รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7772517465ทำแล้ว 27/06/255736239867265
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว6275280259ทำแล้ว 27/06/2557106202019
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8525384346ทำแล้ว 30/06/25573187977
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 27/06/2557364393939
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 25/06/255746261817
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8119130133ทำแล้ว 26/06/255774544
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว8238232204ทำแล้ว 30/06/2557105535252
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว5196134111ทำแล้ว 30/06/25573151282524
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว6123159138ทำแล้ว 30/06/2557367565247
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7115115120ทำแล้ว 15/05/255771333332
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว81069896ทำแล้ว 30/06/25571394646464
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7296387165ทำแล้ว 12/06/2557134292929
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว81061011ทำแล้ว 25/06/2557103666
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7242242242ทำแล้ว 17/10/2557141866
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว7167161106ทำแล้ว 30/06/255720433
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6279188166ทำแล้ว 03/03/25582855242424
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7228170167ทำแล้ว 26/06/255788183128128128
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว7845461ทำแล้ว 30/06/255759212019
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว7129127131ทำแล้ว 25/06/2557863353534
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว51095243ทำแล้ว 20/05/2557355666
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว89766ทำแล้ว 26/06/2557124131313
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว81147362ทำแล้ว 28/05/255740108251513
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว4167160159ทำแล้ว 16/06/255791767676
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7196204192ทำแล้ว 16/06/255737111111
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว8185185185ทำแล้ว 13/01/255854232322
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว8200202218ทำแล้ว 18/06/2557346201210
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว71483420ทำแล้ว 16/06/255735333332
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8239204256ทำแล้ว 22/12/255725111
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว9122163158ทำแล้ว 04/06/255725171717
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7231181168ทำแล้ว 30/06/255769111
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7160133123ทำแล้ว 12/05/2557171255
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7230225223ทำแล้ว 27/06/255796594541
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว5181143135ทำแล้ว 12/06/2557155555555
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8224224224ทำแล้ว 13/08/255749292929
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว5291108108ทำแล้ว 11/06/255762664
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8198238151ทำแล้ว 29/01/255749383837
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว71479877ทำแล้ว 15/08/255782291610
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7191144141ทำแล้ว 21/01/255879383834
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว71209371ทำแล้ว 12/06/255756434035
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8139158131ทำแล้ว 12/06/255738221
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6144229172ทำแล้ว 22/07/255757323029
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7102117117ทำแล้ว 21/07/255739272724
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว7173283249ทำแล้ว 27/06/2557293613213
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว711710881ทำแล้ว 12/06/2557262303030
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว717912989ทำแล้ว 24/06/25572953302828
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8226200159ทำแล้ว 27/03/2557462232323
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6164156123ทำแล้ว 27/06/2557780474746
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8132103100ทำแล้ว 16/06/2557458464646
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7252200197ทำแล้ว 25/06/255726533
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7116112113ทำแล้ว 25/06/255772494949
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว827013172ทำแล้ว 14/03/255734333
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7204183183ทำแล้ว 12/06/255769262625
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว799206193ทำแล้ว 23/01/255877313131
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7184248265ทำแล้ว 26/06/2557346271615
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว888153251ทำแล้ว 17/06/2557553323232
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6164154147ทำแล้ว 06/06/2557226242424
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6207201212ทำแล้ว 30/06/2557125232322
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7899689ทำแล้ว 30/06/255764414141
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว6111160191ทำแล้ว 25/06/255734261815
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8170149122ทำแล้ว 27/06/2557132241312
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว714910386ทำแล้ว 13/06/255782626261
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8104187211ทำแล้ว 25/06/2557427171717
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว812815742ทำแล้ว 12/05/255768373734
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7168139136ทำแล้ว 30/06/255772414138
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7116118120ทำแล้ว 02/06/2557662383835
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว71304130ทำแล้ว 30/06/255725613118
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว71259770ทำแล้ว 29/06/255819191212
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว5110119128ทำแล้ว 24/06/255725181616
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว71138982ทำแล้ว 27/06/2557145363434
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7339351351ทำแล้ว 10/06/2557648464646
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7210136122ทำแล้ว 30/06/255711766
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8161133120ทำแล้ว 13/06/25574210109
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7183208215ทำแล้ว 11/06/2557496737372
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว71216159ทำแล้ว 18/06/255745454545
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7843942ทำแล้ว 03/06/2557885464646
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7208177172ทำแล้ว 27/06/255746332419
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว899130136ทำแล้ว 03/06/255772111
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว7187160154ทำแล้ว 25/06/25571392514949
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว7123367290ทำแล้ว 11/06/2557853288
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6155107100ทำแล้ว 16/06/2557272606059
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว813110190ทำแล้ว 12/06/255765464646
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว9241189217ทำแล้ว 14/05/25578331
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7159187162ทำแล้ว 26/06/255715106544342
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8123107234ทำแล้ว 23/06/255712221
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7987267ทำแล้ว 30/06/2557659505049
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว71297295ทำแล้ว 27/06/255750171717
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8129137137ทำแล้ว 03/06/25573780494531
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6145148145ทำแล้ว 30/06/255779555
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว514315694ทำแล้ว 21/01/2558119191010
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7909182ทำแล้ว 24/06/255744373635
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว7236172168ทำแล้ว 26/06/2557120202020
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6155155155ทำแล้ว 17/06/25571155424141
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว72389580ทำแล้ว 16/06/255729131212
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว811892ทำแล้ว 30/06/255878111
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8949033ทำแล้ว 20/06/255733202019
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว6676818ทำแล้ว 30/06/255712974
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว51137843ทำแล้ว 30/06/2557113282119
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว71496741ทำแล้ว 12/06/2557191121
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว3706758ทำแล้ว 20/06/2557354444443
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71881805ทำแล้ว 16/06/2557948232323
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว61964141ทำแล้ว 06/06/25573481822
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8798371ทำแล้ว 16/06/255738171616
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว7157153153ทำแล้ว 04/02/2558497978280
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว847177ทำแล้ว 24/06/255731999
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6156157157ทำแล้ว 30/05/255718181816
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว76855218ทำแล้ว 10/06/2557166750168
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว61497174ทำแล้ว 23/06/255715552414141
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว8978990ทำแล้ว 26/06/255718883
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว713312412ทำแล้ว 26/06/255713270381010
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว71388281ทำแล้ว 30/06/255723222222
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9169208169ทำแล้ว 23/06/25572996595855
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8281281280ทำแล้ว 17/06/255742262626
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71057474ทำแล้ว 04/06/255751292929
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว796103104ทำแล้ว 27/06/25571669656258
รวม 114 อปท.11479918,78516,63715,2251148046,7593,4933,1442,993
ข้อมูล ณ 06/08/2563