รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6745575257ทำแล้ว 31/03/2559426261241229
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8344191182ทำแล้ว 30/06/25583231231231231
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7133305149ทำแล้ว 05/06/2558126979797
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6417184195ทำแล้ว 30/06/255833149124124119
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว6147103102ทำแล้ว 17/06/255811138117117117
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61753316ทำแล้ว 30/06/255837126818181
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว51217777ทำแล้ว 26/06/25586103939089
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว6158112104ทำแล้ว 19/05/255824106999999
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว5132139139ทำแล้ว 30/06/25582281724137
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว517213455ทำแล้ว 30/06/255815105807979
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว5238143103ทำแล้ว 30/06/255833201160160158
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว7207328280ทำแล้ว 20/10/255842323131
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว81786413ทำแล้ว 30/06/255819138107107107
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว5143143172ทำแล้ว 26/06/2558896737166
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว6124145164ทำแล้ว 25/06/2558109102102102
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว57957155ทำแล้ว 30/06/255873614037
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6132120119ทำแล้ว 22/06/2558462432
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว8181174150ทำแล้ว 30/06/25581183453833
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว61652ทำแล้ว 30/09/25585892605856
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว7999391ทำแล้ว 30/06/2558393777777
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6334323308ทำแล้ว 26/06/255814153474746
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6183219159ทำแล้ว 30/06/255629115676767
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว7132121104ทำแล้ว 08/06/2558113989789
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว61268725ทำแล้ว 25/06/25581992737373
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5200123110ทำแล้ว 24/06/255813173146146146
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6147131127ทำแล้ว 17/06/255822129898988
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว57467284ทำแล้ว 09/06/2558473635554
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6156146146ทำแล้ว 16/06/2558112188110107105
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว71799885ทำแล้ว 26/06/2558382636360
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว7847876ทำแล้ว 30/06/255830104726867
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6192110113ทำแล้ว 24/06/255826169131130125
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว54368148ทำแล้ว 09/06/25582394737171
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว61035552ทำแล้ว 19/06/255827116909090
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6329280266ทำแล้ว 29/06/255814163120112112
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว61119489ทำแล้ว 22/06/255821112111102102
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6266268268ทำแล้ว 26/06/255891696968
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว8212212209ทำแล้ว 29/06/255888211211
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว6141283281ทำแล้ว 02/06/2558588747474
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว6190178115ทำแล้ว 15/06/255911114786963
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว9150141132ทำแล้ว 22/06/255882696969
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4257257204ทำแล้ว 14/05/255811168111111108
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6180174161ทำแล้ว 17/06/25582150141140132
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6160103104ทำแล้ว 29/06/25581106777774
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว61369897ทำแล้ว 15/06/255866585756
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว61297235ทำแล้ว 03/06/255852118878682
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว5216273193ทำแล้ว 08/06/25585128717171
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7153134131ทำแล้ว 16/06/25582167484039
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว824312239ทำแล้ว 01/10/255810253433634
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8209134109ทำแล้ว 29/06/255819115787875
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6245240239ทำแล้ว 25/05/2558442171711
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6268163473ทำแล้ว 14/05/255838207173173173
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว8124115110ทำแล้ว 15/06/255889646462
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6192124110ทำแล้ว 15/07/255842127353534
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว71344029ทำแล้ว 29/06/2558100838382
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61209882ทำแล้ว 12/05/25581679585858
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6264177172ทำแล้ว 26/06/2558373635955
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8314236122ทำแล้ว 22275221216211
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว71579689ทำแล้ว 09/06/255861351069797
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7242247247ทำแล้ว 12/05/2558282494847
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8174148134ทำแล้ว 25/06/2558282676766
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6148141128ทำแล้ว 08/06/25589110898989
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6198149120ทำแล้ว 23/09/255823111646464
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว812974119ทำแล้ว 29/06/255811102838382
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6168147138ทำแล้ว 30/06/2558499848484
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6236241237ทำแล้ว 26/06/255811111009488
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6196185185ทำแล้ว 12/05/255868525250
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว6174248775ทำแล้ว 27/10/255923158124106105
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว8226281185ทำแล้ว 23/09/2558685504944
รวม 68 อปท.6843113,22710,73410,287689898,2095,9565,7315,600
ข้อมูล ณ 06/08/2563