รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9787157151ทำแล้ว 29/06/2558142535343244237
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7296227192ทำแล้ว 29/07/25582120141414
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว71873122ทำแล้ว 16/06/25581691575752
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5189179154ทำแล้ว 10/06/255819116656261
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว61078378ทำแล้ว 08/06/255829961097
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7159120116ทำแล้ว 18/05/255847123909090
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7220136119ทำแล้ว 29/05/25582898727269
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว9224145144ทำแล้ว 29/06/2558116148423838
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว7485742ทำแล้ว 29/06/2558329777
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว869528ทำแล้ว 14/07/2558247121212
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว611109ทำแล้ว 30/06/2558211332
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว91148898ทำแล้ว 29/06/25582778393939
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว61397261ทำแล้ว 29/06/255818135887976
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5115117107ทำแล้ว 30/06/255859122616161
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7260221ทำแล้ว 11/06/2558258222
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7254123114ทำแล้ว 17/06/255839111
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว822010028ทำแล้ว 08/05/25582199606060
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว61687361ทำแล้ว 23/06/25585063161614
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว51168178ทำแล้ว 29/06/25581778151515
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว7118123118ทำแล้ว 30/01/255852101010
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว8199287ทำแล้ว 30/06/255837138312522
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6239106103ทำแล้ว 25/06/255856343434
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6197152148ทำแล้ว 30/06/25593199333
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว8179118117ทำแล้ว 30/06/25585190121212
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว7847054ทำแล้ว 24/06/25583387171717
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว5903648ทำแล้ว 23/06/25581677594441
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว616111287ทำแล้ว 29/06/2558184988
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6142139118ทำแล้ว 05/10/255853282828
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว7485952ทำแล้ว 40393839
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว5133216216ทำแล้ว 30/06/2558150444
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว9215588478ทำแล้ว 25/06/255838125555252
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9118118118ทำแล้ว 29/03/255924955
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7219170141ทำแล้ว 19/06/25582093494746
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว51398684ทำแล้ว 15/06/255883606059
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว6230196193ทำแล้ว 30/06/25583279434343
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว91929686ทำแล้ว 15/07/2558489403526
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว71819676ทำแล้ว 25/06/2558976383838
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6133159177ทำแล้ว 12/06/25582372404040
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว71264053ทำแล้ว 29/06/255829161414
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6163163163ทำแล้ว 26/06/2558410101010
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว91048583ทำแล้ว 14/05/2558739333329
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว610711083ทำแล้ว 18/05/25581165451414
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9158198137ทำแล้ว 29/06/2558311331
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว8899090ทำแล้ว 09/06/255842252524
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5353110ทำแล้ว 13/05/2559130111
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8103123141ทำแล้ว 15/05/25582482676158
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6775346ทำแล้ว 15/05/255855333333
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 11/06/255881444444
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6474646ทำแล้ว 22/05/25581338303030
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว511311ทำแล้ว 19/06/2558641322
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว411810586ทำแล้ว 19/06/0658849312827
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6246222195ทำแล้ว 04/06/2558246161616
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6988888ทำแล้ว 25/05/25582138988
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8122125124ทำแล้ว 30/06/255847241717
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว7746359ทำแล้ว 15/06/2558757444441
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว7434343ทำแล้ว 29/06/25589111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7362362362ทำแล้ว 04/06/25581283606060
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว7788488ทำแล้ว 30/06/2558668494949
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7313315315ทำแล้ว 05/03/25585419711
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว7132133132ทำแล้ว 29/06/2558940272422
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว813070100ทำแล้ว 30/06/2558143222222
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว7898989ทำแล้ว 19/07/25581257191919
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6735151ทำแล้ว 12/06/255829212120
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7118164162ทำแล้ว 30/06/2558430151413
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว5114114113ทำแล้ว 10/06/2558133292928
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว7716257ทำแล้ว 19/06/2558944121110
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว91289697ทำแล้ว 17/06/25585149393634
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว71147973ทำแล้ว 18/06/255858393937
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว91764112ทำแล้ว 18/06/25581584464544
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5114127127ทำแล้ว 25/09/255823132555353
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9124126230ทำแล้ว 26/06/255832444
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว7858763ทำแล้ว 22/06/255823555
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5983431ทำแล้ว 30/06/2558268343333
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9768182ทำแล้ว 11/06/255844262525
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว81329088ทำแล้ว 12/06/2558246292929
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6178178178ทำแล้ว 17/06/2558345161616
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว61078887ทำแล้ว 26/06/255870111
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6939079ทำแล้ว 12/06/2558567515151
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว7249255253ทำแล้ว 11/06/25585517107
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว8626963ทำแล้ว 15/05/2558111999
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว81004839ทำแล้ว 04/06/2558358191818
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6728883ทำแล้ว 29/06/2558295710109
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว71005449ทำแล้ว 25/06/255855303027
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว7995954ทำแล้ว 06/08/2558898312625
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว9565656ทำแล้ว 30/06/2558152474747
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7138103103ทำแล้ว 26/06/255841161313
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6646569ทำแล้ว 30/06/255820562533
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว62563216ทำแล้ว 30/06/25587333
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว79394103ทำแล้ว 25/06/25589431888
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว5737373ทำแล้ว 15/05/2558578101010
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว9423029ทำแล้ว 03/06/2558540222221
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว9109113105ทำแล้ว 28/05/2558559484847
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว6388388388ทำแล้ว 28/07/255871414141
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว5117116114ทำแล้ว 29/05/25582210108
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว7777568ทำแล้ว 30/06/25583655302626
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6749594ทำแล้ว 15/06/255847383836
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว7936156ทำแล้ว 18/05/255848181818
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว7130120105ทำแล้ว 24/09/255857292621
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7906970ทำแล้ว 25/06/255868222
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว92318985ทำแล้ว 01/06/25591319777
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว61181012ทำแล้ว 08/04/2559524998
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว4159130122ทำแล้ว 29/06/2558131776
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว711812185ทำแล้ว 11/06/255865262626
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6925249ทำแล้ว 22/06/255838242322
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว611711192ทำแล้ว 30/06/255856414140
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว6745394ทำแล้ว 25/06/255833222
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8755041ทำแล้ว 29/06/25581122161616
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว51424447ทำแล้ว 16/06/2558712121212
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว61052624ทำแล้ว 11/06/25581185505048
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8143143143ทำแล้ว 15/06/25581877262525
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว7156172168ทำแล้ว 14/05/25581262313126
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7222214147ทำแล้ว 09/06/255866494949
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว7725755ทำแล้ว 08/06/25582153323131
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว51245984ทำแล้ว 29/06/255845655
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5868591ทำแล้ว 15/06/2558280665865
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว6948894ทำแล้ว 22/06/255841231717
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว7137146138ทำแล้ว 28/05/255844303030
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว91486566ทำแล้ว 17/06/2558517171717
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว7127129125ทำแล้ว 15/06/255858282828
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว9724343ทำแล้ว 22/06/255843161612
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว928010560ทำแล้ว 16/06/255858211
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว822010171ทำแล้ว 05/01/255925222
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว71045751ทำแล้ว 30/06/2558151886
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7138213211ทำแล้ว 29/06/255895555
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว8199202202ทำแล้ว 09/06/255859383831
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว7113112119ทำแล้ว 15/05/2558167474747
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7150151151ทำแล้ว 08/06/2558229111111
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว81216864ทำแล้ว 29/06/255813112878686
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6844046ทำแล้ว 20/06/2558156484517
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7727059ทำแล้ว 18/05/255864333333
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7132118116ทำแล้ว 29/06/2558994614248
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว71049685ทำแล้ว 27/10/255841292929
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว5112117140ทำแล้ว 29/06/255880191919
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว789735ทำแล้ว 25/05/2558118101010
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7917071ทำแล้ว 25/05/255851666
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6236134135ทำแล้ว 14/07/255837272419
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว61489187ทำแล้ว 30/06/25587622
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว5942121ทำแล้ว 30/06/2558845242424
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7885922ทำแล้ว 15/06/2558422332
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว1373737ทำแล้ว 30/06/255837211
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว8138199173ทำแล้ว 15/05/2558112111111
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว629511431ทำแล้ว 30/06/2558461212019
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว8159161146ทำแล้ว 26/11/2558698222
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6944949ทำแล้ว 10/06/255842393939
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว71473636ทำแล้ว 28/04/255911877
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว9454242ทำแล้ว 24/06/255832232322
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว9236152152ทำแล้ว 09/06/255895126949493
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7274243182ทำแล้ว 29/03/255935303028
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว62055ทำแล้ว 30/06/255820131313
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51428755ทำแล้ว 12/06/2558656333
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7836466ทำแล้ว 25/06/2558962313030
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว699119123ทำแล้ว 09/06/25582821212121
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว8128137ทำแล้ว 15/05/255814141414
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว81587373ทำแล้ว 06/05/255844252423
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว71208977ทำแล้ว 29/05/25582884111
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5504746ทำแล้ว 29/06/2558225121111
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว6879587ทำแล้ว 17/06/2558154545454
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว98044ทำแล้ว 30/06/255880555
รวม 158 อปท.1581,07921,69016,36615,1711581,7039,9914,5044,1514,016
ข้อมูล ณ 07/08/2563