รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2559

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255925602561
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว52117360ทำแล้ว 26/06/255818110767676
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6246247247ทำแล้ว 30/06/2558114685352
3. เทศบาลเมืองบางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว9195169170ทำแล้ว 30/06/2558511386
4. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5121160149ทำแล้ว 30/06/2558281201068880
5. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว52603719ทำแล้ว 29/06/2558132227156152136
6. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6166118118ทำแล้ว 30/06/255887454543
7. เทศบาลเมืองแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5714242ทำแล้ว 14/05/255867333333
8. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5185265182ทำแล้ว 29/05/1029179193404040
9. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว51778981ทำแล้ว 20/09/25594154655749
10. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6238188136ทำแล้ว 30/06/25582692291616
11. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว6968278ทำแล้ว 11/06/2558866444443
12. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51289269ทำแล้ว 30/06/255831115977
13. เทศบาลตำบลเทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว81288182ทำแล้ว 03/07/2558161423933
14. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว5917165ทำแล้ว 26/06/2558560373737
15. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6268170145ทำแล้ว 30/06/25581091695951
16. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5253223203ทำแล้ว 30/06/255868555
17. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว5320322322ทำแล้ว 10/06/255887483324
18. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5302113100ทำแล้ว 29/05/2558163121108104
19. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว51047573ทำแล้ว 26/06/2558676404035
20. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว61079277ทำแล้ว 30/06/2558378353535
21. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5130124113ทำแล้ว 30/04/25581696525249
22. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5228206204ทำแล้ว 30/06/2558105585858
23. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว515810888ทำแล้ว 08/06/25589109696967
24. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5148103109ทำแล้ว 30/06/255820123616159
25. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว6111101101ทำแล้ว 22/05/2558373534746
26. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6134106102ทำแล้ว 26/06/255894403535
27. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว615711240ทำแล้ว 23/06/25581211110010098
28. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5258269243ทำแล้ว 12/06/2558169909090
29. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว51307579ทำแล้ว 26/06/255838322929
30. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว6150130110ทำแล้ว 26/06/255813821599
31. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว611710690ทำแล้ว 15/06/255860606060
32. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3332182148ทำแล้ว 29/06/255866200766455
33. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8154122113ทำแล้ว 29/05/25581491477
34. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว6787272ทำแล้ว 18/06/255878262626
35. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6242123141ทำแล้ว 25/05/255856123483635
36. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3193222119ทำแล้ว 13/07/25588122797675
37. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 12/06/255843363428
38. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว5185206209ทำแล้ว 25/06/25584167102102102
39. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6629312245ทำแล้ว 15/06/255827132574140
40. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6179179179ทำแล้ว 28/05/255886443
41. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6243206175ทำแล้ว 14/05/25587132201515
42. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6223186170ทำแล้ว 12/06/255857282523
43. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว5186114128ทำแล้ว 24/06/255829141414
44. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว6207199138ทำแล้ว 22/06/2558256373633
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว6249150102ทำแล้ว 29/06/255837205929291
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6173158130ทำแล้ว 02/06/255859303027
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6928866ทำแล้ว 10/02/255910101696665
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว62388476ทำแล้ว 15/06/2558316810101
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5846668ทำแล้ว 15/06/2558229888
รวม 49 อปท.492749,1786,9216,079497754,8762,4612,2712,153
ข้อมูล ณ 07/08/2563