รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8379425177ทำแล้ว 24/07/2557135969484
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว73056157ทำแล้ว 30/06/255751154908780
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5372198180ทำแล้ว 30/06/2557290253191171
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8554554554ทำแล้ว 27/06/255776463335
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10167253301ทำแล้ว 25/02/25587107786666
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7644316266ทำแล้ว 30/06/255717236125117114
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7212149142ทำแล้ว 30/06/25574130838383
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6255147131ทำแล้ว 30/07/255727170153152151
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8200171154ทำแล้ว 30/06/2557174595958
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7383227262ทำแล้ว 05/08/255715122717070
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5996660ทำแล้ว 28/01/25581866353534
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6220205180ทำแล้ว 27/06/2557893424040
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9325220171ทำแล้ว 30/06/2557141771059389
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว8414314277ทำแล้ว 26/06/2557177129123123
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว51468673ทำแล้ว 30/06/25571388612727
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว5959880ทำแล้ว 27/06/2557287474746
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7259258258ทำแล้ว 30/06/2557103474746
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว71656363ทำแล้ว 23/06/25572128909089
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว71499593ทำแล้ว 23/06/25572471343434
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6203209224ทำแล้ว 27/06/25571760292927
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว6189139133ทำแล้ว 23/06/2557466565553
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว724819589ทำแล้ว 19/06/2557325201816
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6123102106ทำแล้ว 23/06/25571862434340
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว71067066ทำแล้ว 25/06/2557244121212
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว64023361ทำแล้ว 30/06/25571336272626
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว9202131188ทำแล้ว 12/06/25577120107107107
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6245138130ทำแล้ว 30/06/2557114746361
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6624949ทำแล้ว 30/06/255759262625
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว718494125ทำแล้ว 24/06/2557461302526
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5161157146ทำแล้ว 28/08/255719105252521
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6261285270ทำแล้ว 30/06/2557572141211
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6194196172ทำแล้ว 30/06/25577102625542
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6716161ทำแล้ว 30/06/255754272725
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว61728986ทำแล้ว 27/06/25574713310710493
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว726413996ทำแล้ว 30/06/255722155113113112
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว620746105ทำแล้ว 27/06/25574124967676
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว71326675ทำแล้ว 11/05/25571658443939
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6331267188ทำแล้ว 18/06/255818106434339
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว7120104128ทำแล้ว 30/06/2557120141310
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8136589335ทำแล้ว 27/06/255797494746
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7223244220ทำแล้ว 30/06/255759595959
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว7396428428ทำแล้ว 30/06/255758252523
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5111252121ทำแล้ว 24/06/255726137103103102
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4745151ทำแล้ว 30/06/25573746323232
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7145154130ทำแล้ว 30/06/255794686868
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว625611687ทำแล้ว 30/06/2557107555350
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว51227873ทำแล้ว 11/06/2557286545353
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว517417931ทำแล้ว 30/06/25571107979796
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5200159116ทำแล้ว 11/06/25572100442323
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6166126125ทำแล้ว 27/06/2557898411
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7175161143ทำแล้ว 27/06/25576718128
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5199109102ทำแล้ว 11/06/255744181615
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7121163155ทำแล้ว 30/06/255753201915
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว787105123ทำแล้ว 30/06/2557179222018
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว71866128ทำแล้ว 26/06/25571247171412
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว61014457ทำแล้ว 30/06/255764595958
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7209324324ทำแล้ว 16/06/2557292473937
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว617012458ทำแล้ว 30/06/2557682151414
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว716810766ทำแล้ว 30/06/25572846463834
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6358276234ทำแล้ว 24/06/2557174322
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6157127154ทำแล้ว 27/06/2557262393939
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว8927267ทำแล้ว 29/07/255711888
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6171128125ทำแล้ว 27/06/2557969504841
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว8125157122ทำแล้ว 30/06/2557164535350
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7115829ทำแล้ว 26/06/255776565653
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7106110112ทำแล้ว 25/06/25572183434341
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9153172215ทำแล้ว 20/06/2557775626256
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7966662ทำแล้ว 23/06/25571164454543
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว5555863ทำแล้ว 26/06/2557152353535
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6146143133ทำแล้ว 26/06/25572181166
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6978789ทำแล้ว 10/06/255770362928
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว7204369ทำแล้ว 24/06/2557283626255
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว7201153146ทำแล้ว 25/06/25575141615754
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4275129124ทำแล้ว 13/06/25571112911
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7127177402ทำแล้ว 11/06/2557818171716
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7124175162ทำแล้ว 13/06/2557131252525
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6132155198ทำแล้ว 12/05/2557126222
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6158205147ทำแล้ว 24/06/2557354231919
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7156135159ทำแล้ว 1464352116
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7160124116ทำแล้ว 30/06/2557489525252
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว7159139134ทำแล้ว 30/09/255731888
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7220111114ทำแล้ว 30/06/25572111848383
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7111151112ทำแล้ว 26/06/255761282828
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว61252222ทำแล้ว 18/06/2556376014108
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9121107107ทำแล้ว 30/07/255789494949
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว82259183ทำแล้ว 27/06/25572164151151149
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6132123151ทำแล้ว 03/06/255744272424
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6175179170ทำแล้ว 12/06/2557149333232
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7222365218ทำแล้ว 03/06/2557155212107
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว611110580ทำแล้ว 26/06/2557650303029
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6217473ทำแล้ว 10/06/255838866
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว715110896ทำแล้ว 04/06/2557632181610
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8146158158ทำแล้ว 25/06/255747474746
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7212192225ทำแล้ว 18/06/25577414118
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว41614237ทำแล้ว 26/06/255776524747
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว59095109ทำแล้ว 27/05/25571252282828
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7183220203ทำแล้ว 14/10/255788616161
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว51087370ทำแล้ว 30/06/255736232218
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7266290184ทำแล้ว 27/06/255727131212
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7188177145ทำแล้ว 10/06/2557341171711
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว61778075ทำแล้ว 286481615
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว816590327ทำแล้ว 30/06/2557392388
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว6362346346ทำแล้ว 30/06/255715744
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว6119119141ทำแล้ว 30/06/2557584777670
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว9966766ทำแล้ว 16/06/2557148202019
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6867777ทำแล้ว 02/06/2557985413938
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7585043ทำแล้ว 29/05/255710222
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8102128112ทำแล้ว 27/05/2558315111111
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7177149117ทำแล้ว 20/06/2557370202020
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว814211181ทำแล้ว 13/06/2557195575755
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว6217151149ทำแล้ว 03/12/25572465404035
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7684541ทำแล้ว 26/06/255721131313
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว71484733ทำแล้ว 18/06/2557758383431
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว7143182163ทำแล้ว 30/06/255758353130
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5431711ทำแล้ว 30/06/25571519111111
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7221184175ทำแล้ว 25/06/255771211918
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว81378858ทำแล้ว 30/01/255812281022
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6118145108ทำแล้ว 13/06/2557157333030
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7877974ทำแล้ว 27/06/25574451293
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว51885245ทำแล้ว 27/06/2557259303028
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว88220676ทำแล้ว 26/05/255749272725
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7359333312ทำแล้ว 27/06/25572394645459
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว61116762ทำแล้ว 30/06/255753212120
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว71329788ทำแล้ว 26/06/2557582484542
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว71334847ทำแล้ว 24/06/2557594757244
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7129171102ทำแล้ว 27/06/2557552363633
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7274270217ทำแล้ว 08/07/2557572474545
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7142154139ทำแล้ว 27/06/255731262626
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7131214183ทำแล้ว 10/02/2558261555
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7118107103ทำแล้ว 14/05/255754333131
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว616414893ทำแล้ว 30/07/25581657161616
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 12/06/255732777
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว71927548ทำแล้ว 26/06/25571089232120
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว71914629ทำแล้ว 12/05/255739111393838
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว71789489ทำแล้ว 14/05/2557258414136
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7101223211ทำแล้ว 09/06/255723100666666
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว6165117103ทำแล้ว 20/06/255745122757575
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว688105111ทำแล้ว 29/05/255734121211
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7225264457ทำแล้ว 27/05/25571796565654
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9104175213ทำแล้ว 12/06/255735191616
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว71457558ทำแล้ว 27/01/2558542411
รวม 141 อปท.14193625,29121,21419,04514199010,7306,2985,7485,484
ข้อมูล ณ 06/08/2563