รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7277327262ทำแล้ว 30/06/25571190615656
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว613314555ทำแล้ว 30/06/25572029955
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว617195116ทำแล้ว 31/07/2557159131131130
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6140158161ทำแล้ว 24/06/2557164343434
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว812511515ทำแล้ว 30/06/255744121211
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11136176276ทำแล้ว 16/07/25572072565654
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว61239695ทำแล้ว 26/06/2557881272727
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว697139140ทำแล้ว 20/06/255765545352
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว61276667ทำแล้ว 23/06/2557191403635
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว61489158ทำแล้ว 27/10/255733111010
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว695148107ทำแล้ว 26/06/2557699929080
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว6152142131ทำแล้ว 23/06/2557186464343
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6907074ทำแล้ว 23/06/2557381525149
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว57689104ทำแล้ว 24/06/25571368424141
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว713418292ทำแล้ว 27/06/255739202020
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6228205201ทำแล้ว 27/06/255747211
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว8154124106ทำแล้ว 24/06/255737101656565
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว61478874ทำแล้ว 26/06/2557145191716
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6179207215ทำแล้ว 28/05/2557412121212
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว13197225224ทำแล้ว 30/06/2557141065
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6908278ทำแล้ว 27/06/25573648252521
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7125178ทำแล้ว 23/06/255744777
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5654343ทำแล้ว 23/06/255765191919
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว6146136119ทำแล้ว 25/06/2557147242423
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว8115257181ทำแล้ว 30/05/25572145333232
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว6921212ทำแล้ว 18/06/2557866282726
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว5126121121ทำแล้ว 27/06/255722887
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6918080ทำแล้ว 26/06/2557476545453
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6117249298ทำแล้ว 22/10/25571543181510
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7666971ทำแล้ว 01/05/2557751353531
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6114113113ทำแล้ว 30/06/2557177474745
รวม 31 อปท.312054,0764,0673,697312191,9041,0931,0591,020
ข้อมูล ณ 07/08/2563