รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว55875127ทำแล้ว 4234196165161
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว512016493ทำแล้ว 30/06/2557196757472
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4264185239ทำแล้ว 27/06/25571287575756
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6161211151ทำแล้ว 30/06/255743121210
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4135195174ทำแล้ว 25/06/2557366333
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว4955875ทำแล้ว 26/06/2557867363635
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว4135143103ทำแล้ว 27/06/2557771373535
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว721011844ทำแล้ว 31/07/255739262424
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว61098483ทำแล้ว 28/06/255753363633
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว8974421ทำแล้ว 30/06/25571547111
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว71748159ทำแล้ว 19/12/255711966311
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว417813878ทำแล้ว 24/06/2557312777
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7204196178ทำแล้ว 70595751
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว58661197ทำแล้ว 24/07/255750221614
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5243211181ทำแล้ว 30/06/2557191524848
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว7177198139ทำแล้ว 26/06/25571367464544
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5119141159ทำแล้ว 27/06/255762302120
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว51287271ทำแล้ว 23/06/255780565654
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว81675917ทำแล้ว 25/06/2557464464646
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว51937461ทำแล้ว 27/06/2557491646457
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4175177176ทำแล้ว 30/06/25575117353231
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว41715973ทำแล้ว 27/06/25571399605857
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6181159132ทำแล้ว 31/07/2557165404038
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4754953ทำแล้ว 25/06/255710581776
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7177172191ทำแล้ว 30/06/2557284545450
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว498146222ทำแล้ว 30/06/2557673535352
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว41046783ทำแล้ว 27/06/2557186646363
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว62002014ทำแล้ว 16/01/2558697494948
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5103143120ทำแล้ว 30/06/25572578323128
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4308117115ทำแล้ว 12/01/255818326454545
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4765454ทำแล้ว 26/06/25569196606058
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว51459287ทำแล้ว 04/04/25571091676764
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว58197101ทำแล้ว 25/06/2557755494426
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6874568ทำแล้ว 18/06/2557558343131
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9225222220ทำแล้ว 24/06/255727772
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5685147ทำแล้ว 20/06/2557550373634
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว7181182182ทำแล้ว 26/06/255770555452
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว41659590ทำแล้ว 27/06/255762373635
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว898170203ทำแล้ว 30/06/25571183585858
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว7867673ทำแล้ว 30/06/255745313130
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว5342138127ทำแล้ว 27/06/2557436777
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4292270283ทำแล้ว 30/06/255771535249
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว5796094ทำแล้ว 25/06/2557141353534
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว662125102ทำแล้ว 25/06/2557847212121
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว4679882ทำแล้ว 20/05/25572929222
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว4267231162ทำแล้ว 26/06/255728666
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7323150150ทำแล้ว 26/02/255812121212
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5101162153ทำแล้ว 27/06/255745112108
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4108137115ทำแล้ว 27/06/255730232323
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5195138156ทำแล้ว 27/06/2557262424242
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว41228691ทำแล้ว 20/06/255754434038
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4252183149ทำแล้ว 16/06/25571181393935
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว51574942ทำแล้ว 12/06/2557854161211
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6269274256ทำแล้ว 19/05/2557139121111
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4182140137ทำแล้ว 16/06/255767434242
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว6522367ทำแล้ว 27/06/2557652424241
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5138113126ทำแล้ว 16/06/2557126222
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4169339336ทำแล้ว 24/06/255761191918
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว5115147140ทำแล้ว 05/01/2558572622
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8237155118ทำแล้ว 30/06/2557138242220
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว6979085ทำแล้ว 14/05/255747444443
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4159143130ทำแล้ว 30/06/255730171716
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว8152137152ทำแล้ว 31/10/25571464494641
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว414076233ทำแล้ว 30/06/255767424242
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4501212211ทำแล้ว 30/06/25572369181818
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4198224265ทำแล้ว 12/06/2557979574842
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว416597135ทำแล้ว 16/06/255762494948
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว52633ทำแล้ว 29/05/2557261277
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4117176176ทำแล้ว 14/08/2557126181818
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว7263317152ทำแล้ว 15/05/2557167282827
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4119120120ทำแล้ว 16/06/255752272726
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว51208498ทำแล้ว 27/06/2557262292825
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว4212130111ทำแล้ว 17/06/255721279464341
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว81004633ทำแล้ว 26/06/255736151111
รวม 74 อปท.7439012,2849,5299,544746424,8882,7382,5272,409
ข้อมูล ณ 06/08/2563