รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5242130125ทำแล้ว 27/06/25576725611210199
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18365266259ทำแล้ว 26/06/25576182494949
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6428355336ทำแล้ว 27/06/255720161124124124
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8258187157ทำแล้ว 24/06/2557140888885
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5483213141ทำแล้ว 18/02/2558245322524
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว1035154ทำแล้ว 20/06/255719555
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว6229250ทำแล้ว 30/06/2557873505049
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว61396771ทำแล้ว 01/10/255752303030
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5215199197ทำแล้ว 19/06/255773494949
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว6757775ทำแล้ว 27/06/25571463353535
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว53610295ทำแล้ว 30/06/25571020161515
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว5544142ทำแล้ว 24/06/25581134212121
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว71942625ทำแล้ว 30/04/255855194777
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว6148117110ทำแล้ว 19/06/255760383838
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8133273352ทำแล้ว 20/06/2557186464646
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว6159209210ทำแล้ว 25/06/2557867463937
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว5219142142ทำแล้ว 27/06/2557137191919
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว625210134ทำแล้ว 27/06/255750505048
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5235397389ทำแล้ว 24/06/25573692575755
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6222197194ทำแล้ว 30/06/255730115696968
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6121107113ทำแล้ว 30/06/255788232323
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว61419895ทำแล้ว 16/10/255772222
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว7967575ทำแล้ว 30/06/255754232323
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว6709967ทำแล้ว 27/06/255745111888786
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว813596104ทำแล้ว 18/06/2557489505050
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7162154145ทำแล้ว 25/06/2558253131313
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7591414ทำแล้ว 25/06/25582954545454
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว6115117114ทำแล้ว 18/06/255756111110
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9159144128ทำแล้ว 27/06/25572584636355
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว11328131125ทำแล้ว 30/06/2557267222220
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว6161319290ทำแล้ว 06/06/255757393939
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว8142124114ทำแล้ว 27/06/25575103888779
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6923218ทำแล้ว 30/06/2557726888
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว819311935ทำแล้ว 09/06/255753222019
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว595138297ทำแล้ว 03/06/2557146414141
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว685101146ทำแล้ว 02/06/25577275242221
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว591103103ทำแล้ว 12/06/255758515150
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5149109ทำแล้ว 20/06/2557356323227
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว6624444ทำแล้ว 16/10/255734211615
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8374291274ทำแล้ว 19/06/25573089585857
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว61391111ทำแล้ว 23/06/255746313131
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว612332103ทำแล้ว 16/06/25571587727270
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7108575229ทำแล้ว 11/06/2557108212121
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว613485153ทำแล้ว 25/06/255724130949393
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว6553939ทำแล้ว 10/06/25573163302929
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5134104138ทำแล้ว 27/06/2557468585858
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6202274204ทำแล้ว 24/06/25576222
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว63035147ทำแล้ว 11/06/25573131125111110
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว8147127127ทำแล้ว 13/08/2557575595959
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5170162274ทำแล้ว 30/06/255742115908784
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว813217362ทำแล้ว 26/06/255713131313
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว7214193125ทำแล้ว 26/06/255775484747
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6374377377ทำแล้ว 20/06/2557107124787876
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว5765859ทำแล้ว 12/06/255747111
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6477357306ทำแล้ว 13/06/2557131411014844
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว623210996ทำแล้ว 21/04/255824544
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6201189188ทำแล้ว 13/06/25576107191919
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว8153105104ทำแล้ว 13/06/2557258353330
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7184100100ทำแล้ว 02/06/255791444341
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6168196170ทำแล้ว 27/06/255751292928
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว9190200201ทำแล้ว 20/06/255731181817
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6156187193ทำแล้ว 27/04/2558899656565
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7300252221ทำแล้ว 30/06/25575272727272
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5127142130ทำแล้ว 18/06/2557876626260
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7268265265ทำแล้ว 12/06/2557343191919
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว71112092ทำแล้ว 5921151311
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว77917581ทำแล้ว 23/06/255733282826
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว7968553ทำแล้ว 27/06/25574069606060
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว52063635ทำแล้ว 16/06/2557497555353
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5165149116ทำแล้ว 16/06/255760363634
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7188193193ทำแล้ว 23/06/255766575654
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว9967979ทำแล้ว 10/06/2557643232322
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6231244212ทำแล้ว 30/06/2557171175
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว6157163162ทำแล้ว 26/06/25571072606060
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว7225226226ทำแล้ว 27/06/255748100585855
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว62376464ทำแล้ว 11/06/2557264545454
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว10180137186ทำแล้ว 18/06/2557360606060
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว8284286286ทำแล้ว 18/02/2558117787878
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6128131173ทำแล้ว 09/06/2557474605851
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว611710397ทำแล้ว 30/06/255875383332
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว696864ทำแล้ว 30/06/25575251191919
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5137123136ทำแล้ว 12/05/255791746363
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว7143168195ทำแล้ว 23/06/255739363434
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6214208353ทำแล้ว 27/06/255627105727272
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว516215341ทำแล้ว 30/09/255762281010
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8121239228ทำแล้ว 20/06/25571148141414
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5436183141ทำแล้ว 27/06/255724458170170164
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว513112450ทำแล้ว 09/06/2557100716968
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว61889983ทำแล้ว 09/04/2557140404040
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7181197198ทำแล้ว 27/06/255753343332
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6318318317ทำแล้ว 10/09/255778332524
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7250180173ทำแล้ว 08/12/25574229241818
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7137139135ทำแล้ว 18/06/255752111
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6331315199ทำแล้ว 26/06/255719349717168
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6257261257ทำแล้ว 10/06/2557697858383
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6139153356ทำแล้ว 25/06/2557983545452
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว6737575ทำแล้ว 18/04/255748363635
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61507161ทำแล้ว 27/06/25575117545252
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7250282282ทำแล้ว 26/06/25572361199
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6198176167ทำแล้ว 18/06/255790111111
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว61129092ทำแล้ว 16/06/2557344281818
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว51139288ทำแล้ว 23/06/255765484745
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8240245242ทำแล้ว 25/06/25571781311
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว61239797ทำแล้ว 24/06/255755221715
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว61297777ทำแล้ว 30/06/25571118919191
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5745155ทำแล้ว 17/06/255748171616
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว61314148ทำแล้ว 13/06/2557459332420
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว5748770770ทำแล้ว 30/06/255764303028
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8133172115ทำแล้ว 11/06/2557170464646
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 30/06/255714162139128124
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว51628698ทำแล้ว 25/02/2558256363636
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 24/06/25574113585858
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6110101102ทำแล้ว 27/06/255785191919
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5221157203ทำแล้ว 13/06/2557138119119116
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว6151107132ทำแล้ว 26/06/2557122103103103
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5136136136ทำแล้ว 12/06/255743434341
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5186123156ทำแล้ว 22/04/2558107939386
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8198182182ทำแล้ว 14/06/25575278737059
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6395380371ทำแล้ว 06/02/255881626262
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว6264191158ทำแล้ว 29/04/255855474747
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5297217136ทำแล้ว 30/06/2557123333
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว6214127118ทำแล้ว 30/06/255718110888788
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6494393393ทำแล้ว 27/06/255764444444
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7377381381ทำแล้ว 18/06/255734212121
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว101787979ทำแล้ว 26/06/2557955555555
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7412415414ทำแล้ว 13/06/2557412111
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6124126126ทำแล้ว 07/07/2557124888
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6344260295ทำแล้ว 27/06/2557123999999
รวม 128 อปท.12882724,68220,95020,0371281,30010,7055,9375,7005,562
ข้อมูล ณ 07/08/2563