รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7553729609ทำแล้ว 30/06/2557110484039
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6967615ทำแล้ว 30/06/25571459444239
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว384216ทำแล้ว 26/06/2557178444138
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว611912675ทำแล้ว 18/09/255739373131
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว86891103ทำแล้ว 30/06/255755464543
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51139797ทำแล้ว 02/05/255744103908784
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51681615ทำแล้ว 30/06/2557251886
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5114ทำแล้ว 05/06/2557109242421
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6117342348ทำแล้ว 27/05/25571095888888
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5707671ทำแล้ว 20/06/255738232322
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6108110110ทำแล้ว 20/06/25572581818075
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว67313ทำแล้ว 30/06/2557348363634
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว615216884ทำแล้ว 27/06/25572781252417
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6110117226ทำแล้ว 27/06/25572554303030
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6162102124ทำแล้ว 30/06/2557291595956
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7269212202ทำแล้ว 13/06/2557147252525
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว6200267184ทำแล้ว 26/06/2557560282727
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6373174169ทำแล้ว 25/06/2557126843024
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว62444641ทำแล้ว 12/06/255751403938
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7164154154ทำแล้ว 26/06/25573415610410498
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6163126105ทำแล้ว 13/06/25573112909089
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10308213182ทำแล้ว 30/06/25575137777
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2429220ทำแล้ว 09/04/255733272725
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว620310787ทำแล้ว 30/06/255720117747474
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5786764ทำแล้ว 18/06/255732191916
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว41118079ทำแล้ว 23/06/255751141413
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6147140122ทำแล้ว 23/06/255761292928
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว698149139ทำแล้ว 26/06/25571172595959
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5134143143ทำแล้ว 30/06/2557869636362
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว51439556ทำแล้ว 15/05/2557156281414
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51364628ทำแล้ว 27/06/255751181818
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6878888ทำแล้ว 13/06/2557166484846
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5129139111ทำแล้ว 02/04/2557143313131
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว311610890ทำแล้ว 24/06/2557386636362
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว611765245ทำแล้ว 12/06/25572143121111
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6141136122ทำแล้ว 20/06/25577111777777
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6906660ทำแล้ว 19/06/255746111
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5864141ทำแล้ว 21/06/255786383837
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7371376376ทำแล้ว 16/06/2557179777777
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 26/06/2557203131210
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6204158167ทำแล้ว 09/06/2557138282828
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว2135158115ทำแล้ว 06/10/255713111104104104
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6858870ทำแล้ว 26/06/255775626261
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5705050ทำแล้ว 19/06/255748282825
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5159199198ทำแล้ว 15/08/2557386373737
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว511810185ทำแล้ว 30/06/255754232323
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว79289131ทำแล้ว 16/06/2557151252525
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5104108120ทำแล้ว 16/06/2557441242423
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5616259ทำแล้ว 27/06/2557768555550
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว61126875ทำแล้ว 18/06/25574383474644
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51269792ทำแล้ว 26/06/25572251303030
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว693103126ทำแล้ว 30/06/255750212117
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5398310275ทำแล้ว 26/06/2557492800
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51566057ทำแล้ว 29/05/25577567535249
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว7787268ทำแล้ว 13/06/255729171616
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6178114104ทำแล้ว 11/06/25571083656562
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5132111109ทำแล้ว 27/06/25575275646050
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51658571ทำแล้ว 30/06/2557123120120120
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3747674ทำแล้ว 13/06/2557524242321
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5707070ทำแล้ว 17/06/2557239222222
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6194147133ทำแล้ว 23/06/2557437292323
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51006540ทำแล้ว 16/06/25571101606052
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว645627137ทำแล้ว 27/06/25573583444
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61378780ทำแล้ว 23/06/25572865222221
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7177143122ทำแล้ว 26/06/25573973505050
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6146128119ทำแล้ว 12/06/2557363262523
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6202175178ทำแล้ว 20/05/2557464353231
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว68811995ทำแล้ว 09/06/255743111109
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5372287281ทำแล้ว 22/09/25576176116116114
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6888179ทำแล้ว 03/06/2557391164
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6129143137ทำแล้ว 30/06/255744252525
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5104109104ทำแล้ว 12/12/2557371877
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6585858ทำแล้ว 13/06/25576444
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7175178178ทำแล้ว 21/05/255712146111111107
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61023825ทำแล้ว 13/06/2557191555555
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5205132123ทำแล้ว 09/06/25579861497
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6222165147ทำแล้ว 27/06/255757373634
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว71921817ทำแล้ว 01/09/255772373737
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7196182192ทำแล้ว 17/06/255748222018
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว51998258ทำแล้ว 14/10/255755888
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว51046557ทำแล้ว 30/06/255741262623
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว71965825ทำแล้ว 24/06/2557466313127
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว557598ทำแล้ว 22/09/2557634343134
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6122125145ทำแล้ว 30/06/2557797342019
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6778075ทำแล้ว 25/06/2557135353532
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5796460ทำแล้ว 11/06/255746222219
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว621911ทำแล้ว 05/08/2557140373736
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว5777879ทำแล้ว 18/06/255764252424
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว619085111ทำแล้ว 12/06/25572479525251
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว51117559ทำแล้ว 19/05/2557466444444
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3382530ทำแล้ว 12/05/2557636303029
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 12/02/0657501022
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6122119119ทำแล้ว 23/06/25573665404038
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว57051171ทำแล้ว 17/06/25571356464646
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7295240187ทำแล้ว 13/06/255731972266
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว51094417ทำแล้ว 14/05/2557273515149
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว6129159143ทำแล้ว 13/06/255766333030
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว51461221ทำแล้ว 30/05/2557161988
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว51283030ทำแล้ว 12/06/255722212119
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว5324258234ทำแล้ว 16/06/255770212120
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6125143143ทำแล้ว 30/06/255773103312929
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6115137152ทำแล้ว 12/06/2557622887
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6757073ทำแล้ว 09/06/2557665535352
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61713939ทำแล้ว 10/06/2557144107107107
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7117249231ทำแล้ว 30/05/255766201818
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5131148114ทำแล้ว 13/06/25571079716666
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5282187180ทำแล้ว 17/06/255746205967847
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5134141111ทำแล้ว 16/06/2557123212120
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว7904242ทำแล้ว 30/06/255740303030
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5113107107ทำแล้ว 08/09/255751393829
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6232212193ทำแล้ว 30/06/255719364151514
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว512497101ทำแล้ว 02/06/255786843
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8344337337ทำแล้ว 28/07/2557255383837
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5218192211ทำแล้ว 30/05/255775363434
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5214208292ทำแล้ว 06/06/255727212119
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว517710489ทำแล้ว 28/05/25571813310310397
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6193121106ทำแล้ว 16/06/255712410109
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 12/06/25571379181818
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6140253218ทำแล้ว 30/06/255768464646
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว666178216ทำแล้ว 11/06/255746242424
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว5977347ทำแล้ว 23/06/25571489676464
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6287287287ทำแล้ว 27/06/25573253202018
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6986827ทำแล้ว 09/06/255797393938
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว584109119ทำแล้ว 09/06/2557670505050
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว515576175ทำแล้ว 30/06/2557697595854
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว7206206206ทำแล้ว 23/06/2557262515146
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6505252ทำแล้ว 09/06/255737999
รวม 127 อปท.12771519,26815,89014,9901271,2679,0295,0374,7854,573
ข้อมูล ณ 06/08/2563