รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว4918686ทำแล้ว 29/07/2558754343430
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว71456264ทำแล้ว 22/06/255841153585148
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51232816ทำแล้ว 26/06/25582286848483
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5321249232ทำแล้ว 26/06/255876310280237278
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว52217276ทำแล้ว 30/06/25585699807569
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3256174158ทำแล้ว 12/10/255844129727272
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว69994103ทำแล้ว 26/06/255863484848
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว514111896ทำแล้ว 18/06/255839172150149149
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว6846966ทำแล้ว 30/06/255828105848483
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6684652ทำแล้ว 18/06/2558541333330
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว71139796ทำแล้ว 30/06/255853444444
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7190131133ทำแล้ว 26/06/255866414141
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว8151254232ทำแล้ว 29/09/25581972141313
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7181164153ทำแล้ว 15/06/25585462464638
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว71624289ทำแล้ว 29/06/2558582656565
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7994334ทำแล้ว 25/06/2558165363434
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว5129130108ทำแล้ว 08/05/255839343434
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5109107107ทำแล้ว 05/06/2558555474647
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว6928273ทำแล้ว 15/06/255871434342
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว67878469ทำแล้ว 30/06/25581477565350
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว71391536ทำแล้ว 11/06/2558792727271
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5579259604ทำแล้ว 10/06/255828101010
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว51299482ทำแล้ว 01/06/25581182717171
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว554239139ทำแล้ว 02/06/255833222
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5196144139ทำแล้ว 28/05/255816146757575
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว5412014ทำแล้ว 25/06/2558134191918
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5858483ทำแล้ว 30/05/2559146424242
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6525544ทำแล้ว 08/05/255851464645
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51649389ทำแล้ว 30/06/255869272626
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว69176121ทำแล้ว 25/06/2558337221
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว622710492ทำแล้ว 25/06/255831109848484
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว9116122113ทำแล้ว 05/10/2558116343432
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7141131132ทำแล้ว 30/06/25581086676766
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว10427340334ทำแล้ว 02/04/255836212121
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5148103108ทำแล้ว 30/06/255832133707070
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว62015648ทำแล้ว 30/06/25581081545453
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว6187177120ทำแล้ว 30/06/255884535353
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว6106152ทำแล้ว 22/06/255859292929
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7167169168ทำแล้ว 18/08/25595555
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว5128182187ทำแล้ว 26/06/2558260484847
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว418210593ทำแล้ว 25/11/25581693737169
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5191204191ทำแล้ว 17/06/2558156303029
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว51203519ทำแล้ว 26/06/25582444323232
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว61067978ทำแล้ว 29/06/2558261343432
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว81481810ทำแล้ว 24/06/255833232321
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7662727ทำแล้ว 26/06/255823222
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5584095ทำแล้ว 30/06/255854222222
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว617711823ทำแล้ว 19/06/2558860414140
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว51109996ทำแล้ว 11/11/255812116554342
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5100249ทำแล้ว 17/06/2558550403939
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5909089ทำแล้ว 12/05/25582684636059
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว51686438ทำแล้ว 29/06/255843166142142137
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว41054545ทำแล้ว 10/06/2558563565656
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5163109175ทำแล้ว 12/06/25582133898584
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว61209378ทำแล้ว 04/04/25591160292828
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว56865225ทำแล้ว 22/06/2558356494949
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว5954937ทำแล้ว 30/06/255885575757
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6504852ทำแล้ว 11/06/255836313131
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7767676ทำแล้ว 15/05/2558857484747
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว51422714ทำแล้ว 29/05/2558772494946
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว4574638ทำแล้ว 15/06/255837171715
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว61119990ทำแล้ว 88494948
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว57976220ทำแล้ว 22/06/255874606060
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว6139154154ทำแล้ว 29/05/255820145999894
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5421421422ทำแล้ว 26/06/2558116636361
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7176126125ทำแล้ว 22/06/25581351242423
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5204142120ทำแล้ว 30/06/255853292929
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5186150154ทำแล้ว 29/05/255832100858584
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8916339ทำแล้ว 15/06/2558134333332
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว7545827ทำแล้ว 15/05/2558145403939
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว6561221ทำแล้ว 11/05/255846373737
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5219146184ทำแล้ว 26/06/25581095909086
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว51316363ทำแล้ว 14/05/255876605857
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6216217214ทำแล้ว 05/06/2558968494849
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว5577180ทำแล้ว 22/06/25584152404032
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว5863ทำแล้ว 18/06/2558356434140
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว5207212212ทำแล้ว 12/06/255872605858
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7371319292ทำแล้ว 12/05/25582265444443
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8767064ทำแล้ว 29/06/2558478737367
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว71277673ทำแล้ว 09/06/2558147414039
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6934848ทำแล้ว 17/06/255869181817
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว510396110ทำแล้ว 12/06/2558775575756
รวม 82 อปท.8247511,8268,6879,318828806,1554,2564,1584,107
ข้อมูล ณ 07/08/2563