รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6517387373ทำแล้ว 29/06/2558237387375374369
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6145123114ทำแล้ว 30/06/25583162414141
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6137116112ทำแล้ว 02/06/255831242422
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6215217217ทำแล้ว 12/11/255864888
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว615289120ทำแล้ว 30/06/255880464544
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6201202202ทำแล้ว 02/04/2558159140777572
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6866262ทำแล้ว 25/06/2558124111
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว6129103100ทำแล้ว 29/06/25581105989897
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6399154186ทำแล้ว 19/06/255865161616
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6137138110ทำแล้ว 29/06/2558316101010
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว6119128105ทำแล้ว 17/11/255847302828
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6363363363ทำแล้ว 29/06/255897413533
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 08/05/255839232323
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61268281ทำแล้ว 19/06/255855141414
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว6120281ทำแล้ว 19/06/25585112969391
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6266269269ทำแล้ว 30/06/2558158333332
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 20/05/25581145454443
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6139112114ทำแล้ว 23/07/2558484373737
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6211116100ทำแล้ว 12/11/255833212121
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว619912497ทำแล้ว 30/06/2558846212118
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6244244244ทำแล้ว 25/06/2558146676767
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว62079393ทำแล้ว 26/06/25583151897674
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6226179156ทำแล้ว 22/09/255834167143143140
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61207259ทำแล้ว 12/05/255860333332
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว6727253ทำแล้ว 29/06/255832321715
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6194228215ทำแล้ว 19/06/255877151515
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว62119992ทำแล้ว 29/06/2558191616060
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 19/06/2558160999
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว677108169ทำแล้ว 14/05/2558740161515
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6228280219ทำแล้ว 29/06/2558151333333
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6121121121ทำแล้ว 17/06/255880414139
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6150163163ทำแล้ว 22/06/2558134353535
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6142119109ทำแล้ว 29/06/25581179363633
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6959586ทำแล้ว 26/06/25581176222222
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6120131145ทำแล้ว 26/06/25581497696969
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61111210ทำแล้ว 15/05/2558981565656
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6161223234ทำแล้ว 17/06/2558118919191
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6171291291ทำแล้ว 10/06/2558266434343
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6141144144ทำแล้ว 17/06/2558179525251
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว61079899ทำแล้ว 05/10/255866373737
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6153113ทำแล้ว 12/06/255870545252
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6998879ทำแล้ว 12/06/25581878474745
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61056249ทำแล้ว 12/06/2558336272019
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6258337340ทำแล้ว 30/06/255893343427
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61311213ทำแล้ว 23/06/255892525251
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 25/06/255875434343
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6988084ทำแล้ว 20/05/25584266474747
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61149493ทำแล้ว 22/06/255886525251
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6289288289ทำแล้ว 29/05/255816170585757
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6194158109ทำแล้ว 26/06/255868361614
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61237873ทำแล้ว 29/06/2558283616161
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว61388382ทำแล้ว 29/06/255851464645
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6206150165ทำแล้ว 25/05/2558100595956
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6111131140ทำแล้ว 10/06/2558267595959
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6146121100ทำแล้ว 26/06/2558277535349
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6263128112ทำแล้ว 26/06/255874147949494
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6946763ทำแล้ว 12/05/25582982565653
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6119155254ทำแล้ว 19/06/255876323231
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว61677065ทำแล้ว 28/06/255842171716
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว61357674ทำแล้ว 10/08/2558167212121
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6316357441ทำแล้ว 15/06/2558197727271
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6275282282ทำแล้ว 18/05/255892676767
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว61133524ทำแล้ว 21/05/25583472525251
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6179150143ทำแล้ว 28/05/2558272161615
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61822847ทำแล้ว 22/06/25581046292927
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว6947675ทำแล้ว 15/06/25581266999
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6746263ทำแล้ว 15/06/255834242323
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6130120131ทำแล้ว 26/06/2558381343434
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว61359195ทำแล้ว 30/06/255819101747472
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6170208160ทำแล้ว 15/06/255879282827
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6204205206ทำแล้ว 03/06/2558108707070
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว63026476ทำแล้ว 19/05/2558155343434
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6190178153ทำแล้ว 29/06/2558578686868
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6133146135ทำแล้ว 22/06/2558777383838
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6159142130ทำแล้ว 12/06/2558396696259
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6126111114ทำแล้ว 01/10/25581861313131
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6142824ทำแล้ว 10/06/2558370474747
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6341341341ทำแล้ว 12/06/255892292926
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6777360ทำแล้ว 16/06/255837262626
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว69611098ทำแล้ว 11/05/255878464443
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6247192258ทำแล้ว 05/06/2558583505050
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6482742ทำแล้ว 19/10/25581421855
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6133173182ทำแล้ว 12/06/2558173504849
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว610318512ทำแล้ว 25/06/2558461323232
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6290250234ทำแล้ว 29/06/255813183114114113
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว68610173ทำแล้ว 29/06/255833232322
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6119141191ทำแล้ว 12/06/25581291757568
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว610993143ทำแล้ว 19/06/2558587757375
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6816358ทำแล้ว 25/06/2558571686860
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6828078ทำแล้ว 12/06/255855424242
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7969797ทำแล้ว 08/06/25581369413937
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6193105105ทำแล้ว 12/06/255899333
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6145135214ทำแล้ว 29/05/2558145118118115
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6182191152ทำแล้ว 25/06/2558254351211
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6211216200ทำแล้ว 12/06/255875505047
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว71813333ทำแล้ว 06/11/255887575753
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว67385107ทำแล้ว 18/06/2558149353533
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว612710085ทำแล้ว 17/09/255821761776
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6646164ทำแล้ว 12/05/255837282827
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6241243243ทำแล้ว 04/09/25581108141414
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6220119142ทำแล้ว 17/06/25581452212018
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6266168146ทำแล้ว 30/06/2558118585857
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6141175175ทำแล้ว 30/06/255883404040
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6135119124ทำแล้ว 24/06/255867505049
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6283240241ทำแล้ว 07/01/25593115727267
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6141112104ทำแล้ว 17/06/255870575757
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6198127113ทำแล้ว 15/06/25581113606058
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6128202149ทำแล้ว 08/06/25589111898181
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6377455338ทำแล้ว 16/06/25586224131131131
รวม 109 อปท.10965718,07115,35414,9271099808,9905,3715,2245,105
ข้อมูล ณ 07/08/2563