รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว93911,282824ทำแล้ว 30/06/2557742454
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6260202153ทำแล้ว 26/06/2557164118118109
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6225135122ทำแล้ว 26/06/25572113810110098
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7256133122ทำแล้ว 20/06/25572995494949
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6134180113ทำแล้ว 26/06/2557134333213
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว6383838ทำแล้ว 02/06/2557751121598
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6728333ทำแล้ว 26/06/255718141411
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5216125122ทำแล้ว 22/12/255722130151111
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว61029489ทำแล้ว 27/06/2557366282827
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8318319319ทำแล้ว 30/06/255721886
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6101120131ทำแล้ว 30/06/255756232318
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว693189190ทำแล้ว 30/06/255721212121
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว614710896ทำแล้ว 31/07/25574104363636
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6149148147ทำแล้ว 09/06/2557447302925
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว61954241ทำแล้ว 09/12/255748666
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7171134121ทำแล้ว 30/12/2557488311
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว8185173148ทำแล้ว 26/06/25571839232323
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว5119115112ทำแล้ว 20/06/255786555146
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว61388082ทำแล้ว 26/06/255770454544
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6124115127ทำแล้ว 27/06/25576823127
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว61378582ทำแล้ว 27/06/2557394707070
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6976467ทำแล้ว 30/05/255756242424
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว8218139125ทำแล้ว 26/06/25579136848484
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6251251252ทำแล้ว 27/06/255716111
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว71756420ทำแล้ว 13/06/25571791666
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6282287287ทำแล้ว 20/06/255756303030
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6228216133ทำแล้ว 26/06/255714998
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6182138144ทำแล้ว 30/06/2557342313027
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว7201201201ทำแล้ว 30/06/255742373737
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว5585351ทำแล้ว 20/06/25572046464644
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว686196151ทำแล้ว 15/05/2557854222221
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว617194ทำแล้ว 23/06/25572667161616
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6154165170ทำแล้ว 25/06/2557347464646
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6133345177ทำแล้ว 12/06/25573255313131
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว699118142ทำแล้ว 26/06/255743343432
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว61083327ทำแล้ว 27/06/2557566535351
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5178151107ทำแล้ว 12/06/2557560464644
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว6102143174ทำแล้ว 18/06/255743343432
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6881910ทำแล้ว 27/06/25571067565553
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6223174109ทำแล้ว 27/06/2557170282524
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6575573ทำแล้ว 30/06/2557527141312
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6230331215ทำแล้ว 15/05/2557590656354
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว5116128156ทำแล้ว 30/06/25572616148
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว611110278ทำแล้ว 29/06/255727443
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6128165220ทำแล้ว 26/06/2557267575755
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว6845748ทำแล้ว 23/06/2557252212114
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6123134177ทำแล้ว 17/06/2557932252523
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6244220125ทำแล้ว 30/06/2557382313130
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว614623ทำแล้ว 24/06/255726222
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6141108189ทำแล้ว 01/04/255743151515
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว96610065ทำแล้ว 19/06/255723171717
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว75434753ทำแล้ว 23/06/2557721954
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6124209196ทำแล้ว 24/06/2557329202018
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6455046ทำแล้ว 12/06/2557436303025
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6927439ทำแล้ว 20/06/2557333333333
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว61319256ทำแล้ว 09/06/2557654424237
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว611310783ทำแล้ว 10/06/2557567464645
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว51103918ทำแล้ว 30/06/2557228242421
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว82685326ทำแล้ว 20/06/255715274474745
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6211137114ทำแล้ว 13/06/25572552322927
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว610311ทำแล้ว 30/05/2557546232319
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6130134125ทำแล้ว 19/05/255751424239
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7272211257ทำแล้ว 12/06/2557521933
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว698124128ทำแล้ว 13/06/255715721966
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6291159133ทำแล้ว 30/06/255737272719
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6144234214ทำแล้ว 30/06/25575191096
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6138282150ทำแล้ว 20/06/25572485282725
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว61348343ทำแล้ว 26/06/255765484747
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6178236231ทำแล้ว 27/06/25571064434341
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว61326247ทำแล้ว 30/06/25572061484847
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว6699077ทำแล้ว 24/06/2557247444241
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5745189ทำแล้ว 19/12/255713413353
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว6104138174ทำแล้ว 26/06/2557947191610
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6122233260ทำแล้ว 13/06/2557457404040
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6153155207ทำแล้ว 27/06/25571107111111
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5897960ทำแล้ว 13/06/25572145323231
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว555216126ทำแล้ว 27/11/255731111
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5376305263ทำแล้ว 20/06/2557770333129
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6917969ทำแล้ว 27/06/255778616160
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6216132111ทำแล้ว 22/09/25579288484744
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว67280203ทำแล้ว 20/06/2557559353531
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6284207231ทำแล้ว 26/06/25571957403331
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6796465ทำแล้ว 01/07/2557648303030
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9357357357ทำแล้ว 19/06/2557347232220
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว654154144ทำแล้ว 15/06/255729121212
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6335215196ทำแล้ว 26/06/255747423535
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6222254323ทำแล้ว 18/06/2557447313131
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6151157178ทำแล้ว 20/06/255736121211
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว694121149ทำแล้ว 27/06/25574912128
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6168297301ทำแล้ว 27/06/255716333
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว6125142150ทำแล้ว 27/06/2557155222221
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6147201179ทำแล้ว 30/06/255713109706342
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว5122151122ทำแล้ว 27/06/2557130222121
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว613821558ทำแล้ว 10/06/2557344373736
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6159219175ทำแล้ว 30/06/2557140272516
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว6110119138ทำแล้ว 09/06/255745161514
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว686291195ทำแล้ว 30/06/255723141414
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว51007173ทำแล้ว 27/06/255748664
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว623911990ทำแล้ว 30/06/255741414039
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว65558625ทำแล้ว 26/05/2557413442
รวม 100 อปท.10061116,25415,42113,6571006835,9183,0722,8912,675
ข้อมูล ณ 06/08/2563