รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว73155857ทำแล้ว 26/06/2557106189139139139
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7266686709ทำแล้ว 30/06/2557982622
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7328169138ทำแล้ว 10/11/255753141555555
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7179215107ทำแล้ว 30/06/255733186159159157
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว715811ทำแล้ว 30/06/255761066133
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว7182190161ทำแล้ว 30/06/255745373030
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7279223210ทำแล้ว 13/06/255730133606059
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว72396657ทำแล้ว 30/06/25571108988
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว710395170ทำแล้ว 24/06/255754404040
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7395292260ทำแล้ว 26/06/25579155515142
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7134115110ทำแล้ว 20/06/2557108484847
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว82429185ทำแล้ว 27/06/2557587565656
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว71099898ทำแล้ว 30/06/255745272624
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว71563736ทำแล้ว 27/06/25571156311
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7131102106ทำแล้ว 05/01/255858201413
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7136160130ทำแล้ว 30/06/255765282827
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7163146138ทำแล้ว 27/06/255774565654
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7100120115ทำแล้ว 13/06/255751383838
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8231166294ทำแล้ว 30/06/2557143404040
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว7200148121ทำแล้ว 30/06/255752555
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7168116116ทำแล้ว 22/05/2557156424140
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7926352ทำแล้ว 20/06/2557465514338
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7139122125ทำแล้ว 24/06/255752111
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7125117116ทำแล้ว 19/06/255720116103102102
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว7220167154ทำแล้ว 03/09/2557114822
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7275137117ทำแล้ว 27/06/2557103585858
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7304291276ทำแล้ว 27/06/255742111
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7199197196ทำแล้ว 26/06/255792111
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว715110347ทำแล้ว 27/06/2557124505050
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว719211794ทำแล้ว 02/06/2557778464646
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7319320310ทำแล้ว 05/06/255763392422
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7165147152ทำแล้ว 29/06/2557236333332
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว7237237237ทำแล้ว 23/05/255711111
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว6258269269ทำแล้ว 27/06/2557924121110
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว712213897ทำแล้ว 25/06/255737422
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7135112110ทำแล้ว 26/06/255770252121
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7168142138ทำแล้ว 05/06/25571111
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7717171ทำแล้ว 27/10/25576111
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7130110120ทำแล้ว 28/10/25585946222
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7260106105ทำแล้ว 27/06/255751111
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7109108108ทำแล้ว 27/06/25571297535353
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว5125131126ทำแล้ว 30/06/255791646363
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว71418276ทำแล้ว 27/06/2557101676767
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7317318318ทำแล้ว 27/06/255776343434
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7948375ทำแล้ว 30/06/255769505049
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7143146160ทำแล้ว 27/06/25574163414039
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว72184948ทำแล้ว 25/06/255782484848
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7164144212ทำแล้ว 20/06/255713111
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7303117116ทำแล้ว 22/10/255766151514
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7293153118ทำแล้ว 30/06/25571176524948
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7346245179ทำแล้ว 27/06/255765221313
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว6173173173ทำแล้ว 30/06/255717222
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7122140143ทำแล้ว 18/06/2557879484242
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7214206206ทำแล้ว 09/06/2557601175
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7188156148ทำแล้ว 19/06/2557160282826
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7126399ทำแล้ว 30/06/255760111
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว79880134ทำแล้ว 26/06/2557887716966
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7114118145ทำแล้ว 30/09/255774606060
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7174253353ทำแล้ว 27/06/255798575755
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7796472ทำแล้ว 26/06/2557581626161
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว71178989ทำแล้ว 19/06/2557167242424
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7227129111ทำแล้ว 27/05/2557369484846
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว7128150152ทำแล้ว 23/06/255716888
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว71707979ทำแล้ว 18/06/255779525149
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว783119110ทำแล้ว 27/06/255760313130
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7245226226ทำแล้ว 24/06/255766484545
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7148155150ทำแล้ว 26/06/2557103282827
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71668172ทำแล้ว 30/06/255733151010
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7114152201ทำแล้ว 27/06/2557563434341
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7259141132ทำแล้ว 19/06/2557146252525
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7188253190ทำแล้ว 23/09/255713222
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6230145127ทำแล้ว 16/06/2557226887
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7124132142ทำแล้ว 30/06/2557764131313
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7188143195ทำแล้ว 23/06/25574119797872
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว71538282ทำแล้ว 29/09/2557367505050
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว722113096ทำแล้ว 26/06/255762101010
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว813210097ทำแล้ว 27/06/25573333
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7230133126ทำแล้ว 30/06/2557196252524
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7354355355ทำแล้ว 19/11/255758121212
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว81161309ทำแล้ว 30/06/25572111
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว71489391ทำแล้ว 12/11/2557658212119
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว7164131101ทำแล้ว 30/06/255772111
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7233198118ทำแล้ว 12/06/2557233363635
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7358286243ทำแล้ว 26/06/255781424240
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7191108110ทำแล้ว 30/09/2557272272519
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว791122123ทำแล้ว 11/06/25571111
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว7623939ทำแล้ว 10/11/255810776
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71027170ทำแล้ว 12/06/255718100484848
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7121106103ทำแล้ว 24/06/25574100666665
รวม 89 อปท.8962216,38013,14312,663894936,4552,9992,8232,752
ข้อมูล ณ 06/08/2563