รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6180197194ทำแล้ว 30/06/25589128118118118
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4170125118ทำแล้ว 30/06/2558580515151
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว7254169169ทำแล้ว 29/06/255811450282116
4. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว3160121109ทำแล้ว 29/06/25581941021
5. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว614010246ทำแล้ว 29/06/25581351383533
6. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว51019999ทำแล้ว 25/06/255869454545
7. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6813436ทำแล้ว 27/05/25581953644
8. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5377157154ทำแล้ว 01/07/25582742292929
9. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5321293278ทำแล้ว 30/06/255853272726
10. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6846976ทำแล้ว 23/06/255847161612
11. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว61087465ทำแล้ว 19/06/2558363454544
12. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว515710994ทำแล้ว 30/06/2558103189838383
13. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6274239194ทำแล้ว 30/06/255842911
14. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5145145145ทำแล้ว 18/06/255865313131
15. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5635847ทำแล้ว 08/06/2558338888
16. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61214743ทำแล้ว 12/06/2558100828181
17. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7353372372ทำแล้ว 29/06/2559543311
18. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว41058177ทำแล้ว 19/06/255885545454
19. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว61215047ทำแล้ว 08/06/25581525171714
20. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว524ทำแล้ว 29/06/2558161311
21. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว715720233ทำแล้ว 30/06/2558114474747
22. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว678116105ทำแล้ว 26/12/255843232322
23. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว598105105ทำแล้ว 19/05/255817111
24. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว41409887ทำแล้ว 23/06/255844333332
25. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6484489489ทำแล้ว 08/06/2558671333333
26. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5180130133ทำแล้ว 21/05/2558372595554
27. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4116101100ทำแล้ว 24/06/25581478646462
28. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว3264138150ทำแล้ว 22/12/2558711711
29. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4137107108ทำแล้ว 25/06/255869313121
30. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว8268238141ทำแล้ว 22/06/255829208112112105
31. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว6175247247ทำแล้ว 26/06/255860424242
32. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6257257257ทำแล้ว 27/06/25581076585857
33. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว51419386ทำแล้ว 15/05/255881383838
34. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 22/06/255879292929
35. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5265277264ทำแล้ว 14/12/25581111
36. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4147122119ทำแล้ว 30/06/2558144111111
37. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5864237ทำแล้ว 12/01/2559774311
38. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว51178981ทำแล้ว 15/06/255898676766
39. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว46893101ทำแล้ว 29/06/255836444
40. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว31224223ทำแล้ว 25/06/2558294454544
41. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5516517517ทำแล้ว 09/06/255860464638
42. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5703630ทำแล้ว 25/05/255837181818
43. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7215153129ทำแล้ว 08/07/255825111111
44. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว790160160ทำแล้ว 15/06/2558330171716
45. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6754545ทำแล้ว 14/05/255839313131
46. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว71578653ทำแล้ว 13/06/25591542424240
47. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6156135130ทำแล้ว 15/06/255857191111
48. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว67475101ทำแล้ว 11/09/25584139955
49. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6705956ทำแล้ว 30/06/2558171411
50. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6757066ทำแล้ว 29/06/25582181646464
51. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6949493ทำแล้ว 29/06/255863111
52. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5142121116ทำแล้ว 05/06/2558513111
53. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว7145122117ทำแล้ว 10/06/255878423027
54. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6256115135ทำแล้ว 30/06/2558980514443
55. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6158152143ทำแล้ว 15/06/255856818106
56. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว615011715ทำแล้ว 29/06/2558118888685
57. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4200141139ทำแล้ว 22/06/255814622142
58. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6228154181ทำแล้ว 18/06/255868585858
59. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว51038577ทำแล้ว 15/06/25581240111
60. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว3455430373ทำแล้ว 30/06/255946212121
61. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว561165ทำแล้ว 01/03/255947474444
62. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว41049591ทำแล้ว 15/06/2558355252424
63. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5346340340ทำแล้ว 18/05/255843352825
64. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6183218177ทำแล้ว 02/06/25582502011
65. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว71628764ทำแล้ว 30/06/25584581606060
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว415110292ทำแล้ว 15/06/2558139111
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5264261260ทำแล้ว 15/06/255811833
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว310010575ทำแล้ว 10/06/2558969494949
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5807582ทำแล้ว 30/06/25581946303018
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6252426ทำแล้ว 16/06/255812444
รวม 70 อปท.7037411,6299,8029,002705644,3692,3742,1222,033
ข้อมูล ณ 07/08/2563