รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8252167166ทำแล้ว 08/08/255711252212211200
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8226263197ทำแล้ว 30/06/255722181169169167
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6189186213ทำแล้ว 27/06/255611168123123123
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5170112111ทำแล้ว 30/06/25579153139126106
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว61215858ทำแล้ว 26/06/255623127683923
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8414414414ทำแล้ว 30/06/255754170130128128
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5195141161ทำแล้ว 24/06/255710122707070
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว61168170ทำแล้ว 30/06/25573090645955
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8249603633ทำแล้ว 28152846766
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6189106119ทำแล้ว 27/06/255755138878471
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6220187176ทำแล้ว 30/06/255718173111111110
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7276158123ทำแล้ว 20/06/255788322207206206
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8179173127ทำแล้ว 30/06/255815124484742
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7125126164ทำแล้ว 13/06/25572117664743
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว5113109105ทำแล้ว 29/01/255835112585855
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว6314321417ทำแล้ว 30/06/255751186119116116
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5240171120ทำแล้ว 25/06/2557141112112112
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7350194185ทำแล้ว 12/06/255755251208202193
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว7245187161ทำแล้ว 30/06/25571101595956
รวม 19 อปท.191244,1833,7573,720195183,0802,1342,0341,942
ข้อมูล ณ 07/08/2563