รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2558

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255825592560
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว71,195132128ทำแล้ว 18/09/25572281,2121,0431,0421,025
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8522354251ทำแล้ว 30/06/2557227292928
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9248173417ทำแล้ว 30/06/2557315010210286
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7126493190ทำแล้ว 27/06/25572374575653
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71068152ทำแล้ว 23/05/255722104656553
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7248113102ทำแล้ว 20/01/255821136909087
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7115116117ทำแล้ว 25/06/25578787118
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7170157160ทำแล้ว 16/06/255715105585857
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9170148187ทำแล้ว 08/09/255739212019
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว7170132130ทำแล้ว 26/06/255746184636363
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว7401376384ทำแล้ว 30/06/255737118848380
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว719811191ทำแล้ว 27/06/2557871413735
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว711810789ทำแล้ว 27/06/255754333332
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7975645ทำแล้ว 29/07/255776432423
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7480255185ทำแล้ว 30/12/255744245192192192
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว8150177126ทำแล้ว 25/06/255787185124124124
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว91602626ทำแล้ว 30/06/25571105838381
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7352335355ทำแล้ว 30/06/25572164147147147
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7168154247ทำแล้ว 12/09/2557503422
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9312345315ทำแล้ว 23/06/2557116164113113112
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7148130127ทำแล้ว 20/06/255721145112111111
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว71188678ทำแล้ว 30/06/25576112888585
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7431339118ทำแล้ว 30/06/2557100424241
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7128104100ทำแล้ว 30/06/255734105767069
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว710011198ทำแล้ว 27/06/255755100827776
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7227121118ทำแล้ว 25/09/255734115322929
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71305349ทำแล้ว 15/05/255711571165
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9624774690ทำแล้ว 15/05/255770154977575
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7426193191ทำแล้ว 16/06/2557118151514
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว712972106ทำแล้ว 13/06/255875181818
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7151125116ทำแล้ว 11/06/255791919187
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7175461453ทำแล้ว 10/06/255719999
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว7208223224ทำแล้ว 26/06/255777212121
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9864949ทำแล้ว 25/06/255786404039
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7145135120ทำแล้ว 13/06/2557167434343
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว9187309247ทำแล้ว 28/04/25571329272725
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7109126149ทำแล้ว 09/06/2557549363531
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7173157153ทำแล้ว 19/06/255735148114114114
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7128108108ทำแล้ว 26/06/25572372532
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7118138130ทำแล้ว 10/06/25571472282722
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7297225164ทำแล้ว 20/06/2557310747149
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7288174429ทำแล้ว 30/06/25575214169169168
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว91005453ทำแล้ว 26/06/255754146222
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7110134123ทำแล้ว 24/06/2557573727069
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว8229201305ทำแล้ว 16/07/255719176757573
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว917936138ทำแล้ว 30/04/2557487282820
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว91739952ทำแล้ว 26/06/25572798877
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว71015856ทำแล้ว 30/06/255749363630
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7164125185ทำแล้ว 30/05/2557813910110079
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7995656ทำแล้ว 26/06/255754252524
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว721617497ทำแล้ว 10/06/2557485777777
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7163139133ทำแล้ว 05/06/255780128818181
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7221257304ทำแล้ว 30/06/255747554
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว71866650ทำแล้ว 16/06/25578193888885
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7150141163ทำแล้ว 12/06/25572090322824
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7165133131ทำแล้ว 16/06/255711114767676
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7661010ทำแล้ว 12/06/255724242320
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว7250225226ทำแล้ว 14/06/25571573504646
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว8130147140ทำแล้ว 30/05/255725443
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว71148887ทำแล้ว 26/06/255723131311
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7304391285ทำแล้ว 27/06/25575106757267
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว7426426426ทำแล้ว 12/02/25581135222
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว7158229215ทำแล้ว 27/06/255711120858282
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว78398367ทำแล้ว 05/06/25571768853
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว93115846ทำแล้ว 25/06/255718135656564
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9224238113ทำแล้ว 29/05/2557571777
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว71296450ทำแล้ว 21/05/255762141312
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว71605242ทำแล้ว 26/06/25571593717170
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7242221259ทำแล้ว 24/06/2557111282827
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7202383270ทำแล้ว 30/06/2557917866
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว72505263ทำแล้ว 10/06/25579158656558
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว713810571ทำแล้ว 20/06/25571680555553
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7193221618ทำแล้ว 27/06/25573115727269
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว71071818ทำแล้ว 30/06/2557178311510
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว7157113116ทำแล้ว 16/06/25571188656559
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7124229179ทำแล้ว 16/06/2557597787874
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว720271459ทำแล้ว 27/06/25572654622
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว711113370ทำแล้ว 26/06/2557159252524
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว7172150156ทำแล้ว 27/06/2557176545451
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว714798123ทำแล้ว 24/06/2557444222121
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว987121123ทำแล้ว 13/06/255726555
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว71156060ทำแล้ว 27/06/255773555550
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว7180152161ทำแล้ว 19/01/25582190533
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7135129157ทำแล้ว 27/06/25575322
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7400203194ทำแล้ว 17/06/255754311235235234
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9138138128ทำแล้ว 21/01/2558241131313
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7176120231ทำแล้ว 19/01/255816113928787
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว917481193ทำแล้ว 13/06/25577103595958
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว71352323ทำแล้ว 13/06/25576287766
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7323147256ทำแล้ว 30/06/255744232199197174
รวม 90 อปท.9066418,55114,72115,395901,55710,1106,0785,7445,524
ข้อมูล ณ 07/08/2563