รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว819289131ทำแล้ว 30/06/255740156112109107
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6322170146ทำแล้ว 30/06/255749201158158153
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4284366305ทำแล้ว 178878683
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8155121118ทำแล้ว 20/08/25572897767571
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว710888114ทำแล้ว 27/06/25572488626255
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7161176188ทำแล้ว 25/06/2558993100
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว51098667ทำแล้ว 30/06/2557668353425
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8339217230ทำแล้ว 30/06/2557116000
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7166186185ทำแล้ว 30/06/255793464544
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว614913474ทำแล้ว 30/06/25573127844
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6344342343ทำแล้ว 02/06/25571235154154154
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9180135117ทำแล้ว 30/06/255713100656565
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว412596153ทำแล้ว 27/06/255721119434343
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว61189398ทำแล้ว 30/06/2557278404039
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว746812485ทำแล้ว 24/06/25571191711338481
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6312323ทำแล้ว 26/06/25586444
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6171190177ทำแล้ว 01/10/255717000
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5365377377ทำแล้ว 24/06/2557492515151
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว975148111ทำแล้ว 26/06/255754333227
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9163163163ทำแล้ว 26/06/255744252523
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9274274274ทำแล้ว 30/06/2557661131312
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว624211360ทำแล้ว 01/09/2557102522600
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6278197164ทำแล้ว 29/05/255780181714
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6727474ทำแล้ว 30/06/2557152282323
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6996758ทำแล้ว 28/05/25571472232323
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6230163166ทำแล้ว 20/06/2557490504949
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6285287287ทำแล้ว 24/06/2557901077
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61462022ทำแล้ว 30/06/255765353533
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5747477ทำแล้ว 02/06/255757414036
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6204269216ทำแล้ว 13/06/2557881696968
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8817469ทำแล้ว 24/06/2557266013109
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6154123120ทำแล้ว 08/07/2557189000
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว611414998ทำแล้ว 02/06/255795545448
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว813711171ทำแล้ว 27/06/2557103999
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4918884ทำแล้ว 30/06/2557737141212
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8221192191ทำแล้ว 30/09/255768252318
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว71198787ทำแล้ว 16/05/2556119343332
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8126101100ทำแล้ว 25/06/255732100
รวม 38 อปท.382506,9725,7875,423383883,6321,6261,4881,422
ข้อมูล ณ 07/08/2563