รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6487392433ทำแล้ว 07/07/255712178148148148
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6482461458ทำแล้ว 25/06/2557120969696
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7362179183ทำแล้ว 26/12/255772727272
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6153194139ทำแล้ว 23/06/25572118838379
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว8195153160ทำแล้ว 20/06/25573124968276
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6131111231ทำแล้ว 15/05/255723114584847
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว6625757ทำแล้ว 20/06/255730772298
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว7133123117ทำแล้ว 26/06/25571677403735
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 15/05/25576334246
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6145151163ทำแล้ว 30/06/25571981757575
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว614515946ทำแล้ว 30/06/255743272727
12. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว518611598ทำแล้ว 30/06/25571100424240
13. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6847679ทำแล้ว 27/06/2557768555554
14. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5164180202ทำแล้ว 23/06/255723444
15. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6190145131ทำแล้ว 30/06/25577119878682
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6252148118ทำแล้ว 27/06/2557232753755
17. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6896261ทำแล้ว 24/06/2557161262626
18. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว614412079ทำแล้ว 19/06/2557598605858
19. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว57610989ทำแล้ว 13/11/255767454040
20. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว612310082ทำแล้ว 26/06/2557756434343
21. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61058178ทำแล้ว 25/06/255751353030
22. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว61589586ทำแล้ว 27/06/25574485303030
23. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว518143ทำแล้ว 27/06/255716119939393
24. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7182148145ทำแล้ว 30/06/255774737371
25. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว61617956ทำแล้ว 24/06/255747383432
26. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6259259259ทำแล้ว 30/06/255713998
27. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6122123121ทำแล้ว 27/06/2557122999
28. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว617911692ทำแล้ว 27/06/2557221555
29. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7153142144ทำแล้ว 12/06/255748323232
30. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว61028066ทำแล้ว 13/06/25571169393938
31. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 06/06/255742302323
32. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว61046470ทำแล้ว 27/06/25571167505049
33. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว5157141160ทำแล้ว 13/06/255736666
34. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว615012590ทำแล้ว 30/05/255745242423
35. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว685106133ทำแล้ว 19/06/2557645282725
36. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว6102124138ทำแล้ว 20/06/255744282825
37. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61036565ทำแล้ว 25/06/2557328777
38. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 03/06/255737202020
39. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว61534843ทำแล้ว 05/01/25582114252323
40. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7382385387ทำแล้ว 27/06/255758575757
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61449081ทำแล้ว 30/06/2557270656565
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว6777685ทำแล้ว 16/06/25562540161615
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว66599240ทำแล้ว 14/05/2557144393737
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6103145157ทำแล้ว 06/06/255765252523
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6171138140ทำแล้ว 10/06/2557364433838
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว41257580ทำแล้ว 14/08/255796171414
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว7109371ทำแล้ว 11/06/255734633
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว6846766ทำแล้ว 26/06/2557164473729
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6697889ทำแล้ว 25/06/255722191918
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว69783102ทำแล้ว 27/06/2557763171514
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว66981114ทำแล้ว 20/06/2557774464638
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6896217ทำแล้ว 13/06/2557391494949
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว69455108ทำแล้ว 16/06/255772545454
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6606559ทำแล้ว 02/06/2557144343331
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61268282ทำแล้ว 17/06/2557349212120
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61578384ทำแล้ว 09/06/255777555551
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 09/01/255818333
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว61058877ทำแล้ว 23/05/255773444242
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6107117124ทำแล้ว 23/04/2557441333333
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6251227203ทำแล้ว 06/06/2557239212120
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 25/06/255733161514
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว615012393ทำแล้ว 30/06/2557648484543
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6167141140ทำแล้ว 19/06/2558344211918
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7173178167ทำแล้ว 23/05/255755212121
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว51438785ทำแล้ว 07/05/255716105616161
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว654542ทำแล้ว 10/06/2557113121212
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว699258247ทำแล้ว 26/01/25582140222
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว68489101ทำแล้ว 27/06/255772404039
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6868681ทำแล้ว 16/01/2558368121210
70. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6256177167ทำแล้ว 26/06/255732232020
71. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6719697ทำแล้ว 23/06/2557445323129
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6194194194ทำแล้ว 16/06/255776605959
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6140286258ทำแล้ว 25/06/2557428191818
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6200216140ทำแล้ว 30/06/2557572606060
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6266476267ทำแล้ว 17/06/255755151111
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7175137128ทำแล้ว 03/06/2557563343433
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว642026920ทำแล้ว 27/05/25576115989898
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6787180ทำแล้ว 14/05/255735262621
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6135115112ทำแล้ว 30/06/255729141313
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว618113863ทำแล้ว 30/06/25573078444444
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6186126127ทำแล้ว 23/06/25571150454545
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว5767681ทำแล้ว 30/06/255742414141
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว69610195ทำแล้ว 23/06/2557779442121
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว614710191ทำแล้ว 30/06/2557354282825
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61036459ทำแล้ว 30/06/2557159363635
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6778064ทำแล้ว 27/06/2557458494948
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว61248982ทำแล้ว 30/06/255791757272
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7116119154ทำแล้ว 16/06/255764474647
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว69491129ทำแล้ว 13/06/2557353414141
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6195188188ทำแล้ว 15/05/255713624575
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6899696ทำแล้ว 12/05/255789131312
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7177128124ทำแล้ว 25/06/255731442
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6909493ทำแล้ว 16/06/25573333
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6104104103ทำแล้ว 29/05/2557465332927
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6155154154ทำแล้ว 20/06/255767545352
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5100107107ทำแล้ว 13/06/2557152454540
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6697263ทำแล้ว 26/05/2557271377
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7226231231ทำแล้ว 13/06/2557226111
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว61609489ทำแล้ว 30/06/2557983333028
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว61314343ทำแล้ว 30/06/25572194656464
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61452416ทำแล้ว 20/05/255771242423
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6837675ทำแล้ว 15/05/255738131010
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7707278ทำแล้ว 16/06/255760535347
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว5159168140ทำแล้ว 10/06/255730222121
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว610083135ทำแล้ว 22/05/25571879757375
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว66828220ทำแล้ว 09/06/25573362443936
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6106144167ทำแล้ว 26/06/2557293646462
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7876367ทำแล้ว 23/06/255738333333
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6585959ทำแล้ว 25/06/25572137171512
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว610920484ทำแล้ว 15/05/2557647777
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว9215344343ทำแล้ว 16/04/25581645373637
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6966962ทำแล้ว 18/06/2557356403835
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว514610293ทำแล้ว 24/06/255750281616
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6168170147ทำแล้ว 30/06/255749343125
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6837171ทำแล้ว 27/06/2557467222216
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6166129175ทำแล้ว 20/06/25572100676767
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6170222171ทำแล้ว 15/05/2557542373634
รวม 117 อปท.11770716,85715,04314,3871176017,6584,4324,1664,022
ข้อมูล ณ 06/08/2563