รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6530266158ทำแล้ว 30/06/2557130331284284284
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว620696211ทำแล้ว 19/05/255712101827781
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6316222222ทำแล้ว 17/06/2558144928584
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว616610690ทำแล้ว 26/06/2557100646464
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7263128130ทำแล้ว 07/07/25571107505050
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว516311991ทำแล้ว 29/08/255790464646
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6182207198ทำแล้ว 30/06/25571394808074
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5913025ทำแล้ว 19/06/255728410
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว612210293ทำแล้ว 23/06/25571081595959
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว73276868ทำแล้ว 30/06/255711132515150
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5140140135ทำแล้ว 29/05/255789565655
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว4196171169ทำแล้ว 27/06/2557379272727
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว622810954ทำแล้ว 18/04/2557553313131
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว41078582ทำแล้ว 26/06/2557356282828
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51127776ทำแล้ว 03/06/255779211
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5362390381ทำแล้ว 02/06/255716161515
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6155123128ทำแล้ว 09/06/2557574514443
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6268247150ทำแล้ว 21/05/255711101
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว6815960ทำแล้ว 25/06/255732323232
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8170156115ทำแล้ว 13/06/2557358262626
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 26/05/2557383474638
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5446161150ทำแล้ว 25/06/25571285665858
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7257206197ทำแล้ว 09/04/25571710111
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7158261247ทำแล้ว 28/03/255762515151
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6109108108ทำแล้ว 30/04/255746242423
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5111108102ทำแล้ว 30/06/255758424242
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว711110188ทำแล้ว 10/06/2557366313131
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6251615 ยังไม่อนุมัติ
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6270278277ทำแล้ว 27/06/2557155403331
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5101101106ทำแล้ว 30/09/2557153141414
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว61187676ทำแล้ว 30/06/25571295555550
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5175130125ทำแล้ว 30/06/25573104434343
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6676663ทำแล้ว 27/05/25571955323232
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6119137122ทำแล้ว 27/06/255756242424
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8117593ทำแล้ว 30/05/2557756352221
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว714498108ทำแล้ว 28/02/255783343420
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว6168134126ทำแล้ว 16/05/2557558000
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว615613080ทำแล้ว 02/06/255739211615
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7147132120ทำแล้ว 30/06/255798545453
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6191165122ทำแล้ว 21/05/255796757575
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6127214160ทำแล้ว 27/06/25575051343433
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5209119100ทำแล้ว 16/06/255798737371
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว61719575ทำแล้ว 13/06/255754111
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61097868ทำแล้ว 16/06/25572140404040
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว71766870ทำแล้ว 13/06/255715612657126
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5290258153ทำแล้ว 30/06/255718333
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว513110090ทำแล้ว 01/10/255714109777777
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว618311386ทำแล้ว 10/06/255777444443
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว61978048ทำแล้ว 20/05/255731292923
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6172157105ทำแล้ว 08/04/255789777774
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6826557ทำแล้ว 07/02/2557124202020
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว62018764ทำแล้ว 12/05/255741111
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51257461ทำแล้ว 25/09/255780616161
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7148163135ทำแล้ว 05/06/255722121212
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6146148147ทำแล้ว 30/06/2557864877
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7220190132ทำแล้ว 24/06/25577558222120
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61122231ทำแล้ว 15/05/25571266463838
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว61025443ทำแล้ว 15/05/2557174777
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว71429066ทำแล้ว 12/05/255737887
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6150127234ทำแล้ว 15/05/255741302929
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6236237237ทำแล้ว 30/06/255728811
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว5322268230ทำแล้ว 30/06/25571111
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5191142296ทำแล้ว 27/06/25571102767676
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6100105104ทำแล้ว 07/05/255780777777
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว51542929ทำแล้ว 30/06/2557108999289
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6129246225ทำแล้ว 10/06/255794515047
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว67410891ทำแล้ว 13/06/255752383838
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6896962ทำแล้ว 06/05/2557878373737
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว515610099ทำแล้ว 24/06/255791575757
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว6137127144ทำแล้ว 20/06/255793595955
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว51715050ทำแล้ว 24/06/255761333231
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว68085187ทำแล้ว 04/06/25573574545351
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7198121112ทำแล้ว 07/05/255735813411
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว6114449490ทำแล้ว 25/06/255761313131
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6276284281ทำแล้ว 30/06/255710277151515
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว81195428ทำแล้ว 16/06/25571121833711
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว6133141109ทำแล้ว 05/06/25571493826377
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6132159150ทำแล้ว 01/10/2557181110
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61028067ทำแล้ว 13/06/2557284717070
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7214214214ทำแล้ว 13/06/255769434343
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5159152114ทำแล้ว 30/06/255756383837
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว612612093ทำแล้ว 05/06/255727252524
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5179140131ทำแล้ว 30/06/2557193191919
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6157161168ทำแล้ว 16/06/2557185656565
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6154113121ทำแล้ว 27/06/25575080535353
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6429214214ทำแล้ว 24/06/2557124111
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6226124117ทำแล้ว 28/04/255776373735
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว611811356ทำแล้ว 16/06/2557367343434
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5287154150ทำแล้ว 09/09/25571370141212
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว61188581ทำแล้ว 483727272
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว6252252252ทำแล้ว 30/06/25571050464646
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว69791159ทำแล้ว 25/06/255775323232
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6757053ทำแล้ว 15/05/2557958474645
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว7160161161ทำแล้ว 17/06/255746202020
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว618412390ทำแล้ว 02/06/255758434343
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5227153118ทำแล้ว 24/10/255790575756
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6239241264ทำแล้ว 30/07/25573390888888
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5909090ทำแล้ว 26/06/255776616159
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6130108108ทำแล้ว 02/05/255714332
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6178103123ทำแล้ว 09/06/255753321
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว511211191ทำแล้ว 09/06/2557264343332
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61398181ทำแล้ว 14/05/2557350252216
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5928569ทำแล้ว 13/06/25572050100
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5229160134 ยังไม่อนุมัติ
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6150152152ทำแล้ว 27/06/255737532800
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว595126120ทำแล้ว 12/05/25571356454242
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6117127127ทำแล้ว 02/10/255813121212
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6210127108ทำแล้ว 13/06/255719151515
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6997886ทำแล้ว 05/06/255734191918
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว51628395ทำแล้ว 27/06/255745333326
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5233170152ทำแล้ว 17/06/25577511500
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6186322179ทำแล้ว 23/04/255750151412
รวม 112 อปท.11265919,15015,37414,3041109047,7004,3944,0934,081
ข้อมูล ณ 07/08/2563