รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8623364263ทำแล้ว 21/07/2557101387130130129
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว82138985ทำแล้ว 27/06/255771135743
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6691230227ทำแล้ว 26/06/2557288886050
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว72113687ทำแล้ว 24/06/2557590646262
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว7197137130ทำแล้ว 18/07/255769147979287
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว61977544ทำแล้ว 31/07/2557100818181
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6123114112ทำแล้ว 24/06/2557886505050
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8248152145ทำแล้ว 30/06/255791808078
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว710614276ทำแล้ว 27/06/25571657323231
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว43296662ทำแล้ว 30/06/255725121212
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว81248856ทำแล้ว 30/06/255766131109105100
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว637515873ทำแล้ว 30/06/2557773454545
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว7479146118ทำแล้ว 27/06/25572591434342
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว716213763ทำแล้ว 30/06/25576666
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6119154191ทำแล้ว 26/06/2557119165106104100
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว51009283ทำแล้ว 06/01/2558243242424
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว515826155ทำแล้ว 30/06/2557447474747
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว71736952ทำแล้ว 30/06/2557568323227
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว8178124122ทำแล้ว 27/06/25571111686565
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6483335ทำแล้ว 30/06/255748242119
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว6172171184ทำแล้ว 30/06/255742262524
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6190185151ทำแล้ว 30/06/2557474484848
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว682210152ทำแล้ว 30/06/255752333
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว4259122160ทำแล้ว 30/06/255749113333
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6278358332ทำแล้ว 30/06/255781545042
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว5240237237ทำแล้ว 17/06/255752111
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว7116101108ทำแล้ว 20/06/25577572587
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5168105100ทำแล้ว 30/06/255749191919
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6136110109ทำแล้ว 27/06/255735777
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว61232840ทำแล้ว 26/06/25571756272725
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว7204244215ทำแล้ว 27/06/25571691707070
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7211233250ทำแล้ว 26/06/2557343151515
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว51389317ทำแล้ว 30/06/255723333
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว10275276276ทำแล้ว 26/10/255777373736
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6151138125ทำแล้ว 30/06/255742333
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7122101145ทำแล้ว 30/06/2557747232120
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว71068875ทำแล้ว 30/06/2557887595959
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว6907165ทำแล้ว 27/06/255749141414
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7290125114ทำแล้ว 25/06/255760106414141
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว611310987ทำแล้ว 30/06/2557463282726
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6869080ทำแล้ว 30/06/25572367363330
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6484487487ทำแล้ว 15/01/25581624161414
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว784100132ทำแล้ว 12/06/2557133262423
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว7824831ทำแล้ว 12/06/255741222221
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว7968576ทำแล้ว 27/06/255740202017
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว52528183ทำแล้ว 22/12/2557818141212
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว6787136ทำแล้ว 27/06/25571022171615
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว5123119101ทำแล้ว 27/06/25571062413532
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8929781ทำแล้ว 27/06/2557126242424
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5996958ทำแล้ว 13/06/25573357575755
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6675353ทำแล้ว 24/06/255750877
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6155155155ทำแล้ว 30/06/25572011115
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5185171190ทำแล้ว 12/05/2557661392625
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6764653ทำแล้ว 27/06/255744755
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6262351293ทำแล้ว 12/06/2557241077
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6207199203ทำแล้ว 27/06/255789635853
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5148194191ทำแล้ว 24/06/25575463626262
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว610575114ทำแล้ว 08/04/25571050424241
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว8832524ทำแล้ว 26/06/255730988
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7168176172ทำแล้ว 27/06/2557579707063
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว8492732ทำแล้ว 30/06/255722121111
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7738085ทำแล้ว 30/06/25571552363628
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6182281171ทำแล้ว 30/06/2557266151110
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว415515382ทำแล้ว 27/06/25571195363636
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว6228139194ทำแล้ว 10/06/2557148282726
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว51294318ทำแล้ว 27/06/255780565655
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว82271614ทำแล้ว 30/06/255770353434
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว812810381ทำแล้ว 13/06/255739222020
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5176175143ทำแล้ว 30/06/25572785403434
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7729396ทำแล้ว 27/06/255743232221
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6130152155ทำแล้ว 17/06/2557545272726
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5118116116ทำแล้ว 10/06/2557102315117
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว61869295ทำแล้ว 13/06/255758333333
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว6210166124ทำแล้ว 20/06/255740541144
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5161184184ทำแล้ว 13/06/255714332
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว59867251ทำแล้ว 15/05/2557867252523
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6259172164ทำแล้ว 30/06/2557745554
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6143139148ทำแล้ว 30/06/255791363636
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว5936363ทำแล้ว 30/06/255742433
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว68110459ทำแล้ว 01/10/2557574686866
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว617510185ทำแล้ว 27/06/25571659131212
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว68610536ทำแล้ว 22/05/255732232323
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว73719142ทำแล้ว 17/04/2558134555
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6847164ทำแล้ว 27/06/25571365434040
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว71028485ทำแล้ว 16/06/255745413330
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว810111189ทำแล้ว 13/06/1030879595959
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว610116996ทำแล้ว 26/06/25571059292719
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6796462ทำแล้ว 28/06/255743232315
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว7956112ทำแล้ว 12/05/25571662393933
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว5133135135ทำแล้ว 28/05/2557342611
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว67786159ทำแล้ว 16/06/2557172535249
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7219220219ทำแล้ว 30/12/2557422464
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว682109131ทำแล้ว 30/06/2557930422
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6857676ทำแล้ว 12/05/2557258454339
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว642210157ทำแล้ว 26/06/2557257565655
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8134134134ทำแล้ว 25/06/255738212119
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว61792626ทำแล้ว 24/06/255760434342
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว711575138ทำแล้ว 30/06/25571181676764
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5703541ทำแล้ว 27/06/2557131666
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว69161125ทำแล้ว 30/06/25574154353333
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว6161262261ทำแล้ว 12/06/2557693666464
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7158231157ทำแล้ว 15/07/2557748242423
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว8438424349ทำแล้ว 16/06/2557144272523
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7729334ทำแล้ว 13/06/25572438333
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6888787ทำแล้ว 14/07/255743191914
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว8646644644ทำแล้ว 14/05/2557769464436
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว7116141111ทำแล้ว 22/07/2557347555
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว6121195134ทำแล้ว 12/05/2557821211111
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว637328ทำแล้ว 03/06/255762111
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว71128778ทำแล้ว 30/06/2557141088
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว5916862ทำแล้ว 27/06/25573380474744
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6247295266ทำแล้ว 14/05/255739292929
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6646862ทำแล้ว 09/02/255828191816
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61832618ทำแล้ว 06/06/2557210433
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5777976ทำแล้ว 30/06/255735252525
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว7999999ทำแล้ว 30/06/2557153111111
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6675951ทำแล้ว 10/06/2557124141414
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว8939069ทำแล้ว 13/06/2557848323231
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6619663ทำแล้ว 30/06/255752292827
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6726371ทำแล้ว 20/06/255749474742
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6196196195ทำแล้ว 24/06/2557857464646
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว611610567ทำแล้ว 30/05/25571651222221
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว517312593ทำแล้ว 10/06/2557245242424
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว640835192ทำแล้ว 25/06/255763242222
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6247126104ทำแล้ว 18/06/2557355393933
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว696154225ทำแล้ว 19/05/2557107719109
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว4185230201ทำแล้ว 10/06/25576111119
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6773745ทำแล้ว 11/06/255741181818
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6202277248ทำแล้ว 08/05/25572546201920
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4139178324ทำแล้ว 13/06/2557766666464
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว9138157174ทำแล้ว 31/07/255715422
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว61167876ทำแล้ว 20/06/255737161612
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7261231189ทำแล้ว 30/06/255751292118
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6125128161ทำแล้ว 16/06/255772413432
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว66413482ทำแล้ว 27/06/25572451151515
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6935269ทำแล้ว 13/06/2557155171613
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว61043944ทำแล้ว 20/05/255733131313
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8325296296ทำแล้ว 25/06/255719181817
รวม 138 อปท.13886523,01718,54217,2061381,3198,2164,3314,0903,890
ข้อมูล ณ 06/08/2563