รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6170123120ทำแล้ว 30/06/255816135877966
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว333813153ทำแล้ว 29/06/25581282208199192
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7247231224ทำแล้ว 24/06/255820226164162151
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว5196198197ทำแล้ว 29/06/255811115565250
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว9302277272ทำแล้ว 29/06/255811422676
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว613813115ทำแล้ว 28/12/255837165104104101
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว61639797ทำแล้ว 12/06/25585168129129129
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6119117120ทำแล้ว 23/06/25581485706969
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6244302289ทำแล้ว 09/06/25588230165165156
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61809089ทำแล้ว 08/06/25582815610010097
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6147132148ทำแล้ว 22/06/25584111535352
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว693209ทำแล้ว 02/12/255883130979695
13. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6126106102ทำแล้ว 22/06/2558178464443
14. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว61139491ทำแล้ว 40141727270
15. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6170168161ทำแล้ว 30/06/255866282828
16. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6155163163ทำแล้ว 23/06/255899655
17. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6230198175ทำแล้ว 19/06/25588100161413
18. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6208168140ทำแล้ว 29/06/255851249161151150
19. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6186115109ทำแล้ว 30/06/255852201817
20. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 04/09/25585168383636
21. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว6312012ทำแล้ว 30/06/25581223654
22. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6156157157ทำแล้ว 15/05/25582187413732
23. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61156060ทำแล้ว 24/12/25583116585753
24. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว6713027ทำแล้ว 08/06/255833181717
25. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6111173136ทำแล้ว 10/06/2558751852
26. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6147127116ทำแล้ว 11/06/255877191919
27. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6217299299ทำแล้ว 29/06/25581115232322
28. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6808181ทำแล้ว 25/06/255880181511
29. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6172139141ทำแล้ว 09/06/255873655
30. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6250167167ทำแล้ว 26/06/25582960655
31. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6428440426ทำแล้ว 05/06/255837227150150148
32. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7133134134ทำแล้ว 27/05/255856202019
33. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7523208190ทำแล้ว 29/06/255835167808080
34. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6658969ทำแล้ว 29/06/25581767333330
35. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว61798936ทำแล้ว 30/06/255824115727069
36. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6156140141ทำแล้ว 18/06/255844120621110
37. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว5355824ทำแล้ว 24/07/255816890362120
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6705706705ทำแล้ว 26/06/255837311
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6215191177ทำแล้ว 29/06/25582696868686
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6199199199ทำแล้ว 19/06/255862777
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว61389291ทำแล้ว 29/06/2559379535149
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6803221ทำแล้ว 22/05/255823151514
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6152153146ทำแล้ว 30/03/25581109181818
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว6143143104ทำแล้ว 14/05/2558392684644
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6262266266ทำแล้ว 20/05/2558169414138
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6228228228ทำแล้ว 11/05/25581679282828
รวม 46 อปท.462778,6617,4276,872468205,0252,6312,4492,357
ข้อมูล ณ 18/05/2562