รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7384207163ทำแล้ว 30/06/255854201126104103
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7854749ทำแล้ว 26/06/25581066565656
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว7120115123ทำแล้ว 155313130
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6666868ทำแล้ว 12/06/2558445343434
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว7195146146ทำแล้ว 25/06/2558460595959
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว61538969ทำแล้ว 30/06/25588111626262
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3138117120ทำแล้ว 09/06/2558975484846
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว7213214214ทำแล้ว 25/06/2558116100100100
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6135104103ทำแล้ว 25/06/2558640393939
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7167237132ทำแล้ว 29/06/25581144979797
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7245267251ทำแล้ว 16/06/255819178130130130
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6988884ทำแล้ว 26/06/2558183444238
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว7115125125ทำแล้ว 19/06/255853343434
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6238150147ทำแล้ว 27/11/25584138115115115
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7220191185ทำแล้ว 30/06/25582114767675
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว7907069ทำแล้ว 02/06/2558682696969
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว8103193146ทำแล้ว 15/06/255854161515
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว71037370ทำแล้ว 30/06/255863554
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว61087871ทำแล้ว 29/06/255876565555
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6921212ทำแล้ว 05/06/2558359464040
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว9307153129ทำแล้ว 29/06/2558675303030
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว71412223ทำแล้ว 15/06/255828106242222
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว79511670ทำแล้ว 27/05/2559493717166
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว6158216136ทำแล้ว 30/06/25583979747474
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6161170151ทำแล้ว 25/06/255828144102102102
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว7167181181ทำแล้ว 12/05/2558446191817
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61452423ทำแล้ว 19/06/2558754111110
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว57982134ทำแล้ว 18/06/2558579616161
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6917626ทำแล้ว 15/06/25581780595959
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7142122114ทำแล้ว 03/06/255878141413
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว513710553ทำแล้ว 12/06/2558256414140
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6129163108ทำแล้ว 08/06/25585392143
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว717510892ทำแล้ว 29/06/2558145272727
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7274424302ทำแล้ว 08/10/25585174106106106
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7102107133ทำแล้ว 30/06/2558286575555
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว780233145ทำแล้ว 29/05/2558964101010
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว622812598ทำแล้ว 19/06/2558381454544
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว151177674ทำแล้ว 30/06/25583783838383
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว5125125125ทำแล้ว 30/06/25585639108
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว5807878ทำแล้ว 02/06/2558256464646
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6270165114ทำแล้ว 12/11/25586119949491
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว7191132124ทำแล้ว 22/06/255833137119118115
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8155114109ทำแล้ว 25/06/2558248393936
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว61732612ทำแล้ว 16/06/255878555555
รวม 44 อปท.442936,7905,7344,901443773,7692,4902,4062,374
ข้อมูล ณ 06/08/2563