รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7219117113ทำแล้ว 23/06/25571220931010
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ)ทำแล้ว7319207274ทำแล้ว 23/06/25571136858582
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว3171151142ทำแล้ว 30/06/25571137818181
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว6248179174ทำแล้ว 30/06/25575913376
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง)ทำแล้ว7180156230ทำแล้ว 16/06/2557673322827
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง)ทำแล้ว5276124120ทำแล้ว 30/06/255712109989898
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง)ทำแล้ว7152195191ทำแล้ว 10/07/25571594545454
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ)ทำแล้ว5195159163ทำแล้ว 19/06/2557185858585
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ)ทำแล้ว6168173173ทำแล้ว 27/06/2557342053
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7189168114ทำแล้ว 27/06/255756373734
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด)ทำแล้ว51763116ทำแล้ว 24/06/25573781434343
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว71558770ทำแล้ว 30/06/25573263484848
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว71069384ทำแล้ว 21/11/2557771504947
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว412194115ทำแล้ว 26/06/2557441544
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว789122251ทำแล้ว 19/06/25573686313129
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว717125478ทำแล้ว 23/05/255734333
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง)ทำแล้ว8137146197ทำแล้ว 19/06/25573198707070
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน)ทำแล้ว579210112ทำแล้ว 30/06/25582546777
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง)ทำแล้ว7203260372ทำแล้ว 26/06/25571381797978
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว866111146ทำแล้ว 03/06/2557564444242
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6689999ทำแล้ว 30/06/255747222215
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว890213223ทำแล้ว 27/06/25572150811
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8927870ทำแล้ว 18/06/255733644
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7160147128ทำแล้ว 13/06/255760866
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด)ทำแล้ว77572309ทำแล้ว 26/06/2557643744
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด)ทำแล้ว6140204224ทำแล้ว 26/06/2557293565451
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง)ทำแล้ว5474150125ทำแล้ว 19/06/255771454544
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด)ทำแล้ว7583838ทำแล้ว 18/06/2558254444441
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7248249249ทำแล้ว 13/06/25572473165
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม)ทำแล้ว7110149114ทำแล้ว 26/06/2557170484343
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม)ทำแล้ว721718165ทำแล้ว 11/06/25573871373433
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด)ทำแล้ว313013866ทำแล้ว 27/05/2557130252323
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8215182179ทำแล้ว 30/06/255768535352
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว79799103ทำแล้ว 03/06/255788444341
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 23/06/2557301932
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม)ทำแล้ว71037891ทำแล้ว 30/06/2557159474747
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม)ทำแล้ว8127135214ทำแล้ว 30/06/2557666464646
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7146367146ทำแล้ว 13/06/25571050383833
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว83524115ทำแล้ว 27/06/2557827181815
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7997761ทำแล้ว 11/06/2557421099
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7782625ทำแล้ว 26/06/2557461474743
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8674258ทำแล้ว 30/05/255793315158
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด)ทำแล้ว8135110108ทำแล้ว 25/06/2557959191514
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง)ทำแล้ว6695152ทำแล้ว 03/06/255732323231
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว613714998ทำแล้ว 27/06/25572773555552
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด)ทำแล้ว51168789ทำแล้ว 30/06/25581094717171
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว51159395ทำแล้ว 09/06/2557844252424
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม)ทำแล้ว711675142ทำแล้ว 09/06/25577563122
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5645368ทำแล้ว 15/05/25578487301515
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง)ทำแล้ว7193123122ทำแล้ว 26/06/2557451099
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว513110276ทำแล้ว 26/06/255770373736
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว510412993ทำแล้ว 23/06/2557131242424
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว79311140ทำแล้ว 24/06/2557174555451
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง)ทำแล้ว711375101ทำแล้ว 17/06/2557752343434
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว6165176164ทำแล้ว 30/06/255710582776
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง)ทำแล้ว713512290ทำแล้ว 27/06/2557787656565
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด)ทำแล้ว594157144ทำแล้ว 26/06/2557111952
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด)ทำแล้ว31098868ทำแล้ว 13/06/2557289585855
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด)ทำแล้ว7302304125ทำแล้ว 10/06/255710999
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7217222220ทำแล้ว 30/06/25571113393931
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด)ทำแล้ว7113209284ทำแล้ว 09/06/255789312323
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ)ทำแล้ว5671816ทำแล้ว 15/05/255743888
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง)ทำแล้ว79813394ทำแล้ว 15/05/25571954393835
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว41263077ทำแล้ว 30/06/2557138151514
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด)ทำแล้ว61248391ทำแล้ว 30/06/2557377393939
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5200248168ทำแล้ว 09/06/2557158866
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ)ทำแล้ว71615352ทำแล้ว 19/06/2557164954
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว59180265ทำแล้ว 29/05/255777451614
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด)ทำแล้ว61078480ทำแล้ว 02/06/25573645403838
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด)ทำแล้ว8163222207ทำแล้ว 19/06/255741976
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว7934091ทำแล้ว 12/06/2557230333
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย)ทำแล้ว7159141138ทำแล้ว 02/06/255789221717
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย)ทำแล้ว8919191ทำแล้ว 07/07/25573222
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย)ทำแล้ว717912861ทำแล้ว 31/07/255712444
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย)ทำแล้ว7166184164ทำแล้ว 01/10/255748353433
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5143143143ทำแล้ว 15/05/2557387661513
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ)ทำแล้ว81013727ทำแล้ว 14/05/25578462697
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5215199195ทำแล้ว 13/06/255745111111
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7124217120ทำแล้ว 11/02/255745666
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ)ทำแล้ว81259294ทำแล้ว 23/06/25571055212119
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย)ทำแล้ว3320224224ทำแล้ว 30/06/2557121287
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว6744759761ทำแล้ว 20/05/255765474746
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย)ทำแล้ว7209209208ทำแล้ว 13/06/255750343431
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด)ทำแล้ว61007870ทำแล้ว 09/06/255756101010
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม)ทำแล้ว78410392ทำแล้ว 16/06/255745373737
รวม 85 อปท.8554312,86011,87111,745855915,3762,9212,4792,381
ข้อมูล ณ 06/08/2563