รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว7239126232ทำแล้ว 21/10/2557119264193190190
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว4152230223ทำแล้ว 27/06/25574156655145
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว619422278ทำแล้ว 30/06/25579114575756
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว71387621ทำแล้ว 30/06/255779131313
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว818410587ทำแล้ว 30/06/255773737373
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว51156466ทำแล้ว 30/06/255725141413
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว716243ทำแล้ว 30/01/2557350323229
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7120130125ทำแล้ว 26/08/25571057453024
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว71461717ทำแล้ว 20/06/255729121211
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6174177157ทำแล้ว 30/06/255770524949
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว7342352352ทำแล้ว 30/06/25571373444442
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว716324678ทำแล้ว 30/06/2557344212018
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8186310212ทำแล้ว 27/06/255749313030
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว621312263ทำแล้ว 30/12/2557575312727
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7178203188ทำแล้ว 25/06/255714701355
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว71506775ทำแล้ว 26/06/255712123113110106
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว7951412ทำแล้ว 24/06/2557363232321
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว697117110ทำแล้ว 27/06/2557170323232
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7107221565ทำแล้ว 30/06/25575112636259
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7233197197ทำแล้ว 23/06/255763161616
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7203142142ทำแล้ว 30/06/255773555551
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8242140124ทำแล้ว 17/06/255775757575
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว7162159161ทำแล้ว 10/06/25571451161513
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7185278146ทำแล้ว 19/06/2557564212018
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7152140133ทำแล้ว 24/06/255780753123
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว5213144102ทำแล้ว 30/06/25572215252321
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว71228273ทำแล้ว 17/06/255759595959
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว7206175162ทำแล้ว 30/06/2557206151515
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว7189176138ทำแล้ว 24/06/25573130706868
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7247180327ทำแล้ว 24/06/255727252424
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8181124113ทำแล้ว 25/06/25572710107
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7360360360ทำแล้ว 25/06/25574699393333
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว81909687ทำแล้ว 05/06/25577118171210
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว712470102ทำแล้ว 30/06/2557390797979
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว6938879ทำแล้ว 15/05/255786202020
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว712810395ทำแล้ว 30/06/255752109454443
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7113113113ทำแล้ว 12/02/25576367231715
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7356209192ทำแล้ว 25/06/2557142142142140
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7787575ทำแล้ว 10/04/2557178484847
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว6605354ทำแล้ว 25/06/2557950414140
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว8336277276ทำแล้ว 16/06/255734177154154154
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว1097102222ทำแล้ว 27/06/25571296717169
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว7148109109ทำแล้ว 23/06/25574647222222
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7301291298ทำแล้ว 30/06/255793929291
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว71971923ทำแล้ว 15/05/2557816151511
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7118143174ทำแล้ว 26/06/255780605656
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8264264264ทำแล้ว 17/06/25571613116
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว7263209210ทำแล้ว 13/06/255737342020
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว7214106ทำแล้ว 25/06/255756966
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7141155163ทำแล้ว 20/06/2557590585858
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว73024315ทำแล้ว 24/06/25571642424242
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว71073829ทำแล้ว 30/06/255773383837
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8171171171ทำแล้ว 13/06/25575789321919
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7138139139ทำแล้ว 17/06/25575093434343
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7170170168ทำแล้ว 30/06/2557179494949
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว7254183183ทำแล้ว 13/06/255749117787774
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว6192174306ทำแล้ว 26/06/2557154623699
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว6243344332ทำแล้ว 22/01/255833252523
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว6244230224ทำแล้ว 13/06/255792222
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว7106111135ทำแล้ว 27/06/255764505049
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8230224320ทำแล้ว 30/06/2557119837875
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6997777ทำแล้ว 25/06/255749973615754
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว61366972ทำแล้ว 26/06/255777433734
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7769494ทำแล้ว 13/06/255736292929
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว81455049ทำแล้ว 17/06/255716141212
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6749080ทำแล้ว 27/06/25571577555513
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว6174174173ทำแล้ว 30/06/255766272423
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว611539130ทำแล้ว 30/06/2557341251009791
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว815297113ทำแล้ว 18/06/25576610108
รวม 69 อปท.6947612,19910,17610,174691,3865,6123,1882,9792,839
ข้อมูล ณ 06/08/2563