รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8659255248ทำแล้ว 08/01/2558184474439
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7352167155ทำแล้ว 30/06/2557422701439187
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว428711787ทำแล้ว 30/06/255788152696965
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6164223377ทำแล้ว 27/06/25572882605248
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5255378330ทำแล้ว 15/06/2557363292929
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว81844831ทำแล้ว 30/06/25579110656060
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6187172142ทำแล้ว 23/06/255743161107106101
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8172418ทำแล้ว 17/06/2557654999
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7189173158ทำแล้ว 20/06/25572394331
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7148141131ทำแล้ว 20/06/2557473333
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว6144170177ทำแล้ว 27/06/2557974722
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8241182161ทำแล้ว 26/06/2557130736863
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8273383156ทำแล้ว 12/06/25573553281515
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5316161181ทำแล้ว 30/06/2557152444
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81168281ทำแล้ว 20/06/25573755545454
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว85268730ทำแล้ว 26/06/25571589292120
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5185132143ทำแล้ว 17/10/2557159292927
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8136127127ทำแล้ว 11/06/2557281615654
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7186172172ทำแล้ว 30/06/255760272724
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8138127124ทำแล้ว 27/06/25577113969651
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว71556964ทำแล้ว 24/06/255732125107107105
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว5141128106ทำแล้ว 23/06/255726131313
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7152188171ทำแล้ว 30/06/2557489656455
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5168172160ทำแล้ว 30/06/25573102828282
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว61395887ทำแล้ว 09/06/255717144101101101
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว83248167ทำแล้ว 20/06/255776202020
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8418327237ทำแล้ว 30/06/255761137868686
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว823712585ทำแล้ว 27/06/255710108757575
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8777574ทำแล้ว 14/05/25571516161616
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว720812279ทำแล้ว 10/03/255820832272727
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8116120111ทำแล้ว 09/01/255815111
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7517591588ทำแล้ว 12/12/25579251222118
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7138149141ทำแล้ว 11/06/25571059454544
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8215203291ทำแล้ว 26/06/25571465444138
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว8182162168ทำแล้ว 13/06/25572112121212
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว824824668ทำแล้ว 337181614
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว813978137ทำแล้ว 24/06/255759121210
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว6200199199ทำแล้ว 27/08/255762988
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8479480477ทำแล้ว 03/02/255831333
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว7216219219ทำแล้ว 23/06/255736332
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว513810487ทำแล้ว 30/06/2557253313131
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว77584307ทำแล้ว 10/06/25571022191616
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว819388ทำแล้ว 30/06/25571277464545
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8148171124ทำแล้ว 13/06/25571468575757
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8364364364ทำแล้ว 13/06/2557364666
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว5168175175ทำแล้ว 27/06/2557851322519
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว9184142157ทำแล้ว 30/06/2557110755
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6286155146ทำแล้ว 30/06/25576578444
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8138130127ทำแล้ว 17/06/2557332041
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8183187164ทำแล้ว 30/06/25574441787
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว71108944ทำแล้ว 13/06/255726122817870
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8434343ทำแล้ว 09/06/255743222219
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว8120200250ทำแล้ว 27/06/255776353433
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว1020422630ทำแล้ว 25/06/25572489575353
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว81193882ทำแล้ว 06/06/25572474636159
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว8140142124ทำแล้ว 27/06/25577126117112106
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8735353ทำแล้ว 09/06/255873393029
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8124259223ทำแล้ว 12/06/2557372515150
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว8265266265ทำแล้ว 19/06/2557170646462
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว7295212177ทำแล้ว 11/06/25574365646363
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7189135147ทำแล้ว 24/06/255742161515
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8468274274ทำแล้ว 27/06/25575075494948
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว61672921ทำแล้ว 17/06/255719352655
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว81034129ทำแล้ว 30/06/255774393835
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8163340194ทำแล้ว 23/06/2557136545454
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว5139188197ทำแล้ว 13/06/25571575525252
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8306297297ทำแล้ว 06/06/2557181192129129129
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7166116118ทำแล้ว 11/06/25572711584329
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว83738077ทำแล้ว 25/06/255727855
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว82282221ทำแล้ว 23/06/2557290242422
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว61375959ทำแล้ว 30/06/2557137505049
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6185161126ทำแล้ว 26/06/255721876
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7160150119ทำแล้ว 26/06/2557946212119
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7128135142ทำแล้ว 20/06/2557253434324
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6320249257ทำแล้ว 26/06/255721972044
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7148168136ทำแล้ว 16/06/255777665365
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว813420327ทำแล้ว 25/06/255766282019
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว714018886ทำแล้ว 27/05/25571688292826
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว8110118128ทำแล้ว 27/06/25572377595958
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8272020ทำแล้ว 13/06/2557271722
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว61015543ทำแล้ว 19/06/2557796777775
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8686969ทำแล้ว 26/06/255768181510
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว8318308336ทำแล้ว 30/06/255751922
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7240149166ทำแล้ว 17/06/255721157106106103
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6749413412ทำแล้ว 27/06/255754161615
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8358353182ทำแล้ว 24/06/2557122222019
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9172194166ทำแล้ว 02/12/2557212021
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว5926148ทำแล้ว 17/06/255792141413
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว6391215146ทำแล้ว 30/06/25576474453636
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว611283182ทำแล้ว 30/06/255742373530
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5298222233ทำแล้ว 26/05/25572681383636
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8233101128ทำแล้ว 23/06/255742251010
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว611788226ทำแล้ว 04/08/255775583825
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7842369270ทำแล้ว 12/06/25573230999
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8162122106ทำแล้ว 23/06/25574152938984
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8311316315ทำแล้ว 23/06/2557472372827
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว4204596717ทำแล้ว 16/02/255856111
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว8203106118ทำแล้ว 27/06/2557192211211
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว742511155ทำแล้ว 02/09/2557645921
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว617010788ทำแล้ว 24/06/2557696494949
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว4146139172ทำแล้ว 02/04/255875151513
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8935453ทำแล้ว 18/06/255837181818
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7152154136ทำแล้ว 19/06/25577777
รวม 103 อปท.10373122,44517,53616,3401031,5098,2204,1923,6873,462
ข้อมูล ณ 07/08/2563