รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7895140118ทำแล้ว 29/06/2558359174116116108
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5466162147ทำแล้ว 13/10/2559207343238234229
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว537315773ทำแล้ว 29/06/255857911076
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว59010685ทำแล้ว 79363636
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8435200200ทำแล้ว 30/06/255880203231212
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7221242242ทำแล้ว 30/06/255881173271616
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว5186186186ทำแล้ว 30/06/25587316010610298
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว72499588ทำแล้ว 19/06/255841139979796
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว64228257ทำแล้ว 29/06/2558681251917
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5271154140ทำแล้ว 22/06/255814135999991
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6269188185ทำแล้ว 30/06/255828137494949
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71255650ทำแล้ว 08/06/25581261524948
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5266272272ทำแล้ว 29/06/2558115665
14. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว613112382ทำแล้ว 26/06/255848332929
15. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว6179116117ทำแล้ว 07/09/255836109616158
16. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6130137121ทำแล้ว 03/06/255873145118118114
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61119391ทำแล้ว 25/06/2558973525151
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว511010990ทำแล้ว 30/06/255852454543
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 25/06/25583778444342
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7225229223ทำแล้ว 26/06/255876997
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61619289ทำแล้ว 29/06/255839139888888
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7193111104ทำแล้ว 30/06/255861242422
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7191172159ทำแล้ว 18/02/255816106525252
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว82381012ทำแล้ว 25/06/2558248292929
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7918862ทำแล้ว 07/08/255810222
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5308183175ทำแล้ว 24/06/2558143181110
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว61398679ทำแล้ว 25/06/255885333333
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว55199ทำแล้ว 29/06/2558476555
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6369400360ทำแล้ว 29/06/25588102292525
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5134138138ทำแล้ว 12/06/255873454544
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว6105107107ทำแล้ว 01/10/255838242323
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6237211209ทำแล้ว 29/06/255879454544
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7409417418ทำแล้ว 25/06/255837328285234166
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7347291277ทำแล้ว 15/06/255815141414
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7345345345ทำแล้ว 15/05/255883393938
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6119133133ทำแล้ว 01/09/25581671535249
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว61408781ทำแล้ว 14/05/2558105434340
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7161155144ทำแล้ว 21/05/2558258292926
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว7876361ทำแล้ว 26/05/25581084606058
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว61329669ทำแล้ว 29/06/2558582353535
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7817272ทำแล้ว 11/05/255860323029
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว713710996ทำแล้ว 14/05/2558493301713
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7196187187ทำแล้ว 08/05/2558173131312
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว7212212211ทำแล้ว 15/06/255835202020
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6123116113ทำแล้ว 23/12/255834101010
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5251250250ทำแล้ว 30/06/0658519161615
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว7855066ทำแล้ว 29/06/2558155242424
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว71059985ทำแล้ว 27/04/255816116484847
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว71297635ทำแล้ว 15/05/2558459131313
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว6166155121ทำแล้ว 30/06/255855505049
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว7171132132ทำแล้ว 14/05/255874262424
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7110110110ทำแล้ว 19/05/255855272626
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว51778787ทำแล้ว 14/05/25581672454544
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6181181136ทำแล้ว 10/06/25584097555553
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว7162171170ทำแล้ว 26/05/255873191919
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว7284284284ทำแล้ว 29/06/255874543
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว71376262ทำแล้ว 15/05/25582052262626
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6134136136ทำแล้ว 24/06/2558890636363
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7898989ทำแล้ว 12/05/25581186727272
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7208107108ทำแล้ว 15/05/255860433834
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5224119106ทำแล้ว 29/06/255828112383838
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7228147115ทำแล้ว 14/05/25582411099
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6302302302ทำแล้ว 11/05/2558460505050
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7243150149ทำแล้ว 15/06/25582090524745
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8193156120ทำแล้ว 02/11/255877173110110109
รวม 65 อปท.6541213,6219,7829,122651,5535,8963,0952,9532,805
ข้อมูล ณ 07/08/2563