รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว62398682ทำแล้ว 27/06/255714251145143142
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5504247180ทำแล้ว 30/06/2557153111111
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5358286285ทำแล้ว 23/06/255718124717171
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9375402398ทำแล้ว 17/06/255727146110110110
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว51372723ทำแล้ว 30/06/25581441188
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว6103101151ทำแล้ว 24/06/25571086272727
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5913836ทำแล้ว 19/06/255750151515
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว5308300298ทำแล้ว 27/06/25579311120120116
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว6101105109ทำแล้ว 30/06/2557792300
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51211137ทำแล้ว 27/06/2557165887
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว6180101104ทำแล้ว 30/06/25573196838378
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว51019499ทำแล้ว 09/06/255756127988064
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5203203203ทำแล้ว 111111111
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว6223223223ทำแล้ว 26/06/255745151514
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว6130105105ทำแล้ว 27/06/255797535353
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6308314319ทำแล้ว 27/06/255718087000
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว510610080ทำแล้ว 24/06/255765434343
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว528735181ทำแล้ว 27/06/25571181108108107
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6888888ทำแล้ว 19/09/255726103626160
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว51044883ทำแล้ว 30/06/255879565656
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว6199289270ทำแล้ว 27/06/25579831087
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว5170119102ทำแล้ว 26/06/255759131313
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5140138130ทำแล้ว 30/06/2557140000
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว61872946ทำแล้ว 24/06/255749127717170
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว7886774ทำแล้ว 23/06/2557884605958
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว5136152167ทำแล้ว 16/06/2557114727272
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5166135148ทำแล้ว 30/06/2557894484844
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว612911181ทำแล้ว 27/06/25571774474746
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9205192191ทำแล้ว 30/06/25576000
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว5200201201ทำแล้ว 27/06/255756363635
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว5795442402ทำแล้ว 01/04/255766282825
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว81119160ทำแล้ว 30/06/255749292827
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว989399399ทำแล้ว 12/06/2557455232218
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว62648572ทำแล้ว 12/06/25571586737370
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว6284284284ทำแล้ว 30/06/25577174555
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว692101125ทำแล้ว 23/06/255727272727
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว618169126ทำแล้ว 12/06/2557735353533
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว694139109ทำแล้ว 05/02/255812000
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว64115868ทำแล้ว 26/06/255714666
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6194148197ทำแล้ว 23/06/2557193656564
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว7107275171ทำแล้ว 30/06/255734211
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4460550520ทำแล้ว 08/05/255728208111111107
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว61569898ทำแล้ว 14/05/255726108939393
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว6943943943ทำแล้ว 30/09/255760272727
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว5105120119ทำแล้ว 27/06/255753383837
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4136116116ทำแล้ว 09/06/2557584707066
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4142144187ทำแล้ว 17/06/255760363434
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว6826361ทำแล้ว 30/06/2557865474745
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว6652219ทำแล้ว 30/06/255765111
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว61327272ทำแล้ว 25/06/255613131313
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9210210210ทำแล้ว 22/10/2557133131212
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว911382ทำแล้ว 02/10/2557112191919
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว61623344ทำแล้ว 06/06/255761000
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5152131158 ยังไม่อนุมัติ
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5136124125ทำแล้ว 27/06/255788505050
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว6318784ทำแล้ว 07/05/255794373737
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว5169103103ทำแล้ว 10/06/255734442
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว619411347ทำแล้ว 23/06/2557191323130
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว642920779ทำแล้ว 16/06/255755149222
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6166249226ทำแล้ว 17/06/255765545453
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว623790139ทำแล้ว 12/06/2557126737372
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว6174214213ทำแล้ว 27/06/255796161939392
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5102161159ทำแล้ว 26/05/255741212120
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6104106ทำแล้ว 01/10/2557111145113113113
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว71324421ทำแล้ว 23/06/2557656474746
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5170120419ทำแล้ว 23/06/2557479555454
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4315315315ทำแล้ว 06/01/25589444
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว5218234142ทำแล้ว 14/05/2557135202020
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4124127127ทำแล้ว 20/05/255732000
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6250250249ทำแล้ว 27/06/25576552000
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5234234234ทำแล้ว 12/06/25571532161515
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6163190182ทำแล้ว 10/06/25571297515151
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5185273333ทำแล้ว 23/01/2558323141414
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว6160149180ทำแล้ว 23/06/2557661422918
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5141127122ทำแล้ว 13/06/2557454393939
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว53903ทำแล้ว 10/06/255711999
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4191127127ทำแล้ว 21/09/255910000
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว5337337337ทำแล้ว 24/06/2557254363433
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว6164135133ทำแล้ว 24/06/255770554
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว512720476ทำแล้ว 11/09/255745292929
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว6280419251ทำแล้ว 27/06/255778414141
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว6145ทำแล้ว 23/06/255717160122122115
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว6918787ทำแล้ว 30/06/2557192201916
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5268250200ทำแล้ว 12/06/25571563251010
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว51466458ทำแล้ว 06/06/25572148107106107
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว62298187ทำแล้ว 13/06/2557181282400
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว41359086ทำแล้ว 18/06/25571386545453
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว5298298298ทำแล้ว 14/10/255713119737373
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว6115130409ทำแล้ว 30/06/255798110
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว52421668ทำแล้ว 22/01/25582100565640
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6227228227ทำแล้ว 26/06/255774626261
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว6228223229ทำแล้ว 11/06/255718000
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว5152128135ทำแล้ว 27/06/2557814499
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4277222646ทำแล้ว 26/11/25572101434343
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว6389327307ทำแล้ว 26/06/255722887
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว5175351349ทำแล้ว 24/06/255769393938
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว6226137133ทำแล้ว 27/06/255762554
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว689128114ทำแล้ว 12/06/255760505048
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4183174163ทำแล้ว 25/06/255772342323
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว5216224215ทำแล้ว 30/05/2557493636355
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6181616ทำแล้ว 30/06/255712222
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว79811,394909ทำแล้ว 23/06/2557110322421
รวม 102 อปท.10257821,23718,99117,9431019808,3173,9593,7703,641
ข้อมูล ณ 07/08/2563