รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6336128122ทำแล้ว 26/08/255711293293293293
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6211176172ทำแล้ว 30/06/2557366454544
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว644811649ทำแล้ว 30/06/2557249276797978
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว51646056ทำแล้ว 30/06/2557141201919
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6174139122ทำแล้ว 05/06/2557151353532
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว49339115ทำแล้ว 30/06/255779565655
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6194176139ทำแล้ว 25/06/255721109727269
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6772828ทำแล้ว 30/06/25571158353534
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6212134179ทำแล้ว 24/06/25571068171717
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว61736262ทำแล้ว 24/06/255738151515
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว6821828ทำแล้ว 01/10/2557642555
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5173173168ทำแล้ว 19/06/25572120989898
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว5967383ทำแล้ว 26/06/25571085676167
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6289195220ทำแล้ว 19/01/2558153363636
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว61817767ทำแล้ว 30/06/255743140949392
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว61609289ทำแล้ว 30/06/2557181535350
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7149189141ทำแล้ว 12/06/25577104737373
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6447420102ทำแล้ว 30/06/255736191919
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว72223914ทำแล้ว 12/06/2557120888
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว6929889ทำแล้ว 26/06/2557856535352
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6144113113ทำแล้ว 27/06/2557975717170
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว57467171ทำแล้ว 30/06/2557234171717
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6143136131ทำแล้ว 30/06/25571187595855
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว6215231231ทำแล้ว 11/06/2557215404039
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6100134183ทำแล้ว 27/06/255763484848
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว5716060ทำแล้ว 29/05/25571586383836
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว795173149ทำแล้ว 30/06/255713490999
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6165173314ทำแล้ว 27/06/2557580575755
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6307231ทำแล้ว 17/06/2557330212120
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6965ทำแล้ว 12/06/2557970262525
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว5221449287ทำแล้ว 06/06/255759343432
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว7147142204ทำแล้ว 30/06/25572867323229
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6308149134ทำแล้ว 13/06/255736151515
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว6119ทำแล้ว 11/06/255757272725
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6163284187ทำแล้ว 30/06/255716179101010
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6847792ทำแล้ว 05/06/2557156252523
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6882020ทำแล้ว 26/06/255788151515
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว6638638638ทำแล้ว 30/06/255742201919
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว6896359ทำแล้ว 30/06/25571177595956
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว61328784ทำแล้ว 30/06/25572584282824
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว62102929ทำแล้ว 10/07/255719888
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว9864617617ทำแล้ว 29/07/255781333332
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว61293743ทำแล้ว 17/06/255723115919191
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8278308304ทำแล้ว 13/06/2557145999999
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6119137119ทำแล้ว 30/05/255772454545
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว4464646ทำแล้ว 15/05/255746464645
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว818784319ทำแล้ว 15/07/255711159797977
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6949396ทำแล้ว 16/05/2557107158110110104
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว61037475ทำแล้ว 20/06/2557993646458
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 13/06/25571065343433
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6110181143ทำแล้ว 20/05/255777484848
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว5848172ทำแล้ว 31/01/255846333333
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว7173128269ทำแล้ว 19/05/255710172126105104
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7109133109ทำแล้ว 15/07/2557651999
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6136131127ทำแล้ว 23/06/2557136333333
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6210133137ทำแล้ว 30/06/2557210131110
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7217134115ทำแล้ว 25/12/255725222
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว6203141141ทำแล้ว 08/01/25581128787865
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว6376348ทำแล้ว 30/06/2557101223179178173
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว5110116122ทำแล้ว 18/09/255752252423
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6104130327ทำแล้ว 30/06/2557581414141
รวม 61 อปท.6136811,3348,5318,420619395,5353,0202,9842,911
ข้อมูล ณ 06/08/2563