รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51257156ทำแล้ว 30/06/2558701193677
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51459591ทำแล้ว 24/06/255868135114113111
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว61077574ทำแล้ว 12/06/2558741922
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว5325325325ทำแล้ว 29/06/2558666474747
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว61094876ทำแล้ว 26/06/2558119141414
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว6440334242ทำแล้ว 24/08/255940353030
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6522887ทำแล้ว 16/06/25584334212121
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว61434128ทำแล้ว 07/07/255841012534
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5271514ทำแล้ว 30/06/255825222
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 29/06/2558176595958
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว655415139ทำแล้ว 22/06/25581733022
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6211135136ทำแล้ว 29/06/25581485333
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7120ทำแล้ว 26/06/255866535151
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว62115441ทำแล้ว 09/06/2558107140494948
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว5543382360ทำแล้ว 30/06/2558115137454545
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5705447ทำแล้ว 15/06/2558750181818
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว6391394394ทำแล้ว 29/09/255936252525
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว58169ทำแล้ว 24/06/25581139252525
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว6983131ทำแล้ว 25/06/2558155181718
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว692133133ทำแล้ว 27/04/255879454544
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6584955ทำแล้ว 22/06/255849434343
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว694262146ทำแล้ว 29/06/255845122110109109
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว5139139139ทำแล้ว 16/06/255817136504541
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว7785345ทำแล้ว 29/06/2558645222019
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว51121811ทำแล้ว 30/06/255864141413
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว5115123128ทำแล้ว 30/06/255853441810
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว6665445ทำแล้ว 26/06/2558564444443
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว111059070ทำแล้ว 11/06/255846721109
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว698130134ทำแล้ว 19/06/25586584363
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว6190292271ทำแล้ว 21/05/255892444
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9235150139ทำแล้ว 26/06/2558365313130
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6199199201ทำแล้ว 09/06/2558352444
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว5240163135ทำแล้ว 28/09/255840833
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6266184168ทำแล้ว 29/06/255823120113112106
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว6107104100ทำแล้ว 30/06/2558662272726
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว6144162123ทำแล้ว 30/06/255825141313
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว61164049ทำแล้ว 26/06/255857333
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6218181184ทำแล้ว 29/06/255892505042
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว613121659ทำแล้ว 29/06/255850333
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว6187110138ทำแล้ว 12/06/255811036321
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5139137143ทำแล้ว 25/05/255810109605551
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว8103501ทำแล้ว 29/06/255869555525
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5217216216ทำแล้ว 22/06/25583594696969
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5281165150ทำแล้ว 30/06/255852181717
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว6267291290ทำแล้ว 26/06/2558176534846
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว5735858ทำแล้ว 15/06/255873181818
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6126151138ทำแล้ว 29/06/25581759171717
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว512310096ทำแล้ว 25/05/255848433
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว6130505496ทำแล้ว 16/06/2558111139929290
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6196200200ทำแล้ว 26/06/255828222
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว6838566ทำแล้ว 03/06/25585382686861
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว6797876ทำแล้ว 29/05/2558872464544
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว6120147165ทำแล้ว 30/06/255859242424
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว528116886ทำแล้ว 26/05/255845454545
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5457458458ทำแล้ว 10/11/2559120322
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5486486486ทำแล้ว 16/06/2558525222
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว5819986ทำแล้ว 17/06/255858494949
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว592135128ทำแล้ว 13/07/2559206522
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6165384332ทำแล้ว 05/06/255855313131
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6147124139ทำแล้ว 26/06/255865129909084
รวม 60 อปท.6035110,5319,3348,467608914,1702,1951,8731,782
ข้อมูล ณ 07/08/2563