รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว4353388279ทำแล้ว 30/06/2558379767675
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5334213195ทำแล้ว 30/06/255831163111107106
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว616610092ทำแล้ว 19/01/25592945202020
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5974634ทำแล้ว 30/06/25581082595452
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5178181181ทำแล้ว 10/06/2558178282827
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6999480ทำแล้ว 22/06/255833111
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51189697ทำแล้ว 26/06/2558281626262
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว75188ทำแล้ว 30/06/255851252524
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5183176162ทำแล้ว 14/07/2559411999
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7145135122ทำแล้ว 28/05/255852353534
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว7140130129ทำแล้ว 17/05/255880614642
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6189139148ทำแล้ว 30/06/2558788363636
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว71184544ทำแล้ว 30/06/2558562575151
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6180183178ทำแล้ว 19/06/2558226131313
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6121108116ทำแล้ว 12/06/25582451777
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว518410396ทำแล้ว 30/06/25582131323232
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7154131129ทำแล้ว 29/06/25581396676765
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5132100111ทำแล้ว 22/06/25581141147238
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว52225841ทำแล้ว 29/06/255872565656
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5149114113ทำแล้ว 18/06/255839363636
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว61289590ทำแล้ว 29/06/255886595959
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7155206176ทำแล้ว 24/06/255851343434
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7808383ทำแล้ว 02/02/255824619168
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว51246260ทำแล้ว 19/06/25583127373737
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว58813957ทำแล้ว 10/06/255851514751
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว687128112ทำแล้ว 04/11/2558546292927
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว715984100ทำแล้ว 26/06/25583148444444
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว6787673ทำแล้ว 26/06/2558956302823
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61628986ทำแล้ว 15/06/2558337202020
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5130119120ทำแล้ว 30/06/25581575434342
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว71229091ทำแล้ว 24/06/255881464644
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว79511598ทำแล้ว 16/06/255889595857
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว712097103ทำแล้ว 18/02/255867626261
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61298282ทำแล้ว 30/06/255841107707067
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6856253ทำแล้ว 15/06/255877757575
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5269157143ทำแล้ว 10/06/255816103383636
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว4741812ทำแล้ว 26/06/255848272724
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6172195208ทำแล้ว 30/06/25581721004444
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5757575ทำแล้ว 05/06/255850313131
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6813737ทำแล้ว 24/06/2558258424140
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6165171169ทำแล้ว 30/06/2558977423939
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว823444ทำแล้ว 26/06/2558169222222
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5135181ทำแล้ว 15/06/255848292929
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51097266ทำแล้ว 15/06/255862393939
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว697105112ทำแล้ว 15/05/25581560373636
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5929292ทำแล้ว 29/06/255882676767
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว714293108ทำแล้ว 29/06/255816109707070
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6182216214ทำแล้ว 30/06/255869323023
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว4159153139ทำแล้ว 29/06/2558385343129
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5847160ทำแล้ว 17/06/2558451454537
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว7363371371ทำแล้ว 29/06/255874636362
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว66711521ทำแล้ว 13/08/25581956545454
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6135995ทำแล้ว 23/06/2558127888
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7129130130ทำแล้ว 15/05/255856292825
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว6139225197ทำแล้ว 29/06/2558190363635
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6126137125ทำแล้ว 15/06/2558105141312
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7188210138ทำแล้ว 23/06/2558162232116
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว783266142ทำแล้ว 14/08/255825106969696
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6103109101ทำแล้ว 15/06/2558164575656
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7127133131ทำแล้ว 23/06/2558960242424
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว71537644ทำแล้ว 11/06/255853655
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว51812918ทำแล้ว 25/06/255824116918886
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว10157153149ทำแล้ว 19/06/255832282825
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6779564ทำแล้ว 24/06/25582491616058
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว6859494ทำแล้ว 22/06/25581978413333
รวม 65 อปท.653899,2387,7946,909654034,8912,8692,7012,596
ข้อมูล ณ 07/08/2563