รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6170123120ทำแล้ว 30/06/255816135877966
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว333813153ทำแล้ว 29/06/25581282208199192
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7247231224ทำแล้ว 24/06/255820226164162151
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5196198197ทำแล้ว 29/06/255811115565655
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6428440426ทำแล้ว 05/06/255837227150150148
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว9302277272ทำแล้ว 29/06/255811422676
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว61798936ทำแล้ว 30/06/255824115727069
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว5355824ทำแล้ว 24/07/255816890362120
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว613813115ทำแล้ว 28/12/255837165104104101
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว61639797ทำแล้ว 12/06/25585168129129129
11. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6119117120ทำแล้ว 23/06/25581485706969
12. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6244302289ทำแล้ว 09/06/25588230165165156
13. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61809089ทำแล้ว 08/06/25582815610010097
14. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6147132148ทำแล้ว 22/06/25584111535352
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว693209ทำแล้ว 02/12/255883130979695
16. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6126106102ทำแล้ว 22/06/2558178464443
17. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว61139491ทำแล้ว 40141727270
18. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6170168161ทำแล้ว 30/06/255866282828
19. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6155163163ทำแล้ว 23/06/255899655
20. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6230198175ทำแล้ว 19/06/25588100161413
21. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6208168140ทำแล้ว 29/06/255851249161151150
22. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6186115109ทำแล้ว 30/06/255852201817
23. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 04/09/25585168383636
24. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6312012ทำแล้ว 30/06/25581223654
25. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6156157157ทำแล้ว 15/05/25582187413732
26. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61156060ทำแล้ว 24/12/25583116585753
27. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว6713027ทำแล้ว 08/06/255833181717
28. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6111173136ทำแล้ว 10/06/2558751852
29. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6147127116ทำแล้ว 11/06/255877191919
30. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6217299299ทำแล้ว 29/06/25581115232322
31. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6808181ทำแล้ว 25/06/255880181511
32. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6172139141ทำแล้ว 09/06/255873655
33. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6250167167ทำแล้ว 26/06/25582960655
34. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7133134134ทำแล้ว 27/05/255856202019
35. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7523208190ทำแล้ว 29/06/255835167808080
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6658969ทำแล้ว 29/06/25581767333330
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6156140141ทำแล้ว 18/06/255844120621110
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6705706705ทำแล้ว 26/06/255837311
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6215191177ทำแล้ว 29/06/25582696868686
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6199199199ทำแล้ว 19/06/255862777
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว61389291ทำแล้ว 29/06/2559379535149
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6803221ทำแล้ว 22/05/255823151514
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6152153146ทำแล้ว 30/03/25581109181818
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6143143104ทำแล้ว 14/05/2558392684644
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6262266266ทำแล้ว 20/05/2558169414138
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6228228228ทำแล้ว 11/05/25581679282828
รวม 46 อปท.462778,6617,4276,872468205,0252,6312,4532,362
ข้อมูล ณ 06/08/2563