รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว319811598ทำแล้ว 30/06/25584191167167162
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5138141141ทำแล้ว 22/06/2558116575656
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4248152137ทำแล้ว 23/06/25585115313131
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว410598100ทำแล้ว 26/06/255885282827
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5158158158ทำแล้ว 15/07/255815811119
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว611210491ทำแล้ว 19/06/255868333333
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6172171170ทำแล้ว 10/06/25581411039696
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6164194192ทำแล้ว 23/06/2558549443939
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5338141100ทำแล้ว 25/07/255834157636362
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5362372377ทำแล้ว 25/06/255880424241
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6234234234ทำแล้ว 30/06/255811111111
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5388395395ทำแล้ว 23/06/2558114737373
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว10150157157ทำแล้ว 24/06/2558794393938
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5162109105ทำแล้ว 30/06/2558675545353
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5101114109ทำแล้ว 29/06/2558378666666
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5281174164ทำแล้ว 31/08/255834141535353
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6218151151ทำแล้ว 22/06/2558138868581
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6496048ทำแล้ว 10/06/2558261133
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7123112235ทำแล้ว 25/06/2558656464545
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 11/06/255850424242
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5143108105ทำแล้ว 30/06/25581582535251
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8164155144ทำแล้ว 26/06/255881525252
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7403404405ทำแล้ว 30/06/255883383837
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว4151144149ทำแล้ว 10/06/25581102606059
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5525448ทำแล้ว 27/04/25591251434343
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว62257416ทำแล้ว 22/06/255863202020
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5110107101ทำแล้ว 15/05/255862594941
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว5125197217ทำแล้ว 18/06/25581053171615
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6113110112ทำแล้ว 22/06/2558177575757
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5243239252ทำแล้ว 22/06/25588119828282
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว4102152177ทำแล้ว 23/06/25581478606060
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5200178158ทำแล้ว 12/06/25582254282825
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5402376368ทำแล้ว 14/05/2558115848483
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5153156148ทำแล้ว 14/09/255920161616
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5854040ทำแล้ว 19/06/255885464644
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5129241233ทำแล้ว 11/05/255890757373
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว41089998ทำแล้ว 07/05/255849464641
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6316316316ทำแล้ว 16/06/255879922
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6151137119ทำแล้ว 09/06/2558179797979
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว610486115ทำแล้ว 05/06/255852323127
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6198239155ทำแล้ว 15/06/2558139999
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8141132133ทำแล้ว 21/05/255872656565
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8714748ทำแล้ว 16/06/2558879757575
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว8191149106ทำแล้ว 24/06/2558725252525
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4114130138ทำแล้ว 11/06/2558163626261
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5120234274ทำแล้ว 18/06/255853373735
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6978392ทำแล้ว 26/06/25581362565555
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว51498383ทำแล้ว 15/05/2558683656435
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว692101101ทำแล้ว 23/06/255870343432
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว4664545ทำแล้ว 30/06/255858161616
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6133133133ทำแล้ว 19/06/2558133202016
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7135204230ทำแล้ว 19/06/2558256343025
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8165194179ทำแล้ว 03/12/2558283393635
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4234222254ทำแล้ว 03/06/255843122807880
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว620810596ทำแล้ว 29/06/255837313131
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3676293ทำแล้ว 22/06/25583333
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5706161ทำแล้ว 29/06/255828777
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6114120133ทำแล้ว 18/06/255879373737
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5194194194ทำแล้ว 26/06/2558180515049
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว619210497ทำแล้ว 22/06/255840173777473
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5248250250ทำแล้ว 29/06/255899737335
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว62895544ทำแล้ว 15/06/2558163139138129
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว513210491ทำแล้ว 29/05/2558136363636
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5776658ทำแล้ว 15/06/25581267575757
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6818346ทำแล้ว 16/06/25581864333333
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5308284279ทำแล้ว 10/06/255826111111
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว689185244ทำแล้ว 08/06/255868313030
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6867070ทำแล้ว 04/06/255852414141
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6186175106ทำแล้ว 24/06/25587552202014
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว61129095ทำแล้ว 29/06/255859363635
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว426711260ทำแล้ว 25/06/25582997807979
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6194176175ทำแล้ว 02/06/255838985
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4129111124ทำแล้ว 16/06/25585175757573
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5513537ทำแล้ว 30/06/255851323232
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว5827071ทำแล้ว 11/06/255841323232
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว61027876ทำแล้ว 26/06/255869121212
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว59610299ทำแล้ว 25/06/255867464646
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6135141141ทำแล้ว 11/06/255846776
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6107109109ทำแล้ว 04/06/25584051242424
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว662733ทำแล้ว 23/06/25582121216
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว6356400223ทำแล้ว 19/11/2558712101010
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6108108111ทำแล้ว 15/06/255843332825
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7166152150ทำแล้ว 18/06/255847121212
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6258273271ทำแล้ว 14/05/255846152767675
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว513912592ทำแล้ว 05/06/255836282828
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว78974129ทำแล้ว 03/06/255847202019
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5919797ทำแล้ว 29/06/255876484343
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว5121136101ทำแล้ว 23/06/255882242424
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4119123122ทำแล้ว 15/05/255814108868686
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6683030ทำแล้ว 25/06/255827333
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6189189189ทำแล้ว 30/06/255844232323
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6229227227ทำแล้ว 08/05/255865656563
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว51078380ทำแล้ว 15/05/255813433
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว576476ทำแล้ว 14/05/255853242424
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5132132132ทำแล้ว 22/06/2558624131313
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5134138129ทำแล้ว 23/06/25587107808080
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว6867975ทำแล้ว 09/06/25581614141414
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5344 ยังไม่อนุมัติ 65171512
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว814599104ทำแล้ว 25/06/2558470323231
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว56913788ทำแล้ว 15/06/255831181818
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว468ทำแล้ว 22/06/255868555554
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว4735454ทำแล้ว 15/05/255872505050
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว599143231ทำแล้ว 26/06/25584198565652
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5614241ทำแล้ว 03/06/2558261303029
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5142164152ทำแล้ว 11/09/25585922186
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4186179161ทำแล้ว 19/06/2558143404040
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5218214214ทำแล้ว 15/10/2558132130128128
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว71219182ทำแล้ว 25/06/25584268313130
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4134166142ทำแล้ว 29/05/255864262626
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4167179179ทำแล้ว 21/05/25581314710010092
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว31027373ทำแล้ว 24/06/2558691241057168
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 29/06/255833141311
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว611110092ทำแล้ว 07/04/2558959453814
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว6214210210ทำแล้ว 17/06/25582413101010
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว61136464ทำแล้ว 12/06/255869333333
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6174188188ทำแล้ว 29/06/25581046101010
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว69211987ทำแล้ว 25/06/2558240303030
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5152154154ทำแล้ว 10/06/255821988
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว6209296241ทำแล้ว 29/06/25583272272711
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว517112299ทำแล้ว 14/09/25592222
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5311310310ทำแล้ว 16/06/2558351292826
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว522612733ทำแล้ว 09/06/255822118707068
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว51249079ทำแล้ว 11/06/255834158181717
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6218341260ทำแล้ว 05/06/255854413936
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว696130128ทำแล้ว 15/05/255837151515
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5142183155ทำแล้ว 04/06/255874494949
รวม 126 อปท.12668719,82318,23317,4001259428,9565,3315,2004,949
ข้อมูล ณ 06/08/2563