รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8565172146ทำแล้ว 08/09/255734408302269237
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8211134127ทำแล้ว 30/06/255721126454544
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว8279201203ทำแล้ว 30/06/255771474740
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว71106454ทำแล้ว 26/06/255717888
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว71122528ทำแล้ว 30/06/2548258363634
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว41023367ทำแล้ว 20/06/2557156282828
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว4745353ทำแล้ว 19/06/255750262626
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว1117216821ทำแล้ว 30/06/25571945211815
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7241202240ทำแล้ว 23/06/25571277606057
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6132146138ทำแล้ว 27/06/255742201919
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7220127124ทำแล้ว 30/06/255711105252012
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว82486ทำแล้ว 27/06/25571313444
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว81111816ทำแล้ว 17/06/255728888
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6685856ทำแล้ว 29/05/2557650363535
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6320353314ทำแล้ว 21/07/25571772635150
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6173250250ทำแล้ว 24/06/2557158393939
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว626414562ทำแล้ว 29/06/255813643
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว41048583ทำแล้ว 30/06/2557564262623
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6211227200ทำแล้ว 15/10/2557162222
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8547872ทำแล้ว 26/06/2557256222
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว3525224ทำแล้ว 27/06/2557347313131
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว41808970ทำแล้ว 20/06/255762303030
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4207211187ทำแล้ว 27/06/2557569151414
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว71118479ทำแล้ว 10/09/255718887
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว5168187193ทำแล้ว 30/06/255733131210
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9210191188ทำแล้ว 27/11/255738100777371
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว812866ทำแล้ว 30/06/2557145111111
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว51418063ทำแล้ว 27/06/255749322
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6190187183ทำแล้ว 05/06/2557412088
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว6250179125ทำแล้ว 20/05/255713333
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว716111692ทำแล้ว 27/06/255750373737
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว7242269211ทำแล้ว 19/06/2557327131313
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7413221201ทำแล้ว 30/06/255724110525251
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว51629392ทำแล้ว 15/07/255755322726
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว818120188ทำแล้ว 30/06/25572762454241
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5120110110ทำแล้ว 30/05/2557750302825
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว7878069ทำแล้ว 27/06/2557749444444
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว9408409409ทำแล้ว 18/06/25572111119
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61159993ทำแล้ว 23/06/2557365463939
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6190150115ทำแล้ว 30/06/2557311311348112
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว8106127113ทำแล้ว 29/05/2557461575646
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว6117158171ทำแล้ว 12/05/2557457232117
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว71219891ทำแล้ว 27/06/255791868484
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว7139165161ทำแล้ว 01/07/2557253353535
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7290244277ทำแล้ว 30/06/2557969575757
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว7578876ทำแล้ว 14/05/2557348363636
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว8186166143ทำแล้ว 30/06/255735272626
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว71059076ทำแล้ว 12/06/255724161616
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5153147157ทำแล้ว 26/06/255777525249
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว6163143134ทำแล้ว 27/06/2557546393934
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 22/05/25581111
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว61397881ทำแล้ว 27/06/255728181716
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว8241228163ทำแล้ว 17/05/25577465731
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9160182138ทำแล้ว 30/06/2557452483
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว71357873ทำแล้ว 25/06/255765565453
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7116113120ทำแล้ว 17/06/255742333232
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7911516ทำแล้ว 21/11/25571933333123
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว519910486ทำแล้ว 02/03/2558448242423
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว68110478ทำแล้ว 30/06/2557325210109
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว814210275ทำแล้ว 12/06/2557435271211
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5818181ทำแล้ว 30/06/255736191919
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว420012294ทำแล้ว 18/06/2557970676060
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว8168169169ทำแล้ว 24/06/2557637201111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว566160191ทำแล้ว 12/05/255745363332
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6481174152ทำแล้ว 30/06/25572225242421
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว7826969ทำแล้ว 17/11/2557927202011
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8927863ทำแล้ว 411212
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6796861ทำแล้ว 03/10/25571841171615
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว77780103ทำแล้ว 30/06/2557443171111
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว5705195ทำแล้ว 27/06/2557649323027
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว7626351ทำแล้ว 30/06/255731111
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว8149104103ทำแล้ว 27/11/25572222
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว5167192212ทำแล้ว 23/06/25572983322018
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8109120142ทำแล้ว 30/06/2557166595959
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว79659290ทำแล้ว 30/06/255756444141
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว797142111ทำแล้ว 12/06/2557133161616
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7868888ทำแล้ว 26/06/255735161616
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว8148171159ทำแล้ว 12/06/25571065262626
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว61089892ทำแล้ว 25/06/2557232211918
รวม 79 อปท.7952012,52710,1859,518795484,3022,5702,3192,248
ข้อมูล ณ 07/08/2563