รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61209976ทำแล้ว 30/06/255783716362
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6215111108ทำแล้ว 30/06/2557399727171
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5836056ทำแล้ว 30/06/255734222222
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6776558ทำแล้ว 25/03/255741191919
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7103144127ทำแล้ว 17/06/255762626262
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว6746964ทำแล้ว 26/06/25571051515151
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว6646464ทำแล้ว 02/04/25572770666664
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 16/01/2558129141111
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว8839287ทำแล้ว 30/06/2557868413535
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5229188124ทำแล้ว 30/06/255751141161616
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว6776947ทำแล้ว 19/05/2557159505050
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7635449ทำแล้ว 27/06/255745232323
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว67611ทำแล้ว 30/06/255720202019
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว91028161ทำแล้ว 25/06/255755232322
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6816969ทำแล้ว 30/06/2557566533
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6786771ทำแล้ว 27/06/255747363636
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8105104108ทำแล้ว 11/06/2557468646462
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6574734ทำแล้ว 30/06/25571654313131
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3454847ทำแล้ว 18/06/255731272726
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5194201216ทำแล้ว 27/06/2557685272726
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6112115113ทำแล้ว 20/05/255759311
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว612195113ทำแล้ว 26/06/255712775
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว6463230ทำแล้ว 11/06/2557142292928
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว66522ทำแล้ว 01/10/255741313129
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว7526046ทำแล้ว 12/06/2557945161615
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว6737474ทำแล้ว 19/05/255743131313
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว71197885ทำแล้ว 17/06/2557231077
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 13/06/255729191817
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8115114114ทำแล้ว 30/06/255745191212
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว61091115ทำแล้ว 30/06/255740393939
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8102102102ทำแล้ว 27/06/255793181817
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว5137148128ทำแล้ว 17/06/255768775
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6134125125ทำแล้ว 26/06/255791747470
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว6156161109ทำแล้ว 13/06/25571865322
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7645951ทำแล้ว 16/06/255751313130
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6135105105ทำแล้ว 19/05/255720191918
รวม 36 อปท.362243,6743,1222,887361601,9751,0781,0441,019
ข้อมูล ณ 06/08/2563