รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว4178139118ทำแล้ว 27/06/255744151110110110
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว4374374374ทำแล้ว 30/06/255730172143143143
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว612311875ทำแล้ว 24/07/25573848252322
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6894026ทำแล้ว 30/06/255769424242
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว5115152117ทำแล้ว 24/06/255844131313
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6105125139ทำแล้ว 30/05/255785363636
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7124123111ทำแล้ว 27/06/2557147353535
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว6236160128ทำแล้ว 28/05/255759232323
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7267154149ทำแล้ว 30/06/255749666
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว6149135147ทำแล้ว 16/06/255727151515
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว52253131ทำแล้ว 30/06/255721131313
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7143133122ทำแล้ว 27/06/25571685434343
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว9422431354ทำแล้ว 13/06/2557253181818
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว618219668ทำแล้ว 27/06/2557385636361
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว7136163149ทำแล้ว 21/05/255763161413
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว61055353ทำแล้ว 30/06/25571783323232
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว61355450ทำแล้ว 15/05/255720131313
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5280107101ทำแล้ว 13/01/2558120111111
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว68876116ทำแล้ว 11/12/25573918174
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว9133167157ทำแล้ว 26/06/25574108787877
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว82851732ทำแล้ว 27/06/255763333
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11171282277ทำแล้ว 27/06/25571985402117
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว645303ทำแล้ว 11/06/255711333
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว611790107ทำแล้ว 18/06/255714131212
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6311194144ทำแล้ว 30/05/2557858464640
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6194236181ทำแล้ว 26/06/25572753494947
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6916059ทำแล้ว 20/06/25572688453937
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว7124198195ทำแล้ว 11/06/25571152373731
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว10127388367ทำแล้ว 19/05/255744212121
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6158165165ทำแล้ว 27/06/255746181818
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว596132154ทำแล้ว 09/06/25571748363430
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว62914442ทำแล้ว 17/06/2557454404040
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8574576576ทำแล้ว 19/06/2557128232121
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7156140130ทำแล้ว 27/11/255735666
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว9289109109ทำแล้ว 24/06/25568664
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8139152156ทำแล้ว 17/06/2557525151514
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว1089241242ทำแล้ว 27/06/2557282291616
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7361164163ทำแล้ว 19/06/2557185514848
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว884293313ทำแล้ว 1842986
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว5130137145ทำแล้ว 30/06/2557232191414
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7239195192ทำแล้ว 01/07/25571256321917
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6725875ทำแล้ว 13/06/2557160544646
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว31197056ทำแล้ว 13/06/2557166404031
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว587161262ทำแล้ว 09/04/25572782504545
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว91278045ทำแล้ว 28/05/2557130444
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6434344303ทำแล้ว 26/06/25572451181716
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10201170104ทำแล้ว 09/06/2557262423936
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว81145749ทำแล้ว 03/09/255742343434
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6134144118ทำแล้ว 23/06/255734252421
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6208223223ทำแล้ว 23/06/255725232323
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5251188187ทำแล้ว 30/06/2557250313129
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว712922642ทำแล้ว 27/06/25571735303030
รวม 52 อปท.523469,5568,6517,771523902,8141,6451,5571,490
ข้อมูล ณ 06/08/2563