/06/255889353534
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9787376ทำแล้ว 07/05/255838343434
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว81401811ทำแล้ว 29/06/255866434242
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7349350325ทำแล้ว 07/05/255818171616
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว8332332332ทำแล้ว 09/10/2558168219111
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8192193193ทำแล้ว 12/06/25586104323232
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7223226174ทำแล้ว 25/06/2558281484745
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5767676ทำแล้ว 27/05/2558341383633
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว584144107ทำแล้ว 16/06/2558756313131
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8230146108ทำแล้ว 30/06/255819864
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว42881912ทำแล้ว 30/06/25582107504946
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว41505044ทำแล้ว 10/06/255875515151
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว719136119ทำแล้ว 18/06/25585890696245
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6134114115ทำแล้ว 30/06/255860262620
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6128158126ทำแล้ว 26/06/2558376564847
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4996262ทำแล้ว 29/06/255899666
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว71081ทำแล้ว 30/06/2558426232219
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว61332626ทำแล้ว 15/06/25581370515151
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว81126454ทำแล้ว 19/06/25584572414140
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว41754637ทำแล้ว 18/06/255894555552
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว71289188ทำแล้ว 08/06/255831212020
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7959386ทำแล้ว 10/06/255889606060
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว5246246246ทำแล้ว 29/06/255885616159
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว51543522ทำแล้ว 12/06/25581160292927
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6175157141ทำแล้ว 11/06/25584267565150
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว69610099ทำแล้ว 15/06/255824222
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 18/05/25582221
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8213213211ทำแล้ว 30/06/255859383838
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7188175167ทำแล้ว 22/06/2558859343430
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว9109136139ทำแล้ว 22/06/25581149353535
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7298181184ทำแล้ว 25/06/2558475525252
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว41439191ทำแล้ว 25/06/25581976141413
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว82647258ทำแล้ว 15/06/255881533533
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6424174166ทำแล้ว 25/06/2558631554
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว41689783ทำแล้ว 26/06/255840282626
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4254135133ทำแล้ว 03/09/2558344272726
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4991919ทำแล้ว 23/06/255817777
รวม 46 อปท.462828,3285,5105,208466573,1801,6401,5221,422
ข้อมูล ณ 07/08/2563