รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7175147148ทำแล้ว 29/06/25582114666666
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว716012580ทำแล้ว 29/06/255813107858585
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6244164159ทำแล้ว 26/06/255860643
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7134123158ทำแล้ว 26/06/2558166555
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6163138136ทำแล้ว 26/05/25581885656565
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว613286106ทำแล้ว 12/06/255851282828
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว7162132137ทำแล้ว 29/12/2558895505050
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6404040ทำแล้ว 25/06/255840111110
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6239242242ทำแล้ว 23/06/255811057141414
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6108106106ทำแล้ว 11/05/255951444443
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6148186166ทำแล้ว 18/05/25581140404040
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6968779ทำแล้ว 08/04/255879636160
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6145159144ทำแล้ว 23/06/255968585857
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว61064317ทำแล้ว 29/06/255847333333
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8222207207ทำแล้ว 12/05/25592221
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7268126112ทำแล้ว 29/06/255810124626259
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว692105149ทำแล้ว 18/06/255845252525
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว691100100ทำแล้ว 18/05/255867127969693
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว698115127ทำแล้ว 11/06/25581161555555
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว710510696ทำแล้ว 25/05/25582454242424
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7444ทำแล้ว 30/06/2559131111
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว7152148130ทำแล้ว 29/06/255850654
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6586673ทำแล้ว 08/05/255825888
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว6114120120ทำแล้ว 16/11/2558195231919
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว77253131ทำแล้ว 14/05/255847232121
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6101104100ทำแล้ว 18/05/2558155262626
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 08/06/25586555
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6145147147ทำแล้ว 26/06/25582879757575
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7140122116ทำแล้ว 02/09/255878555555
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8163187213ทำแล้ว 30/06/2558896868686
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6268228218ทำแล้ว 15/08/255826222
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6161717ทำแล้ว 19/05/255962222
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5797776ทำแล้ว 26/06/2558466585858
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว71039585ทำแล้ว 15/06/2558141413941
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว6127125127ทำแล้ว 14/05/2558113121212
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว71059699ทำแล้ว 19/12/2558156252525
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 30/06/255828222
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว61409999ทำแล้ว 22/06/255885565656
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7474342ทำแล้ว 26/06/25587263505049
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว715011681ทำแล้ว 21/05/25584535111
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6153131120ทำแล้ว 15/06/255840323232
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว69993186ทำแล้ว 487483635
รวม 42 อปท.422695,3734,8174,902424602,4471,4691,4441,431
ข้อมูล ณ 07/08/2563