รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5201175117ทำแล้ว 24/06/25573716511810593
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6627467439ทำแล้ว 30/06/2557130371210209208
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6620242224ทำแล้ว 24/03/2558116148616161
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว718812351ทำแล้ว 30/06/2557225121844
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว4141147132ทำแล้ว 27/06/2557463606058
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว7120118102ทำแล้ว 11/06/255756655
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว17194120123ทำแล้ว 23/06/25572217171717
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7185219170ทำแล้ว 24/06/255745262626
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6123327337ทำแล้ว 19/06/25577777
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว718114789ทำแล้ว 26/06/25578776
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4115124107ทำแล้ว 26/06/255712121211
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว611110178ทำแล้ว 30/06/2557484571212
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5757475ทำแล้ว 26/06/255731141412
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว48379135ทำแล้ว 15/05/2557251232323
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว6176184181ทำแล้ว 25/06/25571157565656
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6778697ทำแล้ว 26/06/255767676563
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5714739ทำแล้ว 29/07/255736191817
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9243244203ทำแล้ว 27/06/25574118818180
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว4807757ทำแล้ว 13/06/255717171616
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6128128104ทำแล้ว 20/06/255737363635
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว61435753ทำแล้ว 17/06/25578114501410
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5717886ทำแล้ว 16/06/255731242422
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว4123122118ทำแล้ว 17/06/25571955474746
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว4118113102ทำแล้ว 12/06/2557255383838
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4131146319ทำแล้ว 11/06/25578443
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9457457457ทำแล้ว 16/06/255789171717
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว4885957ทำแล้ว 19/06/2557121121212
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7151169359ทำแล้ว 28/11/2557167414138
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว41188669ทำแล้ว 13/06/255732101010
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว810168223ทำแล้ว 27/06/25571169212019
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5324325325ทำแล้ว 18/06/2557760525251
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว71457140ทำแล้ว 27/06/25574090686767
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10176215233ทำแล้ว 30/06/2557871414140
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว91238976ทำแล้ว 23/06/255716310109
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4137182153ทำแล้ว 13/06/255732191919
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว622515091ทำแล้ว 26/06/2557127888
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว41924141ทำแล้ว 26/06/255712121212
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5250244241ทำแล้ว 30/06/255778494949
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว57810296ทำแล้ว 30/06/255735252523
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4676671ทำแล้ว 23/05/255728444
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว61425440ทำแล้ว 23/06/25575582166
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8135135135ทำแล้ว 26/06/2557661299
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6130174302ทำแล้ว 27/06/2557186646457
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว5416188188ทำแล้ว 20/06/255762575656
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6356219182ทำแล้ว 24/12/255722141414
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว4954850ทำแล้ว 15/05/255728666
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว5914073ทำแล้ว 30/06/255771473939
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว91058080ทำแล้ว 01/05/255750111111
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6184165159ทำแล้ว 27/06/2557939242424
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 13/06/2557965606060
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว61577868ทำแล้ว 27/06/25571061313127
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10657215208ทำแล้ว 30212121
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว66035111ทำแล้ว 23/06/255748454545
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว58081137ทำแล้ว 26/06/255724242424
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5756567ทำแล้ว 26/06/2557135644
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว52458853ทำแล้ว 10/06/2557121177
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว68172157ทำแล้ว 13/06/2557737111
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว5123120113ทำแล้ว 23/06/255788434343
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว58195139ทำแล้ว 26/06/2557401366
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว866373243ทำแล้ว 10/06/25571431788
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว973121116ทำแล้ว 10/06/2557431313131
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว51095336ทำแล้ว 27/06/255754232323
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7218186173ทำแล้ว 27/06/25571471646464
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว65851357ทำแล้ว 30/06/255713333
รวม 64 อปท.6439110,8658,9769,428647223,6122,1031,9481,896
ข้อมูล ณ 06/08/2563