รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว10213213213ทำแล้ว 30/06/2557481231048375
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6277249320 ยังไม่อนุมัติ 62297191191191
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4184136204ทำแล้ว 21/11/255733103785448
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว515212798ทำแล้ว 26/06/255773292926
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5956866ทำแล้ว 27/06/255738191818
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9136114114ทำแล้ว 30/09/255737171715
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว71167767ทำแล้ว 25/06/255781555
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว7120120120ทำแล้ว 27/06/2557341361148473
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6177157137 ยังไม่อนุมัติ 70434035
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว51148869ทำแล้ว 18/06/25577264525251
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5145145145ทำแล้ว 09/06/25571598767575
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว414517784ทำแล้ว 30/06/2557894434238
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว71083838ทำแล้ว 25/06/25572284585554
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว51026653ทำแล้ว 23/07/2557296616159
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7147150126ทำแล้ว 27/06/255720107615454
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2150131131ทำแล้ว 27/06/255784515150
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6188140116ทำแล้ว 20/08/25571181757574
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว6176189187ทำแล้ว 30/06/255754414141
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว6167121111ทำแล้ว 30/06/255710500
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7156121ทำแล้ว 25/06/25572113666
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6301301299ทำแล้ว 30/06/2557133222
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6162158156ทำแล้ว 03/10/2557266999
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7130114131ทำแล้ว 13/06/2557684696161
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว71069797ทำแล้ว 24/06/255750363631
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6112146114ทำแล้ว 16/06/2557670302927
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว591127163ทำแล้ว 30/06/2557152212117
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6283169168ทำแล้ว 24/06/255738158127127126
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว614513052ทำแล้ว 30/06/255729666
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว61345342ทำแล้ว 05/06/25572579555554
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว6209173151ทำแล้ว 15/06/25578164341313
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว61064847ทำแล้ว 20/06/2557231897
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6377204193ทำแล้ว 13/06/2557369383635
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว6995851ทำแล้ว 27/06/255734202020
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว5114123117ทำแล้ว 01/07/25577124189
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6170186137ทำแล้ว 13/06/255787110
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6120126132ทำแล้ว 28/05/2557448292928
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว721465ทำแล้ว 09/07/255713111
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว6130165159ทำแล้ว 09/06/2557751434343
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7211154160ทำแล้ว 24/06/25571453535353
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8144200213ทำแล้ว 18/06/25576103946194
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว79510094ทำแล้ว 30/06/2557753424242
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6177140102ทำแล้ว 15/05/2557220171615
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว81688354ทำแล้ว 01/10/2557666383834
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4220220220ทำแล้ว 27/06/255750232218
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6319322321ทำแล้ว 27/06/255747000
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว711874122ทำแล้ว 06/06/2557868505041
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว61291514ทำแล้ว 16/06/25573835333232
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9166196340ทำแล้ว 30/06/255765424235
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว61279697ทำแล้ว 30/07/2557343393935
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว8221186202ทำแล้ว 30/06/2557254875
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว68577120ทำแล้ว 30/04/2557756424242
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว6233152152ทำแล้ว 2087474646
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว813386116ทำแล้ว 16/06/255738158145145142
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว3177293139ทำแล้ว 30/06/255725142138119113
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว519710282ทำแล้ว 26/05/25571077686866
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5258207169ทำแล้ว 20/06/255730201514
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว71564029ทำแล้ว 26/06/25572591788
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว3169157156ทำแล้ว 30/06/25571390211
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6211188186ทำแล้ว 30/06/2557209190190188
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว71365150ทำแล้ว 27/06/2557144373736
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว61068585ทำแล้ว 18/06/2557791605757
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4687365ทำแล้ว 23/06/2557343700
รวม 62 อปท.6237610,0958,3087,901606634,6472,9042,6792,594
ข้อมูล ณ 07/08/2563