รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5258140134ทำแล้ว 30/06/255776281118113110
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6447447447ทำแล้ว 30/06/255734312824
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6234186179ทำแล้ว 26/06/25576477161616
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8317267263ทำแล้ว 27/06/255752170828282
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6146139115ทำแล้ว 30/06/25574496606059
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว6142141140ทำแล้ว 27/06/255738160757571
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8333281282ทำแล้ว 20/06/255765303030
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6958079ทำแล้ว 25/06/25573597757474
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8120109638ทำแล้ว 27/06/255744110928988
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8155139251ทำแล้ว 27/06/25577125949391
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว8213134127ทำแล้ว 27/06/2557136454543
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว7167171185ทำแล้ว 23/06/2557954333333
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7165166167ทำแล้ว 03/06/2557255212120
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7203149127ทำแล้ว 25/07/255781454135
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6181153130ทำแล้ว 30/06/255758262625
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6122118161ทำแล้ว 17/06/2557986574438
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7293294294ทำแล้ว 30/06/255783555
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5205232583ทำแล้ว 16/06/255753242418
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6177119155ทำแล้ว 30/06/255710106706868
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว824898ทำแล้ว 25/06/255790181414
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5215188184ทำแล้ว 25/06/2557292503830
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6384382380ทำแล้ว 27/06/2557991666666
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7226218217ทำแล้ว 13/06/255737112522323
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว910111592ทำแล้ว 25/06/255753102736357
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5118229211ทำแล้ว 12/05/255733131313
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8275279275ทำแล้ว 25/06/25571699585756
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว1031210944ทำแล้ว 09/06/255712124502221
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7164135141ทำแล้ว 27/06/2557164104104104
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4247176147ทำแล้ว 05/02/2558139913710
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว7947590ทำแล้ว 27/06/2557169525047
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7974043ทำแล้ว 13/06/25571871494949
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7244223168ทำแล้ว 20/06/2557432851299582
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว914458139ทำแล้ว 23/06/2557269606060
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5457457456ทำแล้ว 30/06/255771621179185
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว514811474ทำแล้ว 18/06/255757515151
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7516517516ทำแล้ว 26/09/2557116605451
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว691210139ทำแล้ว 16/06/2557584666460
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว513211688ทำแล้ว 27/06/2557842242424
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4192140304ทำแล้ว 26/05/2557174573329
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7380342348ทำแล้ว 10/06/255767998
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว7200175175ทำแล้ว 13/06/25572174505050
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6909691ทำแล้ว 17/06/2557110555
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว813210390ทำแล้ว 30/06/2557785393939
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6103107109ทำแล้ว 12/06/255773403030
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว5857770ทำแล้ว 16/06/2557561454442
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว859754538ทำแล้ว 04/06/255721143121121121
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5123123123ทำแล้ว 16/12/2557864484848
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว61606565ทำแล้ว 17/06/255778333
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7137137137ทำแล้ว 28/06/255773382212
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว51139389ทำแล้ว 23/06/255714117138
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว58010993ทำแล้ว 972999
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7182143164ทำแล้ว 25/06/2557168202015
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8147158145ทำแล้ว 09/06/255763535353
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81159898ทำแล้ว 23/06/2557114616161
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว61389333ทำแล้ว 24/04/2557336333330
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7243352309ทำแล้ว 02/06/25571073545454
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว82861854ทำแล้ว 15/05/255762454544
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8321241219ทำแล้ว 30/06/255714126222120
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6458458458ทำแล้ว 26/06/2557724363
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7123123116ทำแล้ว 26/06/255773535353
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6330336332ทำแล้ว 25/06/2557278535353
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7184159147ทำแล้ว 16/06/2557298656564
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81356017ทำแล้ว 01/10/25572871955
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว8175142134ทำแล้ว 13/06/2557261402322
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8164207167ทำแล้ว 04/06/25572126126126126
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5265114108ทำแล้ว 11/06/255724191211
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6139145138ทำแล้ว 08/09/25571898737372
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว6101117150ทำแล้ว 24/06/2557357454545
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7576970ทำแล้ว 30/12/256145353533
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6148116116ทำแล้ว 05/06/255755424235
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว61567338ทำแล้ว 25/06/2557177424038
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6766464ทำแล้ว 2246242424
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6156152153ทำแล้ว 27/06/255773242424
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7172412275ทำแล้ว 30/06/2557278171717
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว6134122123ทำแล้ว 17/06/25571134525047
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว9109112112ทำแล้ว 26/06/2557179715562
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7849594ทำแล้ว 30/06/255757323126
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6755048ทำแล้ว 26/06/255767454543
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7103112100ทำแล้ว 16/06/255760353533
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว8422343200ทำแล้ว 16/06/25571464414138
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว710377117ทำแล้ว 24/06/2557960282827
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว51157559ทำแล้ว 09/06/2557386646464
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7164157223ทำแล้ว 25/06/2557853373734
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว39121ทำแล้ว 19/05/25571353232321
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5135106109ทำแล้ว 18/06/255782727271
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6322326326ทำแล้ว 55545454
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5142123125ทำแล้ว 13/06/255772777
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7159227227ทำแล้ว 27/06/255713106706967
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว8704851ทำแล้ว 19/06/25571468575757
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6143122111ทำแล้ว 26/05/2557116101010
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8137128155ทำแล้ว 23/06/2557111898985
รวม 91 อปท.9159917,35715,46015,327918637,8404,4484,0653,885
ข้อมูล ณ 07/08/2563